Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

251Iată încă

25:1
1 Împ. 4:32
vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda.

2Slava

25:2
Deut. 29:29Rom. 11:33
lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor,

dar slava împăraţilor stă în cercetarea

25:2
Iov 29:16
lucrurilor.

3Înălţimea cerurilor, adâncimea pământului

și inima împăraţilor sunt nepătrunse.

4Scoate

25:4
2 Tim. 2:21
zgura din argint

și argintarul va face din el un vas ales!

5Scoate

25:5
Cap. 20:8.

și pe cel rău dinaintea împăratului

și scaunul lui de domnie

25:5
Cap. 16:12;
29:14
se va întări prin neprihănire.

6Nu te făli înaintea împăratului

și nu lua locul celor mari;

7căci

25:7
Luca 14:8-10
este mai bine să ţi se zică: „Suie-te mai sus!”

decât să fii coborât înaintea voievodului

pe care ţi-l văd ochii.

8Nu

25:8
Cap. 17:14.
Mat. 5:25
te grăbi să te iei la ceartă,

ca nu cumva, la urmă, să nu știi ce să faci

când te va lua la ocări aproapele tău.

9Apără-ţi

25:9
Mat. 5:25
18:15
pricina împotriva aproapelui tău,

dar nu da pe faţă taina altuia,

10ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de rușine

și să-ţi iasă nume rău, care să nu se mai șteargă!

11Un cuvânt spus la vremea potrivită

este ca niște mere

25:11
Cap. 15:23.
Is. 50:4
de aur într-un coșuleţ de argint.

12Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat,

așa este înţeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare.

13Ca

25:13
Cap. 13:17.

răcoreala zăpezii pe vremea secerișului,

așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite:

el înviorează sufletul stăpânului său.

14Ca norii

25:14
Iuda 12
și vântul fără ploaie,

așa este un om care

25:14
Cap. 20:6.

se laudă pe nedrept cu dărniciile lui.

15Prin

25:15
Gen. 32:41 Sam. 25:2416:14
răbdare se înduplecă un voievod

și o limbă dulce poate zdrobi oase.

16Dacă

25:16
Vers. 27.

dai peste miere, nu mânca decât atât cât îţi ajunge,

ca să nu ţi se scârbească și s-o verși din gură.

17Calcă rar în casa aproapelui tău,

ca să nu se sature de tine și să te urască.

18Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuţită,

așa este un om care

25:18
Ps. 57:4
120:3,4
face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său.

19Ca un dinte stricat și ca un picior care șchioapătă,

așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului.

20Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oţet pe silitră,

așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire.

21Dacă

25:21
Dan. 6:18Rom. 12:15
este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce,

dacă-i este sete, dă-i apă să bea!

22Căci

25:22
Exod 23:4,5Mat. 5:44Rom. 12:20
, făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui,

și

25:22
2 Sam. 16:12
Domnul îţi va răsplăti.

23Vântul

25:23
Iov 37:22
de miazănoapte aduce ploaia

și limba

25:23
Ps. 101:5
clevetitoare aduce o faţă mâhnită.

24Mai

25:24
Cap. 19:13;
21:9,19
bine să locuiești într-un colţ pe acoperiș

decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare.

25Ca apa proaspătă pentru un om obosit,

așa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată.

26Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat,

așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău.

27Nu

25:27
Vers. 16.

este bine să mănânci multă miere:

tot așa, nu este o cinste să

25:27
Cap. 27:2.

alergi după slava ta însuţi.

28Omul care

25:28
Cap. 16:32.

nu este stăpân pe sine

este ca o cetate surpată și fără ziduri.