Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Ascultaţi, fiilor

4:1
Ps. 34:11
, învăţătura unui tată

și luaţi aminte ca să pricepeţi,

2căci eu vă dau sfaturi bune:

nu lepădaţi învăţătura mea!

3Căci, când eram încă fiu la tatăl meu

și fiu gingaș

4:3
1 Cron. 29:1
și singur la mama mea,

4el

4:4
1 Cron. 28:9Efes. 6:4
mă învăţa atunci și-mi zicea:

„Păstrează bine în inima ta cuvintele mele,

păzește

4:4
Cap. 7:2.

învăţăturile mele și vei trăi!

5Dobândește

4:5
Cap. 2:2,3.

înţelepciune, dobândește pricepere;

nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele!

6N-o părăsi, și ea te va păzi;

iubește-o

4:6
2 Tes. 2:10
, și te va ocroti!

7Iată

4:7
Mat. 13:44Luca 10:42
începutul înţelepciunii:

dobândește înţelepciunea

și, cu tot ce ai, dobândește priceperea.

8Înalţ-o

4:8
1 Sam. 2:30
și ea te va înălţa;

ea va fi slava ta dacă o vei îmbrăţișa.

9Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută

4:9
Cap. 1:9;
3:22
,

te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.”

10Ascultă, fiule, primește cuvintele mele

și anii

4:10
Cap. 3:2.

vieţii tale se vor înmulţi!

11Eu îţi arăt calea înţelepciunii,

te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.

12Când vei umbla, pasul nu-ţi

4:12
Ps. 18:36
va fi stânjenit

și, când vei alerga

4:12
Ps. 91:11,12
, nu te vei poticni.

13Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână;

păstreaz-o, căci ea este viaţa ta!

14Nu

4:14
Ps. 1:1
intra pe cărarea celor răi

și nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!

15Ferește-te de ea, nu trece pe ea;

ocolește-o și treci înainte!

16Căci

4:16
Ps. 36:4Is. 57:20
ei nu dorm dacă n-au făcut răul,

le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;

17căci ei mănâncă pâine nelegiuită

și beau vin stors cu sila.

18Dar

4:18
Mat. 5:14,15Filip. 2:15
cărarea celor neprihăniţi este
4:18
2 Sam. 23:4
ca lumina strălucitoare,

a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.

19Calea celor răi este ca întunericul

4:19
1 Sam. 2:9Iov 18:5,6Is. 59:9,10Ier. 23:12Ioan 12:35
gros:

ei nu văd de ce se vor poticni.

20Fiule, ia aminte la cuvintele mele,

pleacă-ţi urechea la vorbele mele!

21

4:21
Cap. 3:3,21.

nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi,

păstrează-le

4:21
Cap. 2:1.

în fundul inimii tale!

22Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc

și sănătate

4:22
Cap. 3:8;
12:18
pentru tot trupul lor.

23Păzește-ţi inima mai mult decât orice,

căci din ea ies izvoarele vieţii!

24Izgonește neadevărul din gura ta

și depărtează viclenia de pe buzele tale!

25Ochii tăi să privească drept

și pleoapele tale să caute drept înaintea ta!

26Cărarea pe care mergi să fie netedă

și toate căile tale să fie hotărâte:

27nu te

4:27
Deut. 5:32
28:14Ios. 1:7
abate nici la dreapta, nici la stânga

și ferește-te

4:27
Is. 1:16Rom. 12:9
de rău!