Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

251Iată încă

25:1
1 Împ. 4:32
vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda.

2Slava

25:2
Deut. 29:29Rom. 11:33
lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor,

dar slava împăraţilor stă în cercetarea

25:2
Iov 29:16
lucrurilor.

3Înălţimea cerurilor, adâncimea pământului

și inima împăraţilor sunt nepătrunse.

4Scoate

25:4
2 Tim. 2:21
zgura din argint

și argintarul va face din el un vas ales!

5Scoate

25:5
Cap. 20:8.
și pe cel rău dinaintea împăratului

și scaunul lui de domnie

25:5
Cap. 16:12;
se va întări prin neprihănire.

6Nu te făli înaintea împăratului

și nu lua locul celor mari;

7căci

25:7
Luca 14:8-10
este mai bine să ţi se zică: „Suie-te mai sus!”

decât să fii coborât înaintea voievodului

pe care ţi-l văd ochii.

8Nu

25:8
Cap. 17:14.
te grăbi să te iei la ceartă,

ca nu cumva, la urmă, să nu știi ce să faci

când te va lua la ocări aproapele tău.

9Apără-ţi

25:9
Mat. 5:25
18:15
pricina împotriva aproapelui tău,

dar nu da pe faţă taina altuia,

10ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de rușine

și să-ţi iasă nume rău, care să nu se mai șteargă!

11Un cuvânt spus la vremea potrivită

este ca niște mere

25:11
Cap. 15:23.
de aur într-un coșuleţ de argint.

12Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat,

așa este înţeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare.

13Ca

25:13
Cap. 13:17.
răcoreala zăpezii pe vremea secerișului,

așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite:

el înviorează sufletul stăpânului său.

14Ca norii

25:14
Iuda 12
și vântul fără ploaie,

așa este un om care

25:14
Cap. 20:6.
se laudă pe nedrept cu dărniciile lui.

15Prin

25:15
Gen. 32:41 Sam. 25:2416:14
răbdare se înduplecă un voievod

și o limbă dulce poate zdrobi oase.

16Dacă

25:16
Vers. 27.
dai peste miere, nu mânca decât atât cât îţi ajunge,

ca să nu ţi se scârbească și s-o verși din gură.

17Calcă rar în casa aproapelui tău,

ca să nu se sature de tine și să te urască.

18Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuţită,

așa este un om care

25:18
Ps. 57:4
120:3,4
face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său.

19Ca un dinte stricat și ca un picior care șchioapătă,

așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului.

20Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oţet pe silitră,

așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire.

21Dacă

25:21
Dan. 6:18Rom. 12:15
este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce,

dacă-i este sete, dă-i apă să bea!

22Căci

25:22
Exod 23:4,5Mat. 5:44Rom. 12:20
, făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui,

și

25:22
2 Sam. 16:12
Domnul îţi va răsplăti.

23Vântul

25:23
Iov 37:22
de miazănoapte aduce ploaia

și limba

25:23
Ps. 101:5
clevetitoare aduce o faţă mâhnită.

24Mai

25:24
Cap. 19:13;
bine să locuiești într-un colţ pe acoperiș

decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare.

25Ca apa proaspătă pentru un om obosit,

așa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată.

26Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat,

așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău.

27Nu

25:27
Vers. 16.
este bine să mănânci multă miere:

tot așa, nu este o cinste să

25:27
Cap. 27:2.
alergi după slava ta însuţi.

28Omul care

25:28
Cap. 16:32.
nu este stăpân pe sine

este ca o cetate surpată și fără ziduri.

26

261Cum nu se potrivesc zăpada vara și

26:1
1 Sam. 12:17
ploaia în timpul secerișului,

așa nu se potrivește slava pentru un nebun.

2Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica,

așa nu nimerește blestemul

26:2
Num. 23:8Deut. 23:5
neîntemeiat.

3Biciul

26:3
Ps. 32:9
este pentru cal, frâul, pentru măgar

și nuiaua, pentru spinarea nebunilor.

4Nu răspunde nebunului după nebunia lui,

ca să nu semeni și tu cu el.

5Răspunde

26:5
Mat. 16:1-4
21:24-27
însă nebunului după nebunia lui,

ca să nu se creadă înţelept.

6Cel ce trimite o solie printr-un nebun

își taie singur picioarele și bea nedreptatea.

7Cum sunt picioarele ologului,

așa este și o vorbă înţeleaptă în gura unor nebuni.

8Cum ai pune o piatră în praștie,

așa este când dai mărire unui nebun.

9Ca un spin care vine în mâna unui om beat,

așa este o vorbă înţeleaptă în gura nebunilor.

10Ca un arcaș care rănește pe toată lumea,

așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniţi.

11Cum

26:11
2 Pet. 2:22
se întoarce câinele la ce a vărsat,

așa se întoarce nebunul

26:11
Exod 8:15
la nebunia lui.

12Dacă vezi

26:12
Cap. 29:20.
un om care se crede înţelept,

poţi să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el.

13Leneșul

26:13
Cap. 22:13.
zice: „Afară este un leu,

pe uliţe este un leu!”

14Cum se învârtește ușa pe ţâţânile ei,

așa se învârtește leneșul

26:14
Cap. 19:24.
în patul lui.

15Leneșul își vâră mâna în blid

și-i vine greu s-o ducă iarăși la gură.

16Leneșul se crede mai înţelept

decât șapte oameni care răspund cu judecată.

17Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește

este ca unul care apucă un câine de urechi.

18Ca nebunul care aruncă

săgeţi aprinse și ucigătoare,

19așa este omul care înșală pe aproapele său

și apoi zice: „Am

26:19
Efes. 5:4
vrut doar să glumesc!”

20Când nu mai sunt lemne, focul se stinge;

și când nu

26:20
Cap. 22:10.
mai este niciun clevetitor, cearta se potolește.

21După cum

26:21
Cap. 15:18;
cărbunele face jăratic și lemnul, foc,

tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta.

22Cuvintele

26:22
Cap. 18:8.
clevetitorului sunt ca niște prăjituri,

alunecă până în fundul măruntaielor.

23Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ,

așa sunt buzele aprinse și o inimă rea.

24Cel ce urăște se preface cu buzele lui

și înăuntrul lui pregătește înșelăciunea.

25Când

26:25
Ps. 28:3Ier. 9:8
îţi vorbește cu glas dulce, nu-l crede,

căci șapte urâciuni sunt în inima lui.

26Chiar dacă-și ascunde ura în prefăcătorie,

totuși răutatea lui se va descoperi în adunare.

27Cine

26:27
Ps. 7:15,16
9:15
10:2
57:6Ecl. 10:8
sapă groapa altuia cade el în ea

și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește.

28Limba mincinoasă urăște pe cei pe care-i doboară ea

și gura lingușitoare pregătește pieirea.

27

271Nu

27:1
Luca 12:19,20Iac. 4:13
te făli cu ziua de mâine,

căci nu știi ce poate aduce o zi!

2Să te laude altul

27:2
Cap. 25:27.
, nu gura ta,

un străin, nu buzele tale!

3Piatra este grea și nisipul este greu,

dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă.

4Furia este fără milă și mânia, năvalnică,

dar cine

27:4
1 Ioan 3:12
poate sta împotriva geloziei?

5Mai bine o mustrare

27:5
Cap. 28:23.
pe faţă

decât o prietenie ascunsă.

6Rănile

27:6
Ps. 141:5
făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui,

dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase.

7Sătulul calcă în picioare fagurele de miere,

dar pentru cel

27:7
Iov 6:7
flămând toate amărăciunile sunt dulci.

8Ca pasărea plecată din cuibul ei,

așa este omul plecat din locul său.

9Cum înveselesc untdelemnul și tămâia inima,

așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.

10Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău,

dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău:

mai

27:10
Cap. 17:17;
bine un vecin aproape decât un frate departe.

11Fiule

27:11
Cap. 10:1;
, fii înţelept și înveselește-mi inima,

și

27:11
Ps. 127:5
atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește!

12Omul chibzuit

27:12
Cap. 22:3.
vede răul și se ascunde,

dar proștii merg spre el și sunt pedepsiţi.

13Ia-i

27:13
Exod 22:26
haina, căci s-a pus chezaș pentru altul,

ia-l zălog în locul unei străine!

14Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis-de-dimineaţă

este privită ca un blestem.

15O

27:15
Cap. 19:13.
streașină, care picură necurmat într-o zi de ploaie,

și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una.

16Cine o oprește parcă oprește vântul

și parcă ţine untdelemnul în mâna dreaptă.

17După cum fierul ascute fierul,

tot așa și omul aţâţă mânia altui om.

18Cine

27:18
1 Cor. 9:7,13
îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui

și cine-și păzește stăpânul va fi preţuit.

19Cum răspunde în apă faţa la faţă,

așa răspunde inima omului inimii omului.

20După cum Locuinţa morţilor

27:20
Cap. 30:16.
și adâncul nu se pot sătura,

tot așa nici ochii

27:20
Ecl. 1:8
6:7
omului nu se pot sătura.

21Ce este tigaia

27:21
Cap. 17:3.
pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului,

aceea este bunul nume pentru un om.

22Pe nebun, chiar

27:22
Cap. 23:35.
dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunţelor,

nebunia tot n-ar ieși din el.

23Îngrijește bine de oile tale

și ia seama la turmele tale!

24Căci nicio bogăţie nu ţine veșnic

și nici cununa nu rămâne pe vecie.

25După ce se ridică fânul

27:25
Ps. 104:14
, se arată verdeaţa nouă,

și ierburile de pe munţi sunt strânse.

26Mieii sunt pentru îmbrăcăminte

și ţapii, pentru plata ogorului;

27laptele caprelor ţi-ajunge pentru hrana ta, a casei tale

și pentru întreţinerea slujnicelor tale.