Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Asupra chezășiei

61Fiule, dacă

6:1
Cap. 11:15;
17:18
20:16
22:26
27:13
te-ai pus chezaș pentru aproapele tău,

dacă te-ai prins pentru altul,

2dacă ești legat prin făgăduinţa gurii tale,

dacă ești prins de cuvintele gurii tale,

3fă totuși lucrul acesta, fiule: dezleagă-te,

căci ai căzut în mâna aproapelui tău!

De aceea du-te, aruncă-te cu faţa la pământ și stăruiește de el!

4Nu da

6:4
Ps. 132:4
somn ochilor tăi,

nici aţipire pleoapelor tale!

5Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului

și ca pasărea din mâna păsărarului!…

Ferește-te de lenevie

6Du-te

6:6
Iov 12:7
la furnică, leneșule;

uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înţelepţește-te!

7Ea n-are nici căpetenie,

nici priveghetor, nici stăpân,

8totuși își pregătește hrana vara

și strânge de-ale mâncării în timpul secerișului.

9Până când

6:9
Cap. 24:33,34.

vei sta culcat, leneșule?

Când te vei scula din somnul tău?

10Să mai dormi puţin, să mai aţipești puţin,

să mai încrucișezi puţin mâinile ca să dormi!…

11Și sărăcia

6:11
Cap. 10:4;
13:4
20:4
vine peste tine ca un hoţ

și lipsa, ca un om înarmat.

Ferește-te de răutate

12Omul de nimic, omul nelegiuit,

umblă cu neadevărul în gură,

13clipește

6:13
Iov 15:12Ps. 35:19
din ochi, dă din picior

și face semne cu degetele.

14Răutatea este în inima lui, urzește

6:14
Mica 2:1
lucruri rele întruna

și stârnește

6:14
Vers. 19.

certuri.

15De aceea, nimicirea îi va veni pe neașteptate;

va fi zdrobit

6:15
Ier. 19:11
deodată și fără leac
6:15
2 Cron. 36:16
.

16Șase lucruri urăște Domnul

și chiar șapte Îi sunt urâte:

17ochii

6:17
Ps. 18:27
101:5
trufași, limba
6:17
Ps. 120:2,3
mincinoasă,

mâinile

6:17
Is. 1:15
care varsă sânge nevinovat,

18inima

6:18
Gen. 6:5
care urzește planuri nelegiuite,

picioarele

6:18
Is. 59:7Rom. 3:15
care aleargă repede la rău,

19martorul

6:19
Ps. 27:12
mincinos, care spune minciuni,

și cel ce stârnește

6:19
Vers. 14.

certuri între fraţi.

Ferește-te de preacurvie

20Fiule

6:20
Cap. 1:8.
Efes. 6:1
, păzește sfaturile tatălui tău

și nu lepăda învăţătura mamei tale:

21leagă-le

6:21
Cap. 3:3;
7:3
necurmat la inimă,

atârnă-le de gât!

22Ele te vor însoţi

6:22
Cap. 3:23,24.

în mersul tău,

te vor

6:22
Cap. 2:11.

păzi în pat

și îţi vor vorbi la deșteptare.

23Căci

6:23
Ps. 19:8
119:105
sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină,

iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieţii.

24Ele te vor feri

6:24
Cap. 2:16;
5:3
7:5
de femeia stricată,

de limba ademenitoare a celei străine.

25N-o

6:25
Mat. 5:28
pofti în inima ta pentru frumuseţea ei

și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei!

26Căci pentru

6:26
Cap. 29:3.

o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine,

și

6:26
Gen. 39:14
femeia măritată întinde
6:26
Ezec. 13:18
o cursă unui suflet scump.

27Poate cineva să ia foc în sân

fără să i se aprindă hainele?

28Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși

fără să-i ardă picioarele?

29Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său:

oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.

30Hoţul nu este urgisit când fură

ca să-și potolească foamea, căci îi este foame.

31Și, dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit

6:31
Exod 22:1,4
,

să dea chiar tot ce are în casă.

32Dar cel ce preacurvește cu o femeie este

6:32
Cap. 7:7.

un om fără minte;

singur își pierde viaţa cine face așa.

33Nu va avea decât rană și rușine

și ocara nu i se va șterge.

34Căci gelozia înfurie pe un bărbat,

și n-are milă în ziua răzbunării;

35nu se uită la niciun preţ de răscumpărare

și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.