Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Folosul temerii de Dumnezeu și al înţelepciunii

31Fiule, nu uita învăţăturile mele

și păstrează în inima

3:1
Deut. 8:1
30:16,20
ta sfaturile mele!

2Căci ele îţi vor lungi zilele și anii vieţii tale

și-ţi vor aduce multă pace

3:2
Ps. 119:165
.

3Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia:

leagă-ţi-le

3:3
Exod 13:9Deut. 6:87:3
la gât,

scrie-le

3:3
Ier. 17:12 Cor. 3:3
pe tăbliţa inimii tale!

4Și, astfel, vei căpăta trecere

3:4
Ps. 111:101 Sam. 2:26Luca 2:52Fapte 2:47Rom. 14:18
și minte sănătoasă

înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

5Încrede-te

3:5
Ps. 37:3,5
în Domnul din toată inima ta

și nu

3:5
Ier. 9:23
te bizui pe înţelepciunea ta!

6Recunoaște-L

3:6
1 Cron. 28:9
în toate căile tale,

și El îţi va netezi

3:6
Ier. 10:23
cărările.

7Nu te socoti singur

3:7
Rom. 12:16
înţelept;

teme-te

3:7
Iov 1:1
de Domnul și abate-te de la rău!

8Aceasta va aduce sănătate trupului tău

și răcorire oaselor

3:8
Iov 21:24
tale.

9Cinstește

3:9
Exod 22:29
23:19
34:26Deut. 26:2Mal. 3:10Luca 14:13
pe Domnul cu averile tale

și cu cele dintâi roade din tot venitul tău,

10căci

3:10
Deut. 28:8
atunci grânarele îţi vor fi pline de belșug

și teascurile tale vor geme de must.

Fericirea și înţelepciunea adevărată

11Fiule

3:11
Iov 5:17Ps. 94:12Evr. 12:5,6Apoc. 3:19
, nu dispreţui mustrarea Domnului

și nu te mâhni de pedepsele Lui!

12Căci Domnul mustră pe cine iubește,

ca un părinte

3:12
Deut. 8:5
pe copilul pe care-l iubește!

13Ferice

3:13
Cap. 8:34,35.

de omul care găsește înţelepciunea

și de omul care capătă pricepere!

14Căci câștigul

3:14
Iov 28:13Ps. 19:10
pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului,

și venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;

15ea este mai de preţ decât mărgăritarele

și toate comorile

3:15
Mat. 13:44
tale nu se pot asemui cu ea.

16În dreapta ei este o viaţă lungă

3:16
Cap. 8:18.
1 Tim. 4:8
;

în stânga ei, bogăţie și slavă.

17Căile

3:17
Mat. 11:29,30
ei sunt niște căi plăcute

și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice.

18Ea este un pom de

3:18
Gen. 2:9
3:22
viaţă pentru cei ce o apucă,

și cei ce o au sunt fericiţi.

19Prin înţelepciune a întemeiat Domnul

3:19
Ps. 104:24
136:5Ier. 10:12
51:15
pământul

și prin pricepere a întărit El cerurile;

20prin știinţa

3:20
Gen. 1:9
Lui s-au deschis adâncurile

și strecoară norii

3:20
Deut. 33:28Iov 36:28
roua.

21Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi:

păstrează înţelepciunea și chibzuinţa,

22căci ele vor fi viaţa sufletului tău

și podoaba

3:22
Cap. 1:9.

gâtului tău!

23Atunci

3:23
Ps. 37:24
91:11,12
vei merge cu încredere pe drumul tău,

și piciorul nu ţi se va poticni.

24Când

3:24
Lev. 26:6Ps. 3:5
4:8
te vei culca, vei fi fără teamă,

și când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.

25Nu te teme nici de spaimă năprasnică

3:25
Ps. 91:5
112:7
,

nici de o năvălire din partea celor răi,

26căci Domnul va fi nădejdea ta

și El îţi va păzi piciorul de cădere.

Îndemnuri la o bună vieţuire

27Nu opri o binefacere

3:27
Rom. 13:7Gal. 6:10
celui ce are nevoie de ea,

când poţi s-o faci.

28Nu

3:28
Lev. 19:13Deut. 24:15
zice aproapelui tău: „Du-te și vino iarăși;

îţi voi da mâine”,

când ai de unde să dai!

29Nu gândi rău împotriva aproapelui tău,

când locuiește liniștit lângă tine!

30Nu te certa

3:30
Rom. 12:18
fără pricină cu cineva,

când nu ţi-a făcut niciun rău!

31Nu pizmui pe omul asupritor

3:31
Ps. 37:1
73:3

și nu alege niciuna din căile lui!

32Căci Domnul urăște pe oamenii stricaţi,

dar este prieten cu cei fără prihană

3:32
Ps. 25:14
.

33Blestemul

3:33
Lev. 26:14Ps. 37:22Zah. 5:4Mal. 2:2
Domnului este în casa celui rău,

dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează

3:33
Ps. 1:3
.

34Când are a face cu cei batjocoritori,

Își bate joc de ei,

dar celor smeriţi

3:34
Iac. 4:61 Pet. 3:5
le dă har.

35Înţelepţii vor moșteni slava,

dar partea celor nebuni este rușinea.