Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

281Cel rău

28:1
Lev. 26:17,36Ps. 53:5
fuge fără să fie urmărit,

dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr.

2Când este răscoală într-o ţară, sunt mulţi capi,

dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește.

3Un om

28:3
Mat. 18:28
sărac care apasă pe cei obijduiţi

este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine.

4Cei ce

28:4
Ps. 10:3
49:18Rom. 1:32
părăsesc legea laudă pe cel rău,

dar

28:4
1 Împ. 18:18,21Mat. 3:7
14:4Efes. 5:11
cei ce păzesc legea se mânie pe el.

5Oamenii

28:5
Ps. 92:6
dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept,

dar cei ce

28:5
Ioan 7:171 Cor. 2:151 Ioan 2:20,27
caută pe Domnul înţeleg totul.

6Mai

28:6
Cap. 19:1. Vers. 18.
mult preţuiește săracul care umblă în neprihănirea lui

decât bogatul care umblă pe căi sucite.

7Cel ce

28:7
Cap. 29:3.
păzește legea este un fiu priceput,

dar cel ce

28:7
Iov 27:16,17Ecl. 2:26
umblă cu cei desfrânaţi face rușine tatălui său.

8Cine

28:8
Zah. 7:11
își înmulţește avuţiile prin dobândă și camătă

le strânge pentru cel ce are milă de săraci.

9Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea,

chiar

28:9
Ps. 66:18
109:7
și rugăciunea lui este o scârbă.

10Cine

28:10
Cap. 26:27.
rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea

cade în groapa pe care a săpat-o,

dar

28:10
Mat. 6:33
oamenii fără prihană moștenesc fericirea.

11Omul bogat se crede înţelept,

dar săracul care este priceput îl cercetează.

12Când

28:12
Vers. 28. Cap. 11:10;
biruiesc cei neprihăniţi, este o mare slavă,

dar când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde.

13Cine

28:13
Ps. 32:3,51 Ioan 1:8-10
își ascunde fărădelegile nu propășește,

dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare.

14Ferice de omul care

28:14
Ps. 16:8
se teme necontenit,

dar

28:14
Rom. 2:5
11:20
cel ce-și împietrește inima cade în nenorocire.

15Ca un leu

28:15
1 Pet. 5:8
care răcnește și ca un urs flămând,

așa este

28:15
Exod 1:14,16,22Mat. 2:16
cel rău care stăpânește peste un popor sărac.

16Un voievod fără pricepere își înmulţește faptele de asuprire,

dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele.

17Un om

28:17
Gen. 9:6Exod 21:14
al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia

fuge până la groapă: nimeni să nu-l oprească.

18Cine

28:18
Cap. 10:9,25.
umblă în neprihănire găsește mântuirea,

dar cine

28:18
Vers. 6.
umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă.

19Cine

28:19
Cap. 12:11.
își lucrează câmpul are belșug de pâine,

dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie.

20Un om credincios este năpădit de binecuvântări,

dar

28:20
Cap. 13:11;
cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit.

21Nu este bine să

28:21
Cap. 18:5;
cauţi la faţa oamenilor;

chiar pentru

28:21
Ezec. 13:19
o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat.

22Un om

28:22
Vers. 20.
pizmaș se grăbește să se îmbogăţească,

și nu știe că lipsa va veni peste el.

23Cine

28:23
Cap. 27:5,6.
mustră pe alţii găsește mai multă bunăvoinţă pe urmă

decât cel cu limba lingușitoare.

24Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat

este tovarăș

28:24
Cap. 8:9.
cu nimicitorul.

25Cel lacom

28:25
Cap. 13:10.
stârnește certuri,

dar

28:25
1 Tim. 6:6
cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug.

26Cine se încrede în inima lui este un nebun,

dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit.

27Cine

28:27
Deut. 15:722:9
dă săracului nu duce lipsă,

dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.

28Când

28:28
Vers. 12. Cap. 29:2.
se înalţă cei răi, fiecare
28:28
Iov 24:4
se ascunde,

dar când pier ei, cei buni se înmulţesc.

29

291Un

29:1
1 Sam. 2:252 Cron. 36:16
om care se împotrivește tuturor mustrărilor

va fi zdrobit deodată și fără leac.

2Când

29:2
Est. 8:15
se înmulţesc cei buni, poporul se bucură,

dar când stăpânește cel rău, poporul

29:2
Est. 3:15
geme.

3Cine

29:3
Cap. 10:1;
iubește înţelepciunea înveselește pe tatăl său,

dar

29:3
Cap. 5:9,10;
cine umblă cu curvele risipește averea.

4Un împărat întărește ţara prin dreptate,

dar cine ia mită o nimicește.

5Cine lingușește pe aproapele său

îi întinde un laţ sub pașii lui.

6În păcatul omului rău este o cursă,

dar cel bun biruiește și se bucură.

7Cel

29:7
Iov 29:16
31:13Ps. 41:1
bun pricepe pricina săracilor,

dar cel rău nu poate s-o priceapă.

8Cei

29:8
Cap. 11:11.
ușuratici aprind focul în cetate,

dar înţelepţii potolesc

29:8
Ezec. 22:30
mânia.

9Când se ceartă un înţelept cu un nebun,

să se tot supere sau

29:9
Mat. 11:17
să tot râdă, căci pace nu se face.

10Oamenii

29:10
Gen. 4:5,81 Ioan 3:12
setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană,

dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viaţa.

11Nebunul

29:11
Jud. 16:17
își arată toată patima,

dar înţeleptul o stăpânește.

12Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase,

toţi slujitorii lui sunt niște răi.

13Săracul și asupritorul se

29:13
Cap. 22:2.
întâlnesc,

dar Domnul

29:13
Mat. 5:45
le luminează ochii amândurora.

14Un împărat

29:14
Cap. 20:8;
care judecă pe săraci după
29:14
Ps. 72:2,4,13,14
adevăr

își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie.

15Nuiaua

29:15
Vers. 17.
și certarea dau înţelepciunea,

dar copilul

29:15
Cap. 10:1;
lăsat de capul lui face rușine mamei sale.

16Când se înmulţesc cei răi, se înmulţește și păcatul,

dar

29:16
Ps. 37:36
58:10
91:8
92:11
cei buni le vor vedea căderea.

17Pedepsește-ţi

29:17
Cap. 13:24;
fiul, și el îţi va da odihnă

și îţi va aduce desfătare sufletului.

18Când

29:18
1 Sam. 3:1Amos 8:11,12
nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu;

dar

29:18
Ioan 13:17Iac. 1:25
ferice de poporul care păzește legea!

19Nu prin vorbe se pedepsește un rob,

căci, chiar dacă pricepe, n-ascultă.

20Dacă vezi un om care vorbește nechibzuit,

poţi să nădăjduiești mai

29:20
Cap. 26:12.
mult de la un nebun decât de la el.

21Slujitorul pe care-l răsfeţi din copilărie

la urmă ajunge de se crede fiu.

22Un om

29:22
Cap. 15:18;
mânios stârnește certuri

și un înfuriat face multe păcate.

23Mândria

29:23
Iov 22:2918:12Is. 66:2Dan. 4:30Mat. 23:12Luca 14:11
18:14Fapte 12:23Iac. 4:6,101 Pet. 5:5
unui om îl coboară,

dar cine este smerit cu duhul capătă cinste.

24Cine împarte cu un hoţ își urăște viaţa,

aude

29:24
Lev. 5:1
blestemul și nu spune nimic.

25Frica

29:25
Gen. 12:12
20:2,11
de oameni este o cursă,

dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă.

26Mulţi

29:26
Ps. 20:9
umblă după bunăvoinţa celui ce stăpânește,

dar Domnul este Acela care face dreptate fiecăruia.

27Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniţi,

dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

30

301Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele

30:1
Cap. 31:1.
înţelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal.

2Negreșit

30:2
Ps. 73:22
, sunt mai prost decât oricine

și n-am pricepere de om.

3N-am învăţat înţelepciunea

și nu cunosc știinţa sfinţilor.

4Cine

30:4
Ioan 3:13
s-a suit la ceruri și cine s-a coborât din ele?

Cine

30:4
Iov 38:4Ps. 104:3Is. 40:12
a adunat vântul în pumnii lui?

Cine a strâns apele în haina lui?

Cine a hotărât toate marginile pământului?

Cum se numește el și cum îl cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta?

5Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat

30:5
Ps. 12:6
18:30
19:8
119:140
.

El este un scut

30:5
Ps. 18:30
84:11
115:9,10,11
pentru cei ce se încred în El.

6N-adăuga

30:6
Deut. 4:2
12:32Apoc. 22:18,19
nimic la cuvintele Lui,

ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos.

7Două lucruri Îţi cer:

nu mi le opri înainte de moarte!

8Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos;

nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie,

dă-mi

30:8
Mat. 6:11
pâinea care-mi trebuie!

9Ca

30:9
Deut. 8:12,14,17
31:20
32:15Neem. 9:25,26Iov 31:24,25,28Osea 13:6
nu cumva, în belșug, să mă lepăd de Tine și să zic: „Cine este Domnul?”

Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur

și să iau în deșert Numele Dumnezeului meu.

10Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui,

ca să nu te blesteme și să te faci vinovat.

11Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său

și nu binecuvântează pe mama sa.

12Este un neam de oameni care

30:12
Luca 18:11
se crede curat,

și totuși nu este spălat de întinăciunea lui.

13Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași

30:13
Ps. 131:1

și care își ţin pleoapele sus.

14Este

30:14
Iov 29:17Ps. 52:2
57:4
un neam de oameni ai căror dinţi sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuţite,

ca

30:14
Ps. 14:4Amos 8:4
să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiţi dintre oameni.

15Lipitoarea are două fete: „Dă! dă!”

Trei lucruri sunt nesăţioase,

patru lucruri nu zic niciodată: „Destul!”,

16și anume: Locuinţa morţilor

30:16
Cap. 27:20.
, femeia stearpă,

pământul, care nu este sătul de apă,

și focul, care nu zice niciodată: „Destul!”

17Pe ochiul

30:17
Gen. 9:22Lev. 20:923:22
care își bate joc de tatăl său

și nesocotește ascultarea de mamă

îl vor scobi corbii de la pârâu

și îl vor mânca puii de vultur.

18Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele

și chiar patru pe care nu le pot pricepe:

19urma vulturului pe cer,

urma șarpelui pe stâncă,

urma corabiei în mijlocul mării

și urma omului la o fată.

20Tot așa este și calea femeii preacurve:

ea mănâncă și se șterge la gură

și apoi zice: „N-am făcut nimic rău.”

21Trei lucruri fac să se răscoale o ţară

și patru lucruri nu le poate suferi:

22un rob

30:22
Cap. 19:10.
care a început să împărăţească,

un nebun care are pâine din belșug,

23o femeie dispreţuită care se mărită

și o roabă care moștenește pe stăpână-sa.

24Patru vietăţi sunt mai mici pe pământ,

și totuși dintre cele mai înţelepte:

25furnicile

30:25
Cap. 6:6.
, care nu sunt un popor tare,

dar își pregătesc hrana vara;

26șoarecii

30:26
Ps. 104:18
de munte, care nu sunt un popor puternic,

dar își așază locuinţa în stânci;

27lăcustele n-au împărat,

și totuși pornesc toate în cete;

28păianjenul îl poţi prinde cu mâinile

și se găsește totuși în casele împăraţilor.

29Trei fiinţe au o ţinută frumoasă

și patru au mers măreţ:

30leul, viteazul dobitoacelor,

care nu se dă înapoi dinaintea nimănui,

31calul închingat gata și ţapul

și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă.

32Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie

și dacă ai gânduri rele,

pune

30:32
Iov 21:5
40:4Ecl. 8:3Mica 7:16
mâna la gură:

33căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge

și stoarcerea mâniei dă certuri.