Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

291Un

29:1
1 Sam. 2:252 Cron. 36:16
om care se împotrivește tuturor mustrărilor

va fi zdrobit deodată și fără leac.

2Când

29:2
Est. 8:15
se înmulţesc cei buni, poporul se bucură,

dar când stăpânește cel rău, poporul

29:2
Est. 3:15
geme.

3Cine

29:3
Cap. 10:1;
15:20
27:11
iubește înţelepciunea înveselește pe tatăl său,

dar

29:3
Cap. 5:9,10;
6:26
28:7Luca 15:13,30
cine umblă cu curvele risipește averea.

4Un împărat întărește ţara prin dreptate,

dar cine ia mită o nimicește.

5Cine lingușește pe aproapele său

îi întinde un laţ sub pașii lui.

6În păcatul omului rău este o cursă,

dar cel bun biruiește și se bucură.

7Cel

29:7
Iov 29:16
31:13Ps. 41:1
bun pricepe pricina săracilor,

dar cel rău nu poate s-o priceapă.

8Cei

29:8
Cap. 11:11.

ușuratici aprind focul în cetate,

dar înţelepţii potolesc

29:8
Ezec. 22:30
mânia.

9Când se ceartă un înţelept cu un nebun,

să se tot supere sau

29:9
Mat. 11:17
să tot râdă, căci pace nu se face.

10Oamenii

29:10
Gen. 4:5,81 Ioan 3:12
setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană,

dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viaţa.

11Nebunul

29:11
Jud. 16:17
își arată toată patima,

dar înţeleptul o stăpânește.

12Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase,

toţi slujitorii lui sunt niște răi.

13Săracul și asupritorul se

29:13
Cap. 22:2.

întâlnesc,

dar Domnul

29:13
Mat. 5:45
le luminează ochii amândurora.

14Un împărat

29:14
Cap. 20:8;
25:5
care judecă pe săraci după
29:14
Ps. 72:2,4,13,14
adevăr

își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie.

15Nuiaua

29:15
Vers. 17.

și certarea dau înţelepciunea,

dar copilul

29:15
Cap. 10:1;
17:21,25
lăsat de capul lui face rușine mamei sale.

16Când se înmulţesc cei răi, se înmulţește și păcatul,

dar

29:16
Ps. 37:36
58:10
91:8
92:11
cei buni le vor vedea căderea.

17Pedepsește-ţi

29:17
Cap. 13:24;
19:18
22:15
23:13,14
29:15
fiul, și el îţi va da odihnă

și îţi va aduce desfătare sufletului.

18Când

29:18
1 Sam. 3:1Amos 8:11,12
nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu;

dar

29:18
Ioan 13:17Iac. 1:25
ferice de poporul care păzește legea!

19Nu prin vorbe se pedepsește un rob,

căci, chiar dacă pricepe, n-ascultă.

20Dacă vezi un om care vorbește nechibzuit,

poţi să nădăjduiești mai

29:20
Cap. 26:12.

mult de la un nebun decât de la el.

21Slujitorul pe care-l răsfeţi din copilărie

la urmă ajunge de se crede fiu.

22Un om

29:22
Cap. 15:18;
26:21
mânios stârnește certuri

și un înfuriat face multe păcate.

23Mândria

29:23
Iov 22:2918:12Is. 66:2Dan. 4:30Mat. 23:12Luca 14:11
18:14Fapte 12:23Iac. 4:6,101 Pet. 5:5
unui om îl coboară,

dar cine este smerit cu duhul capătă cinste.

24Cine împarte cu un hoţ își urăște viaţa,

aude

29:24
Lev. 5:1
blestemul și nu spune nimic.

25Frica

29:25
Gen. 12:12
20:2,11
de oameni este o cursă,

dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă.

26Mulţi

29:26
Ps. 20:9
umblă după bunăvoinţa celui ce stăpânește,

dar Domnul este Acela care face dreptate fiecăruia.

27Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniţi,

dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.