Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

281Cel rău

28:1
Lev. 26:17,36Ps. 53:5
fuge fără să fie urmărit,

dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr.

2Când este răscoală într-o ţară, sunt mulţi capi,

dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește.

3Un om

28:3
Mat. 18:28
sărac care apasă pe cei obijduiţi

este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine.

4Cei ce

28:4
Ps. 10:3
49:18Rom. 1:32
părăsesc legea laudă pe cel rău,

dar

28:4
1 Împ. 18:18,21Mat. 3:7
14:4Efes. 5:11
cei ce păzesc legea se mânie pe el.

5Oamenii

28:5
Ps. 92:6
dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept,

dar cei ce

28:5
Ioan 7:171 Cor. 2:151 Ioan 2:20,27
caută pe Domnul înţeleg totul.

6Mai

28:6
Cap. 19:1. Vers. 18.

mult preţuiește săracul care umblă în neprihănirea lui

decât bogatul care umblă pe căi sucite.

7Cel ce

28:7
Cap. 29:3.

păzește legea este un fiu priceput,

dar cel ce

28:7
Iov 27:16,17Ecl. 2:26
umblă cu cei desfrânaţi face rușine tatălui său.

8Cine

28:8
Zah. 7:11
își înmulţește avuţiile prin dobândă și camătă

le strânge pentru cel ce are milă de săraci.

9Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea,

chiar

28:9
Ps. 66:18
109:7
și rugăciunea lui este o scârbă.

10Cine

28:10
Cap. 26:27.

rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea

cade în groapa pe care a săpat-o,

dar

28:10
Mat. 6:33
oamenii fără prihană moștenesc fericirea.

11Omul bogat se crede înţelept,

dar săracul care este priceput îl cercetează.

12Când

28:12
Vers. 28. Cap. 11:10;
29:2Ecl. 10:6
biruiesc cei neprihăniţi, este o mare slavă,

dar când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde.

13Cine

28:13
Ps. 32:3,51 Ioan 1:8-10
își ascunde fărădelegile nu propășește,

dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare.

14Ferice de omul care

28:14
Ps. 16:8
se teme necontenit,

dar

28:14
Rom. 2:5
11:20
cel ce-și împietrește inima cade în nenorocire.

15Ca un leu

28:15
1 Pet. 5:8
care răcnește și ca un urs flămând,

așa este

28:15
Exod 1:14,16,22Mat. 2:16
cel rău care stăpânește peste un popor sărac.

16Un voievod fără pricepere își înmulţește faptele de asuprire,

dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele.

17Un om

28:17
Gen. 9:6Exod 21:14
al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia

fuge până la groapă: nimeni să nu-l oprească.

18Cine

28:18
Cap. 10:9,25.

umblă în neprihănire găsește mântuirea,

dar cine

28:18
Vers. 6.

umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă.

19Cine

28:19
Cap. 12:11.

își lucrează câmpul are belșug de pâine,

dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie.

20Un om credincios este năpădit de binecuvântări,

dar

28:20
Cap. 13:11;
20:21
23:41 Tim. 6:9
cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit.

21Nu este bine să

28:21
Cap. 18:5;
24:23
cauţi la faţa oamenilor;

chiar pentru

28:21
Ezec. 13:19
o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat.

22Un om

28:22
Vers. 20.

pizmaș se grăbește să se îmbogăţească,

și nu știe că lipsa va veni peste el.

23Cine

28:23
Cap. 27:5,6.

mustră pe alţii găsește mai multă bunăvoinţă pe urmă

decât cel cu limba lingușitoare.

24Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat

este tovarăș

28:24
Cap. 8:9.

cu nimicitorul.

25Cel lacom

28:25
Cap. 13:10.

stârnește certuri,

dar

28:25
1 Tim. 6:6
cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug.

26Cine se încrede în inima lui este un nebun,

dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit.

27Cine

28:27
Deut. 15:722:9
dă săracului nu duce lipsă,

dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.

28Când

28:28
Vers. 12. Cap. 29:2.

se înalţă cei răi, fiecare
28:28
Iov 24:4
se ascunde,

dar când pier ei, cei buni se înmulţesc.