Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

301Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele

30:1
Cap. 31:1.

înţelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal.

2Negreșit

30:2
Ps. 73:22
, sunt mai prost decât oricine

și n-am pricepere de om.

3N-am învăţat înţelepciunea

și nu cunosc știinţa sfinţilor.

4Cine

30:4
Ioan 3:13
s-a suit la ceruri și cine s-a coborât din ele?

Cine

30:4
Iov 38:4Ps. 104:3Is. 40:12
a adunat vântul în pumnii lui?

Cine a strâns apele în haina lui?

Cine a hotărât toate marginile pământului?

Cum se numește el și cum îl cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta?

5Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat

30:5
Ps. 12:6
18:30
19:8
119:140
.

El este un scut

30:5
Ps. 18:30
84:11
115:9,10,11
pentru cei ce se încred în El.

6N-adăuga

30:6
Deut. 4:2
12:32Apoc. 22:18,19
nimic la cuvintele Lui,

ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos.

7Două lucruri Îţi cer:

nu mi le opri înainte de moarte!

8Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos;

nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie,

dă-mi

30:8
Mat. 6:11
pâinea care-mi trebuie!

9Ca

30:9
Deut. 8:12,14,17
31:20
32:15Neem. 9:25,26Iov 31:24,25,28Osea 13:6
nu cumva, în belșug, să mă lepăd de Tine și să zic: „Cine este Domnul?”

Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur

și să iau în deșert Numele Dumnezeului meu.

10Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui,

ca să nu te blesteme și să te faci vinovat.

11Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său

și nu binecuvântează pe mama sa.

12Este un neam de oameni care

30:12
Luca 18:11
se crede curat,

și totuși nu este spălat de întinăciunea lui.

13Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași

30:13
Ps. 131:1

și care își ţin pleoapele sus.

14Este

30:14
Iov 29:17Ps. 52:2
57:4
un neam de oameni ai căror dinţi sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuţite,

ca

30:14
Ps. 14:4Amos 8:4
să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiţi dintre oameni.

15Lipitoarea are două fete: „Dă! dă!”

Trei lucruri sunt nesăţioase,

patru lucruri nu zic niciodată: „Destul!”,

16și anume: Locuinţa morţilor

30:16
Cap. 27:20.
Hab. 2:5
, femeia stearpă,

pământul, care nu este sătul de apă,

și focul, care nu zice niciodată: „Destul!”

17Pe ochiul

30:17
Gen. 9:22Lev. 20:923:22
care își bate joc de tatăl său

și nesocotește ascultarea de mamă

îl vor scobi corbii de la pârâu

și îl vor mânca puii de vultur.

18Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele

și chiar patru pe care nu le pot pricepe:

19urma vulturului pe cer,

urma șarpelui pe stâncă,

urma corabiei în mijlocul mării

și urma omului la o fată.

20Tot așa este și calea femeii preacurve:

ea mănâncă și se șterge la gură

și apoi zice: „N-am făcut nimic rău.”

21Trei lucruri fac să se răscoale o ţară

și patru lucruri nu le poate suferi:

22un rob

30:22
Cap. 19:10.
Ecl. 10:7
care a început să împărăţească,

un nebun care are pâine din belșug,

23o femeie dispreţuită care se mărită

și o roabă care moștenește pe stăpână-sa.

24Patru vietăţi sunt mai mici pe pământ,

și totuși dintre cele mai înţelepte:

25furnicile

30:25
Cap. 6:6.

, care nu sunt un popor tare,

dar își pregătesc hrana vara;

26șoarecii

30:26
Ps. 104:18
de munte, care nu sunt un popor puternic,

dar își așază locuinţa în stânci;

27lăcustele n-au împărat,

și totuși pornesc toate în cete;

28păianjenul îl poţi prinde cu mâinile

și se găsește totuși în casele împăraţilor.

29Trei fiinţe au o ţinută frumoasă

și patru au mers măreţ:

30leul, viteazul dobitoacelor,

care nu se dă înapoi dinaintea nimănui,

31calul închingat gata și ţapul

și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă.

32Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie

și dacă ai gânduri rele,

pune

30:32
Iov 21:5
40:4Ecl. 8:3Mica 7:16
mâna la gură:

33căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge

și stoarcerea mâniei dă certuri.