Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Ferește-te de desfrânare!

51Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea

și pleacă urechea la învăţătura mea,

2ca să fii cu chibzuinţă

și buzele tale să aibă

5:2
Mal. 2:7
cunoștinţă.

3Căci

5:3
Cap. 2:16;
buzele femeii străine strecoară miere

și cerul gurii ei este mai lunecos

5:3
Ps. 55:21
decât untdelemnul,

4dar

5:4
Ecl. 7:26
la urmă este amară ca pelinul,

ascuţită

5:4
Evr. 4:12
ca o sabie cu două tăișuri.

5Picioarele

5:5
Cap. 7:27.
ei coboară la moarte,

pașii ei dau în Locuinţa morţilor.

6Așa că ea nu poate găsi calea vieţii,

rătăcește în căile ei și nu știe unde merge.

7Și acum, fiule, ascultă-mă

și nu te abate de la cuvintele gurii mele:

8depărtează-te de drumul care duce la ea

și nu te apropia de ușa casei ei,

9ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta

și unui om fără milă anii tăi,

10ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta

și tu să te trudești pentru casa altuia,

11ca nu cumva să gemi, la urmă,

când carnea și trupul ţi se vor istovi

12și să zici: „Cum am putut eu să urăsc

5:12
Cap. 1:29.
certarea

și cum a dispreţuit inima

5:12
Cap. 1:25;
mea mustrarea?

13Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei

și să nu iau aminte la cei ce mă învăţau?

14Cât pe ce să mă nenorocesc de tot

în mijlocul poporului și adunării!”

15Bea apă din fântâna ta

și din izvoarele puţului tău!

16Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară?

Și să-ţi curgă râurile pe pieţele de obște?

17Lasă-le să fie numai pentru tine,

și nu pentru străinii de lângă tine.

18Izvorul tău să fie binecuvântat

și bucură-te de nevasta

5:18
Mal. 2:14
tinereţii tale!

19Cerboaică

5:19
Cânt. 2:9
4:5
7:3
iubită, căprioară plăcută:

fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei,

fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!

20Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o

5:20
Cap. 2:16;
străină

și ai îmbrăţișa sânul unei necunoscute?

21Căci

5:21
2 Cron. 16:9Iov 31:4
34:21Ier. 16:17
32:19Osea 7:2Evr. 4:13
căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului

și El vede toate cărările lui.

22Cel rău este prins în înseși

5:22
Ps. 9:15
nelegiuirile lui

și este apucat de legăturile păcatului lui.

23El va muri din lipsă de înfrânare

5:23
Iov 4:21
36:12
,

se va poticni din prea multa lui nebunie.

6

Asupra chezășiei

61Fiule, dacă

6:1
Cap. 11:15;
te-ai pus chezaș pentru aproapele tău,

dacă te-ai prins pentru altul,

2dacă ești legat prin făgăduinţa gurii tale,

dacă ești prins de cuvintele gurii tale,

3fă totuși lucrul acesta, fiule: dezleagă-te,

căci ai căzut în mâna aproapelui tău!

De aceea du-te, aruncă-te cu faţa la pământ și stăruiește de el!

4Nu da

6:4
Ps. 132:4
somn ochilor tăi,

nici aţipire pleoapelor tale!

5Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului

și ca pasărea din mâna păsărarului!…

Ferește-te de lenevie

6Du-te

6:6
Iov 12:7
la furnică, leneșule;

uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înţelepţește-te!

7Ea n-are nici căpetenie,

nici priveghetor, nici stăpân,

8totuși își pregătește hrana vara

și strânge de-ale mâncării în timpul secerișului.

9Până când

6:9
Cap. 24:33,34.
vei sta culcat, leneșule?

Când te vei scula din somnul tău?

10Să mai dormi puţin, să mai aţipești puţin,

să mai încrucișezi puţin mâinile ca să dormi!…

11Și sărăcia

6:11
Cap. 10:4;
vine peste tine ca un hoţ

și lipsa, ca un om înarmat.

Ferește-te de răutate

12Omul de nimic, omul nelegiuit,

umblă cu neadevărul în gură,

13clipește

6:13
Iov 15:12Ps. 35:19
din ochi, dă din picior

și face semne cu degetele.

14Răutatea este în inima lui, urzește

6:14
Mica 2:1
lucruri rele întruna

și stârnește

6:14
Vers. 19.
certuri.

15De aceea, nimicirea îi va veni pe neașteptate;

va fi zdrobit

6:15
Ier. 19:11
deodată și fără leac
6:15
2 Cron. 36:16
.

16Șase lucruri urăște Domnul

și chiar șapte Îi sunt urâte:

17ochii

6:17
Ps. 18:27
101:5
trufași, limba
6:17
Ps. 120:2,3
mincinoasă,

mâinile

6:17
Is. 1:15
care varsă sânge nevinovat,

18inima

6:18
Gen. 6:5
care urzește planuri nelegiuite,

picioarele

6:18
Is. 59:7Rom. 3:15
care aleargă repede la rău,

19martorul

6:19
Ps. 27:12
mincinos, care spune minciuni,

și cel ce stârnește

6:19
Vers. 14.
certuri între fraţi.

Ferește-te de preacurvie

20Fiule

6:20
Cap. 1:8.
, păzește sfaturile tatălui tău

și nu lepăda învăţătura mamei tale:

21leagă-le

6:21
Cap. 3:3;
necurmat la inimă,

atârnă-le de gât!

22Ele te vor însoţi

6:22
Cap. 3:23,24.
în mersul tău,

te vor

6:22
Cap. 2:11.
păzi în pat

și îţi vor vorbi la deșteptare.

23Căci

6:23
Ps. 19:8
119:105
sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină,

iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieţii.

24Ele te vor feri

6:24
Cap. 2:16;
de femeia stricată,

de limba ademenitoare a celei străine.

25N-o

6:25
Mat. 5:28
pofti în inima ta pentru frumuseţea ei

și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei!

26Căci pentru

6:26
Cap. 29:3.
o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine,

și

6:26
Gen. 39:14
femeia măritată întinde
6:26
Ezec. 13:18
o cursă unui suflet scump.

27Poate cineva să ia foc în sân

fără să i se aprindă hainele?

28Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși

fără să-i ardă picioarele?

29Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său:

oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.

30Hoţul nu este urgisit când fură

ca să-și potolească foamea, căci îi este foame.

31Și, dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit

6:31
Exod 22:1,4
,

să dea chiar tot ce are în casă.

32Dar cel ce preacurvește cu o femeie este

6:32
Cap. 7:7.
un om fără minte;

singur își pierde viaţa cine face așa.

33Nu va avea decât rană și rușine

și ocara nu i se va șterge.

34Căci gelozia înfurie pe un bărbat,

și n-are milă în ziua răzbunării;

35nu se uită la niciun preţ de răscumpărare

și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

7

Ispita preacurviei și urmările ei

71Fiule, păstrează cuvintele mele și ţine

7:1
Cap. 2:1.
la tine sfaturile mele!

2Ţine

7:2
Lev. 18:5Is. 55:3
sfaturile mele și vei trăi;

păzește învăţăturile

7:2
Deut. 32:10
mele ca lumina ochilor!

3Leagă-le

7:3
Deut. 6:8
11:186:21
la degete,

scrie-le pe tăbliţa inimii tale!

4Zi înţelepciunii: „Tu ești sora mea!”

Și numește priceperea prietena ta,

5ca

7:5
Cap. 2:16;
să te ferească de nevasta altuia,

de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare.

6Stăteam la fereastra casei mele

și mă uitam prin zăbrele.

7Am zărit printre cei neîncercaţi,

am văzut printre tineri

pe un băiat fără minte

7:7
Cap. 6:32;
.

8Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine,

și a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei.

9Era în

7:9
Iov 24:15
amurg, seara,

în noaptea neagră și întunecoasă.

10Și iată că i-a alergat înainte o femeie

îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată.

11Era bună

7:11
Cap. 9:13.
de gură și fără astâmpăr;

picioarele

7:11
1 Tim. 5:13Tit 2:5
nu-i puteau sta acasă:

12când în uliţă, când în pieţe,

pe la toate colţurile stătea la pândă.

13Ea l-a îmbrăţișat și l-a sărutat

și, cu o faţă fără rușine, i-a zis:

14„Eram datoare cu o jertfă de mulţumire,

azi mi-am împlinit juruinţele.

15De aceea ţi-am ieșit înainte,

să te caut, și te-am și găsit.

16Mi-am împodobit patul cu învelitori,

cu așternut de pânzeturi

7:16
Is. 19:9
din Egipt;

17mi-am stropit așternutul

cu smirnă, aloe și scorţișoară.

18Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă,

să ne desfătăm cu dezmierdări!

19Căci bărbatul meu nu este acasă,

a plecat într-o călătorie lungă,

20a luat cu el sacul cu bani

și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.”

21Tot vorbindu-i

7:21
Cap. 5:3.
, ea l-a ademenit

și l-a atras cu

7:21
Ps. 12:2
buzele ei ademenitoare.

22Deodată, a început să meargă după ea,

ca boul care se duce la măcelărie,

ca un cerb care aleargă spre cursă,

23ca pasărea

7:23
Ecl. 9:12
care dă buzna în laţ,

fără să știe că o va costa viaţa,

până ce săgeata îi străpunge ficatul.

24Și acum, fiilor, ascultaţi-mă

și luaţi aminte la cuvintele gurii mele!

25Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei,

nu te rătăci pe cărările ei.

26Căci ea a făcut să cadă multe jertfe

și

7:26
Neem. 13:26
mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea.

27Casa

7:27
Cap. 2:18;
ei este drumul spre Locuinţa morţilor,

drumul care coboară spre locașurile morţii.