Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Folosul temerii de Dumnezeu și al înţelepciunii

31Fiule, nu uita învăţăturile mele

și păstrează în inima

3:1
Deut. 8:1
30:16,20
ta sfaturile mele!

2Căci ele îţi vor lungi zilele și anii vieţii tale

și-ţi vor aduce multă pace

3:2
Ps. 119:165
.

3Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia:

leagă-ţi-le

3:3
Exod 13:9Deut. 6:87:3
la gât,

scrie-le

3:3
Ier. 17:12 Cor. 3:3
pe tăbliţa inimii tale!

4Și, astfel, vei căpăta trecere

3:4
Ps. 111:101 Sam. 2:26Luca 2:52Fapte 2:47Rom. 14:18
și minte sănătoasă

înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

5Încrede-te

3:5
Ps. 37:3,5
în Domnul din toată inima ta

și nu

3:5
Ier. 9:23
te bizui pe înţelepciunea ta!

6Recunoaște-L

3:6
1 Cron. 28:9
în toate căile tale,

și El îţi va netezi

3:6
Ier. 10:23
cărările.

7Nu te socoti singur

3:7
Rom. 12:16
înţelept;

teme-te

3:7
Iov 1:1
de Domnul și abate-te de la rău!

8Aceasta va aduce sănătate trupului tău

și răcorire oaselor

3:8
Iov 21:24
tale.

9Cinstește

3:9
Exod 22:29
23:19
34:26Deut. 26:2Mal. 3:10Luca 14:13
pe Domnul cu averile tale

și cu cele dintâi roade din tot venitul tău,

10căci

3:10
Deut. 28:8
atunci grânarele îţi vor fi pline de belșug

și teascurile tale vor geme de must.

Fericirea și înţelepciunea adevărată

11Fiule

3:11
Iov 5:17Ps. 94:12Evr. 12:5,6Apoc. 3:19
, nu dispreţui mustrarea Domnului

și nu te mâhni de pedepsele Lui!

12Căci Domnul mustră pe cine iubește,

ca un părinte

3:12
Deut. 8:5
pe copilul pe care-l iubește!

13Ferice

3:13
Cap. 8:34,35.
de omul care găsește înţelepciunea

și de omul care capătă pricepere!

14Căci câștigul

3:14
Iov 28:13Ps. 19:10
pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului,

și venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;

15ea este mai de preţ decât mărgăritarele

și toate comorile

3:15
Mat. 13:44
tale nu se pot asemui cu ea.

16În dreapta ei este o viaţă lungă

3:16
Cap. 8:18.
;

în stânga ei, bogăţie și slavă.

17Căile

3:17
Mat. 11:29,30
ei sunt niște căi plăcute

și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice.

18Ea este un pom de

3:18
Gen. 2:9
3:22
viaţă pentru cei ce o apucă,

și cei ce o au sunt fericiţi.

19Prin înţelepciune a întemeiat Domnul

3:19
Ps. 104:24
136:5Ier. 10:12
51:15
pământul

și prin pricepere a întărit El cerurile;

20prin știinţa

3:20
Gen. 1:9
Lui s-au deschis adâncurile

și strecoară norii

3:20
Deut. 33:28Iov 36:28
roua.

21Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi:

păstrează înţelepciunea și chibzuinţa,

22căci ele vor fi viaţa sufletului tău

și podoaba

3:22
Cap. 1:9.
gâtului tău!

23Atunci

3:23
Ps. 37:24
91:11,12
vei merge cu încredere pe drumul tău,

și piciorul nu ţi se va poticni.

24Când

3:24
Lev. 26:6Ps. 3:5
4:8
te vei culca, vei fi fără teamă,

și când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.

25Nu te teme nici de spaimă năprasnică

3:25
Ps. 91:5
112:7
,

nici de o năvălire din partea celor răi,

26căci Domnul va fi nădejdea ta

și El îţi va păzi piciorul de cădere.

Îndemnuri la o bună vieţuire

27Nu opri o binefacere

3:27
Rom. 13:7Gal. 6:10
celui ce are nevoie de ea,

când poţi s-o faci.

28Nu

3:28
Lev. 19:13Deut. 24:15
zice aproapelui tău: „Du-te și vino iarăși;

îţi voi da mâine”,

când ai de unde să dai!

29Nu gândi rău împotriva aproapelui tău,

când locuiește liniștit lângă tine!

30Nu te certa

3:30
Rom. 12:18
fără pricină cu cineva,

când nu ţi-a făcut niciun rău!

31Nu pizmui pe omul asupritor

3:31
Ps. 37:1
73:3

și nu alege niciuna din căile lui!

32Căci Domnul urăște pe oamenii stricaţi,

dar este prieten cu cei fără prihană

3:32
Ps. 25:14
.

33Blestemul

3:33
Lev. 26:14Ps. 37:22Zah. 5:4Mal. 2:2
Domnului este în casa celui rău,

dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează

3:33
Ps. 1:3
.

34Când are a face cu cei batjocoritori,

Își bate joc de ei,

dar celor smeriţi

3:34
Iac. 4:61 Pet. 3:5
le dă har.

35Înţelepţii vor moșteni slava,

dar partea celor nebuni este rușinea.

4

41Ascultaţi, fiilor

4:1
Ps. 34:11
, învăţătura unui tată

și luaţi aminte ca să pricepeţi,

2căci eu vă dau sfaturi bune:

nu lepădaţi învăţătura mea!

3Căci, când eram încă fiu la tatăl meu

și fiu gingaș

4:3
1 Cron. 29:1
și singur la mama mea,

4el

4:4
1 Cron. 28:9Efes. 6:4
mă învăţa atunci și-mi zicea:

„Păstrează bine în inima ta cuvintele mele,

păzește

4:4
Cap. 7:2.
învăţăturile mele și vei trăi!

5Dobândește

4:5
Cap. 2:2,3.
înţelepciune, dobândește pricepere;

nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele!

6N-o părăsi, și ea te va păzi;

iubește-o

4:6
2 Tes. 2:10
, și te va ocroti!

7Iată

4:7
Mat. 13:44Luca 10:42
începutul înţelepciunii:

dobândește înţelepciunea

și, cu tot ce ai, dobândește priceperea.

8Înalţ-o

4:8
1 Sam. 2:30
și ea te va înălţa;

ea va fi slava ta dacă o vei îmbrăţișa.

9Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută

4:9
Cap. 1:9;
,

te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.”

10Ascultă, fiule, primește cuvintele mele

și anii

4:10
Cap. 3:2.
vieţii tale se vor înmulţi!

11Eu îţi arăt calea înţelepciunii,

te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.

12Când vei umbla, pasul nu-ţi

4:12
Ps. 18:36
va fi stânjenit

și, când vei alerga

4:12
Ps. 91:11,12
, nu te vei poticni.

13Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână;

păstreaz-o, căci ea este viaţa ta!

14Nu

4:14
Ps. 1:1
intra pe cărarea celor răi

și nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!

15Ferește-te de ea, nu trece pe ea;

ocolește-o și treci înainte!

16Căci

4:16
Ps. 36:4Is. 57:20
ei nu dorm dacă n-au făcut răul,

le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;

17căci ei mănâncă pâine nelegiuită

și beau vin stors cu sila.

18Dar

4:18
Mat. 5:14,15Filip. 2:15
cărarea celor neprihăniţi este
4:18
2 Sam. 23:4
ca lumina strălucitoare,

a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.

19Calea celor răi este ca întunericul

4:19
1 Sam. 2:9Iov 18:5,6Is. 59:9,10Ier. 23:12Ioan 12:35
gros:

ei nu văd de ce se vor poticni.

20Fiule, ia aminte la cuvintele mele,

pleacă-ţi urechea la vorbele mele!

21

4:21
Cap. 3:3,21.
nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi,

păstrează-le

4:21
Cap. 2:1.
în fundul inimii tale!

22Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc

și sănătate

4:22
Cap. 3:8;
pentru tot trupul lor.

23Păzește-ţi inima mai mult decât orice,

căci din ea ies izvoarele vieţii!

24Izgonește neadevărul din gura ta

și depărtează viclenia de pe buzele tale!

25Ochii tăi să privească drept

și pleoapele tale să caute drept înaintea ta!

26Cărarea pe care mergi să fie netedă

și toate căile tale să fie hotărâte:

27nu te

4:27
Deut. 5:32
28:14Ios. 1:7
abate nici la dreapta, nici la stânga

și ferește-te

4:27
Is. 1:16Rom. 12:9
de rău!

5

Ferește-te de desfrânare!

51Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea

și pleacă urechea la învăţătura mea,

2ca să fii cu chibzuinţă

și buzele tale să aibă

5:2
Mal. 2:7
cunoștinţă.

3Căci

5:3
Cap. 2:16;
buzele femeii străine strecoară miere

și cerul gurii ei este mai lunecos

5:3
Ps. 55:21
decât untdelemnul,

4dar

5:4
Ecl. 7:26
la urmă este amară ca pelinul,

ascuţită

5:4
Evr. 4:12
ca o sabie cu două tăișuri.

5Picioarele

5:5
Cap. 7:27.
ei coboară la moarte,

pașii ei dau în Locuinţa morţilor.

6Așa că ea nu poate găsi calea vieţii,

rătăcește în căile ei și nu știe unde merge.

7Și acum, fiule, ascultă-mă

și nu te abate de la cuvintele gurii mele:

8depărtează-te de drumul care duce la ea

și nu te apropia de ușa casei ei,

9ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta

și unui om fără milă anii tăi,

10ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta

și tu să te trudești pentru casa altuia,

11ca nu cumva să gemi, la urmă,

când carnea și trupul ţi se vor istovi

12și să zici: „Cum am putut eu să urăsc

5:12
Cap. 1:29.
certarea

și cum a dispreţuit inima

5:12
Cap. 1:25;
mea mustrarea?

13Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei

și să nu iau aminte la cei ce mă învăţau?

14Cât pe ce să mă nenorocesc de tot

în mijlocul poporului și adunării!”

15Bea apă din fântâna ta

și din izvoarele puţului tău!

16Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară?

Și să-ţi curgă râurile pe pieţele de obște?

17Lasă-le să fie numai pentru tine,

și nu pentru străinii de lângă tine.

18Izvorul tău să fie binecuvântat

și bucură-te de nevasta

5:18
Mal. 2:14
tinereţii tale!

19Cerboaică

5:19
Cânt. 2:9
4:5
7:3
iubită, căprioară plăcută:

fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei,

fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!

20Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o

5:20
Cap. 2:16;
străină

și ai îmbrăţișa sânul unei necunoscute?

21Căci

5:21
2 Cron. 16:9Iov 31:4
34:21Ier. 16:17
32:19Osea 7:2Evr. 4:13
căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului

și El vede toate cărările lui.

22Cel rău este prins în înseși

5:22
Ps. 9:15
nelegiuirile lui

și este apucat de legăturile păcatului lui.

23El va muri din lipsă de înfrânare

5:23
Iov 4:21
36:12
,

se va poticni din prea multa lui nebunie.