Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Ispita preacurviei și urmările ei

71Fiule, păstrează cuvintele mele și ţine

7:1
Cap. 2:1.
la tine sfaturile mele!

2Ţine

7:2
Lev. 18:5Is. 55:3
sfaturile mele și vei trăi;

păzește învăţăturile

7:2
Deut. 32:10
mele ca lumina ochilor!

3Leagă-le

7:3
Deut. 6:8
11:186:21
la degete,

scrie-le pe tăbliţa inimii tale!

4Zi înţelepciunii: „Tu ești sora mea!”

Și numește priceperea prietena ta,

5ca

7:5
Cap. 2:16;
să te ferească de nevasta altuia,

de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare.

6Stăteam la fereastra casei mele

și mă uitam prin zăbrele.

7Am zărit printre cei neîncercaţi,

am văzut printre tineri

pe un băiat fără minte

7:7
Cap. 6:32;
.

8Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine,

și a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei.

9Era în

7:9
Iov 24:15
amurg, seara,

în noaptea neagră și întunecoasă.

10Și iată că i-a alergat înainte o femeie

îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată.

11Era bună

7:11
Cap. 9:13.
de gură și fără astâmpăr;

picioarele

7:11
1 Tim. 5:13Tit 2:5
nu-i puteau sta acasă:

12când în uliţă, când în pieţe,

pe la toate colţurile stătea la pândă.

13Ea l-a îmbrăţișat și l-a sărutat

și, cu o faţă fără rușine, i-a zis:

14„Eram datoare cu o jertfă de mulţumire,

azi mi-am împlinit juruinţele.

15De aceea ţi-am ieșit înainte,

să te caut, și te-am și găsit.

16Mi-am împodobit patul cu învelitori,

cu așternut de pânzeturi

7:16
Is. 19:9
din Egipt;

17mi-am stropit așternutul

cu smirnă, aloe și scorţișoară.

18Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă,

să ne desfătăm cu dezmierdări!

19Căci bărbatul meu nu este acasă,

a plecat într-o călătorie lungă,

20a luat cu el sacul cu bani

și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.”

21Tot vorbindu-i

7:21
Cap. 5:3.
, ea l-a ademenit

și l-a atras cu

7:21
Ps. 12:2
buzele ei ademenitoare.

22Deodată, a început să meargă după ea,

ca boul care se duce la măcelărie,

ca un cerb care aleargă spre cursă,

23ca pasărea

7:23
Ecl. 9:12
care dă buzna în laţ,

fără să știe că o va costa viaţa,

până ce săgeata îi străpunge ficatul.

24Și acum, fiilor, ascultaţi-mă

și luaţi aminte la cuvintele gurii mele!

25Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei,

nu te rătăci pe cărările ei.

26Căci ea a făcut să cadă multe jertfe

și

7:26
Neem. 13:26
mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea.

27Casa

7:27
Cap. 2:18;
ei este drumul spre Locuinţa morţilor,

drumul care coboară spre locașurile morţii.

8

Strigarea înţelepciunii

81Nu strigă înţelepciunea

8:1
Cap. 1:20;

și nu-și înalţă priceperea glasul?

2Ea se așază sus, pe înălţimi,

afară pe drum, la răspântii,

3și strigă lângă porţi, la intrarea cetăţii,

la intrarea porţilor:

4„Oamenilor, către voi strig

și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu.

5Învăţaţi-vă minte, proștilor,

și înţelepţiţi-vă, nebunilor!

6Ascultaţi, căci am lucruri

8:6
Cap. 22:20.
mari de spus

și buzele mi se deschid ca să înveţe pe alţii ce este drept!

7Căci gura mea vestește adevărul

și buzele mele urăsc minciuna!

8Toate cuvintele gurii mele sunt drepte,

n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele.

9Toate sunt lămurite pentru cel priceput

și drepte pentru cei ce au găsit știinţa.

10Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul

și mai degrabă știinţa decât aurul scump.

11Căci

8:11
Iov 28:15Ps. 19:10
119:1274:5,7
înţelepciunea preţuiește mai mult decât mărgăritarele

și niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.

12Eu, înţelepciunea, am ca locuinţă mintea

și pot născoci cele mai chibzuite planuri.

13Frica

8:13
Cap. 16:6.
de Domnul este urârea răului;

trufia și mândria

8:13
Cap. 6:17.
, purtarea rea

și gura

8:13
Cap. 4:24.
mincinoasă – iată ce urăsc eu.

14De la mine vin sfatul și izbânda,

eu sunt priceperea, a mea

8:14
Ecl. 7:19
este puterea.

15Prin

8:15
Dan. 2:21Rom. 13:1
mine împărăţesc împăraţii

și dau voievozii porunci drepte.

16Prin mine cârmuiesc dregătorii

și mai-marii, toţi judecătorii pământului.

17Eu

8:17
1 Sam. 2:30Ps. 91:14Ioan 14:21
iubesc pe cei ce mă iubesc,

și cei

8:17
Iac. 1:5
ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.

18Cu mine sunt bogăţia

8:18
Cap. 3:16.
și slava,

avuţiile trainice și dreptatea.

19Rodul

8:19
Cap. 3:14;
meu este mai bun decât aurul cel mai curat

și venitul meu întrece argintul cel mai ales.

20Eu umblu pe calea nevinovăţiei,

pe mijlocul cărărilor neprihănirii,

21ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc

și să le umplu vistieriile.

Obârșia înţelepciunii

22Domnul

8:22
Cap. 3:19.
m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui,

înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.

23Eu am fost așezată din

8:23
Ps. 2:6
veșnicie, înainte de orice început,

înainte de a fi pământul.

24Am fost născută când încă nu erau adâncuri,

nici izvoare încărcate cu ape;

25am fost născută înainte

8:25
Iov 15:7,8
de întărirea munţilor,

înainte de a fi dealurile,

26când nu erau încă nici pământul, nici câmpiile,

nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii.

27Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă;

când a tras o zare pe faţa adâncului,

28când a pironit norii sus

și când au ţâșnit cu putere izvoarele adâncului,

29când

8:29
Gen. 1:9,10Iov 38:10,11Ps. 33:7
104:9Ier. 5:22
a pus un hotar mării,

ca apele să nu treacă peste porunca Lui,

când a pus temeliile

8:29
Iov 38:4
pământului,

30eu eram

8:30
Ioan 1:1,2,18
meșterul Lui, la lucru lângă El,

și în toate zilele eram desfătarea

8:30
Mat. 3:17Col. 1:13
Lui,

jucând neîncetat înaintea Lui,

31jucând pe rotocolul pământului Său

și găsindu-mi plăcerea

8:31
Ps. 16:3
în fiii oamenilor.

32Și acum, fiilor, ascultaţi-mă,

căci ferice

8:32
Ps. 119:1,2
128:1,2Luca 11:28
de cei ce păzesc căile mele!

33Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi,

și nu lepădaţi sfatul meu!

34Ferice

8:34
Cap. 3:13,18.
de omul care m-ascultă,

care veghează zilnic la porţile mele

și păzește pragul ușii mele!

35Căci cel ce mă găsește, găsește viaţa

și capătă bunăvoinţa

8:35
Cap. 12:2.
Domnului.

36Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă

8:36
Cap. 2:20.
sufletul său;

toţi cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.”

9

Strigarea prietenoasă a înţelepciunii

91Înţelepciunea și-a zidit

9:1
Mat. 16:18Efes. 2:20-221 Pet. 2:5
casa,

și-a tăiat cei șapte stâlpi,

2și-a înjunghiat

9:2
Mat. 22:3
vitele, și-a amestecat
9:2
Vers. 5. Cap. 23:30.
vinul,

și-a pus masa,

3și-a trimis

9:3
Rom. 10:15
slujnicele și
9:3
Cap. 8:1,2.
strigă

de pe

9:3
Vers. 14.
vârful înălţimilor cetăţii:

4„Cine

9:4
Vers. 16. Cap. 6:32.
este prost să vină încoace!”

Celor lipsiţi de pricepere le zice:

5„Veniţi

9:5
Vers. 2.
de mâncaţi din pâinea mea

și beţi din vinul pe care l-am amestecat!

6Lăsaţi prostia și veţi trăi

și umblaţi pe calea priceperii!”

7Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreţ

și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocara.

8Nu

9:8
Mat. 7:6
mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască;

mustră

9:8
Ps. 141:5
pe cel înţelept, și el te va iubi!

9Dă înţeleptului, și se va face și mai înţelept;

învaţă pe cel neprihănit, și

9:9
Mat. 13:12
va învăţa și mai mult!

10Începutul

9:10
Iov 28:28Ps. 111:10
înţelepciunii este frica de Domnul

și știinţa sfinţilor este priceperea.

11Prin

9:11
Cap. 3:2,16;
mine ţi se vor înmulţi zilele

și ţi se vor mări anii vieţii tale.

12Dacă

9:12
Iov 35:6,7
ești înţelept, pentru tine ești înţelept;

dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi.

Îndemn împotriva ademenirii nebuniei

13Nebunia este o femeie

9:13
Cap. 7:11.
gălăgioasă,

proastă și care nu știe nimic.

14Ea șade totuși la ușa casei sale,

pe un scaun, pe înălţimile

9:14
Vers. 3.
cetăţii,

15ca să strige la trecătorii

care merg pe calea cea dreaptă:

16„Cine

9:16
Vers. 4.
este prost să vină aici!”

Iar celui fără minte îi zice:

17„Apele furate sunt dulci

9:17
Cap. 20:17.

și pâinea luată pe ascuns este plăcută!”

18El nu știe că acolo sunt morţii

9:18
Cap. 2:18;

și că oaspeţii ei sunt în văile Locuinţei morţilor.