Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
31

311Cuvintele împăratului Lemuel. Învăţătura

31:1
Cap. 30:1.

pe care i-o dădea mama sa.

2Ce să-ţi spun, fiule? Ce să-ţi spun, fiul trupului meu?

Ce să-ţi spun, fiule, rodul

31:2
Is. 49:15
juruinţelor mele?

3Nu-ţi

31:3
Cap. 5:9.

da femeilor vlaga

și dezmierdările tale celor

31:3
Deut. 17:17Neem. 13:26Osea 4:11
ce pierd pe împăraţi.

4Nu

31:4
Ecl. 10:17
se cade împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea vin,

nici voievozilor să umble după băuturi tari;

5ca

31:5
Osea 4:11
nu cumva, bând, să uite legea

și să calce drepturile tuturor celor nenorociţi.

6Daţi

31:6
Ps. 104:15
băuturi tari celui ce piere

și vin celui cu sufletul amărât,

7ca să bea să-și uite sărăcia

și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui.

8Deschide-ţi

31:8
Iov 29:15,16
gura pentru cel mut,

pentru

31:8
1 Sam. 19:4Est. 4:16
pricina tuturor celor părăsiţi!

9Deschide-ţi gura, judecă

31:9
Lev. 19:10Deut. 1:16
cu dreptate

și apără

31:9
Iov 29:12Is. 1:17Ier. 22:16
pe cel nenorocit și pe cel lipsit.

10Cine poate găsi o femeie

31:10
Cap. 12:4;
18:22
19:14
cinstită?

Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.

11Inima bărbatului se încrede în ea

și nu duce lipsă de venituri.

12Ea îi face bine, și nu rău,

în toate zilele vieţii sale.

13Ea face rost de lână și de in

și lucrează cu mâini harnice.

14Ea este ca o corabie de negoţ:

de departe își aduce pâinea.

15Ea se

31:15
Rom. 12:11
scoală când este încă noapte

și dă

31:15
Luca 12:42
hrană casei sale

și împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale.

16Se gândește la un ogor și-l cumpără;

din rodul muncii ei sădește o vie.

17Ea își încinge mijlocul cu putere

și își oţelește braţele.

18Vede că munca îi merge bine,

lumina ei nu se stinge noaptea.

19Ea pune mâna pe furcă

și degetele ei ţin fusul.

20Ea

31:20
Efes. 4:28Evr. 13:16
își întinde mâna către cel nenorocit,

își întinde braţul către cel lipsit.

21Nu se teme de zăpadă pentru casa ei,

căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu.

22Ea își face învelitori,

are haine de in subţire și purpură.

23Bărbatul

31:23
Cap. 12:4.

ei este bine văzut la porţi,

când șade cu bătrânii ţării.

24Ea face cămăși și le vinde

și dă cingători negustorului.

25Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă

și râde de ziua de mâine.

26Ea deschide gura cu înţelepciune

și învăţături plăcute îi sunt pe limbă.

27Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei

și nu mănâncă pâinea lenevirii.

28Fiii ei se scoală și o numesc fericită;

bărbatul ei se scoală și-i aduce laude zicând:

29„Multe fete au o purtare cinstită,

dar tu le întreci pe toate.”

30Dezmierdările sunt înșelătoare și frumuseţea este deșartă,

dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

31Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei

și faptele ei s-o laude la porţile cetăţii!