Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Strigarea înţelepciunii

81Nu strigă înţelepciunea

8:1
Cap. 1:20;
9:3

și nu-și înalţă priceperea glasul?

2Ea se așază sus, pe înălţimi,

afară pe drum, la răspântii,

3și strigă lângă porţi, la intrarea cetăţii,

la intrarea porţilor:

4„Oamenilor, către voi strig

și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu.

5Învăţaţi-vă minte, proștilor,

și înţelepţiţi-vă, nebunilor!

6Ascultaţi, căci am lucruri

8:6
Cap. 22:20.

mari de spus

și buzele mi se deschid ca să înveţe pe alţii ce este drept!

7Căci gura mea vestește adevărul

și buzele mele urăsc minciuna!

8Toate cuvintele gurii mele sunt drepte,

n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele.

9Toate sunt lămurite pentru cel priceput

și drepte pentru cei ce au găsit știinţa.

10Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul

și mai degrabă știinţa decât aurul scump.

11Căci

8:11
Iov 28:15Ps. 19:10
119:1274:5,7
înţelepciunea preţuiește mai mult decât mărgăritarele

și niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.

12Eu, înţelepciunea, am ca locuinţă mintea

și pot născoci cele mai chibzuite planuri.

13Frica

8:13
Cap. 16:6.

de Domnul este urârea răului;

trufia și mândria

8:13
Cap. 6:17.

, purtarea rea

și gura

8:13
Cap. 4:24.

mincinoasă – iată ce urăsc eu.

14De la mine vin sfatul și izbânda,

eu sunt priceperea, a mea

8:14
Ecl. 7:19
este puterea.

15Prin

8:15
Dan. 2:21Rom. 13:1
mine împărăţesc împăraţii

și dau voievozii porunci drepte.

16Prin mine cârmuiesc dregătorii

și mai-marii, toţi judecătorii pământului.

17Eu

8:17
1 Sam. 2:30Ps. 91:14Ioan 14:21
iubesc pe cei ce mă iubesc,

și cei

8:17
Iac. 1:5
ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.

18Cu mine sunt bogăţia

8:18
Cap. 3:16.
Mat. 6:33
și slava,

avuţiile trainice și dreptatea.

19Rodul

8:19
Cap. 3:14;
8:10
meu este mai bun decât aurul cel mai curat

și venitul meu întrece argintul cel mai ales.

20Eu umblu pe calea nevinovăţiei,

pe mijlocul cărărilor neprihănirii,

21ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc

și să le umplu vistieriile.

Obârșia înţelepciunii

22Domnul

8:22
Cap. 3:19.
Ioan 1:1
m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui,

înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.

23Eu am fost așezată din

8:23
Ps. 2:6
veșnicie, înainte de orice început,

înainte de a fi pământul.

24Am fost născută când încă nu erau adâncuri,

nici izvoare încărcate cu ape;

25am fost născută înainte

8:25
Iov 15:7,8
de întărirea munţilor,

înainte de a fi dealurile,

26când nu erau încă nici pământul, nici câmpiile,

nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii.

27Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă;

când a tras o zare pe faţa adâncului,

28când a pironit norii sus

și când au ţâșnit cu putere izvoarele adâncului,

29când

8:29
Gen. 1:9,10Iov 38:10,11Ps. 33:7
104:9Ier. 5:22
a pus un hotar mării,

ca apele să nu treacă peste porunca Lui,

când a pus temeliile

8:29
Iov 38:4
pământului,

30eu eram

8:30
Ioan 1:1,2,18
meșterul Lui, la lucru lângă El,

și în toate zilele eram desfătarea

8:30
Mat. 3:17Col. 1:13
Lui,

jucând neîncetat înaintea Lui,

31jucând pe rotocolul pământului Său

și găsindu-mi plăcerea

8:31
Ps. 16:3
în fiii oamenilor.

32Și acum, fiilor, ascultaţi-mă,

căci ferice

8:32
Ps. 119:1,2
128:1,2Luca 11:28
de cei ce păzesc căile mele!

33Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi,

și nu lepădaţi sfatul meu!

34Ferice

8:34
Cap. 3:13,18.

de omul care m-ascultă,

care veghează zilnic la porţile mele

și păzește pragul ușii mele!

35Căci cel ce mă găsește, găsește viaţa

și capătă bunăvoinţa

8:35
Cap. 12:2.

Domnului.

36Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă

8:36
Cap. 2:20.

sufletul său;

toţi cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.”