Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

301Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele

30:1
Cap. 31:1.
înţelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal.

2Negreșit

30:2
Ps. 73:22
, sunt mai prost decât oricine

și n-am pricepere de om.

3N-am învăţat înţelepciunea

și nu cunosc știinţa sfinţilor.

4Cine

30:4
Ioan 3:13
s-a suit la ceruri și cine s-a coborât din ele?

Cine

30:4
Iov 38:4Ps. 104:3Is. 40:12
a adunat vântul în pumnii lui?

Cine a strâns apele în haina lui?

Cine a hotărât toate marginile pământului?

Cum se numește el și cum îl cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta?

5Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat

30:5
Ps. 12:6
18:30
19:8
119:140
.

El este un scut

30:5
Ps. 18:30
84:11
115:9,10,11
pentru cei ce se încred în El.

6N-adăuga

30:6
Deut. 4:2
12:32Apoc. 22:18,19
nimic la cuvintele Lui,

ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos.

7Două lucruri Îţi cer:

nu mi le opri înainte de moarte!

8Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos;

nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie,

dă-mi

30:8
Mat. 6:11
pâinea care-mi trebuie!

9Ca

30:9
Deut. 8:12,14,17
31:20
32:15Neem. 9:25,26Iov 31:24,25,28Osea 13:6
nu cumva, în belșug, să mă lepăd de Tine și să zic: „Cine este Domnul?”

Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur

și să iau în deșert Numele Dumnezeului meu.

10Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui,

ca să nu te blesteme și să te faci vinovat.

11Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său

și nu binecuvântează pe mama sa.

12Este un neam de oameni care

30:12
Luca 18:11
se crede curat,

și totuși nu este spălat de întinăciunea lui.

13Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași

30:13
Ps. 131:1

și care își ţin pleoapele sus.

14Este

30:14
Iov 29:17Ps. 52:2
57:4
un neam de oameni ai căror dinţi sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuţite,

ca

30:14
Ps. 14:4Amos 8:4
să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiţi dintre oameni.

15Lipitoarea are două fete: „Dă! dă!”

Trei lucruri sunt nesăţioase,

patru lucruri nu zic niciodată: „Destul!”,

16și anume: Locuinţa morţilor

30:16
Cap. 27:20.
, femeia stearpă,

pământul, care nu este sătul de apă,

și focul, care nu zice niciodată: „Destul!”

17Pe ochiul

30:17
Gen. 9:22Lev. 20:923:22
care își bate joc de tatăl său

și nesocotește ascultarea de mamă

îl vor scobi corbii de la pârâu

și îl vor mânca puii de vultur.

18Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele

și chiar patru pe care nu le pot pricepe:

19urma vulturului pe cer,

urma șarpelui pe stâncă,

urma corabiei în mijlocul mării

și urma omului la o fată.

20Tot așa este și calea femeii preacurve:

ea mănâncă și se șterge la gură

și apoi zice: „N-am făcut nimic rău.”

21Trei lucruri fac să se răscoale o ţară

și patru lucruri nu le poate suferi:

22un rob

30:22
Cap. 19:10.
care a început să împărăţească,

un nebun care are pâine din belșug,

23o femeie dispreţuită care se mărită

și o roabă care moștenește pe stăpână-sa.

24Patru vietăţi sunt mai mici pe pământ,

și totuși dintre cele mai înţelepte:

25furnicile

30:25
Cap. 6:6.
, care nu sunt un popor tare,

dar își pregătesc hrana vara;

26șoarecii

30:26
Ps. 104:18
de munte, care nu sunt un popor puternic,

dar își așază locuinţa în stânci;

27lăcustele n-au împărat,

și totuși pornesc toate în cete;

28păianjenul îl poţi prinde cu mâinile

și se găsește totuși în casele împăraţilor.

29Trei fiinţe au o ţinută frumoasă

și patru au mers măreţ:

30leul, viteazul dobitoacelor,

care nu se dă înapoi dinaintea nimănui,

31calul închingat gata și ţapul

și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă.

32Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie

și dacă ai gânduri rele,

pune

30:32
Iov 21:5
40:4Ecl. 8:3Mica 7:16
mâna la gură:

33căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge

și stoarcerea mâniei dă certuri.

31

311Cuvintele împăratului Lemuel. Învăţătura

31:1
Cap. 30:1.
pe care i-o dădea mama sa.

2Ce să-ţi spun, fiule? Ce să-ţi spun, fiul trupului meu?

Ce să-ţi spun, fiule, rodul

31:2
Is. 49:15
juruinţelor mele?

3Nu-ţi

31:3
Cap. 5:9.
da femeilor vlaga

și dezmierdările tale celor

31:3
Deut. 17:17Neem. 13:26Osea 4:11
ce pierd pe împăraţi.

4Nu

31:4
Ecl. 10:17
se cade împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea vin,

nici voievozilor să umble după băuturi tari;

5ca

31:5
Osea 4:11
nu cumva, bând, să uite legea

și să calce drepturile tuturor celor nenorociţi.

6Daţi

31:6
Ps. 104:15
băuturi tari celui ce piere

și vin celui cu sufletul amărât,

7ca să bea să-și uite sărăcia

și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui.

8Deschide-ţi

31:8
Iov 29:15,16
gura pentru cel mut,

pentru

31:8
1 Sam. 19:4Est. 4:16
pricina tuturor celor părăsiţi!

9Deschide-ţi gura, judecă

31:9
Lev. 19:10Deut. 1:16
cu dreptate

și apără

31:9
Iov 29:12Is. 1:17Ier. 22:16
pe cel nenorocit și pe cel lipsit.

10Cine poate găsi o femeie

31:10
Cap. 12:4;
cinstită?

Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.

11Inima bărbatului se încrede în ea

și nu duce lipsă de venituri.

12Ea îi face bine, și nu rău,

în toate zilele vieţii sale.

13Ea face rost de lână și de in

și lucrează cu mâini harnice.

14Ea este ca o corabie de negoţ:

de departe își aduce pâinea.

15Ea se

31:15
Rom. 12:11
scoală când este încă noapte

și dă

31:15
Luca 12:42
hrană casei sale

și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.

16Se gândește la un ogor și-l cumpără;

din rodul muncii ei sădește o vie.

17Ea își încinge mijlocul cu putere

și își oţelește braţele.

18Vede că munca îi merge bine,

lumina ei nu se stinge noaptea.

19Ea pune mâna pe furcă

și degetele ei ţin fusul.

20Ea

31:20
Efes. 4:28Evr. 13:16
își întinde mâna către cel nenorocit,

își întinde braţul către cel lipsit.

21Nu se teme de zăpadă pentru casa ei,

căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu.

22Ea își face învelitori,

are haine de in subţire și purpură.

23Bărbatul

31:23
Cap. 12:4.
ei este bine văzut la porţi,

când șade cu bătrânii ţării.

24Ea face cămăși și le vinde

și dă cingători negustorului.

25Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă

și râde de ziua de mâine.

26Ea deschide gura cu înţelepciune

și învăţături plăcute îi sunt pe limbă.

27Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei

și nu mănâncă pâinea lenevirii.

28Fiii ei se scoală și o numesc fericită;

bărbatul ei se scoală și-i aduce laude zicând:

29„Multe fete au o purtare cinstită,

dar tu le întreci pe toate.”

30Dezmierdările sunt înșelătoare și frumuseţea este deșartă,

dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

31Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei

și faptele ei s-o laude la porţile cetăţii!