Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Strigarea înţelepciunii

81Nu strigă înţelepciunea

8:1
Cap. 1:20;

și nu-și înalţă priceperea glasul?

2Ea se așază sus, pe înălţimi,

afară pe drum, la răspântii,

3și strigă lângă porţi, la intrarea cetăţii,

la intrarea porţilor:

4„Oamenilor, către voi strig

și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu.

5Învăţaţi-vă minte, proștilor,

și înţelepţiţi-vă, nebunilor!

6Ascultaţi, căci am lucruri

8:6
Cap. 22:20.
mari de spus

și buzele mi se deschid ca să înveţe pe alţii ce este drept!

7Căci gura mea vestește adevărul

și buzele mele urăsc minciuna!

8Toate cuvintele gurii mele sunt drepte,

n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele.

9Toate sunt lămurite pentru cel priceput

și drepte pentru cei ce au găsit știinţa.

10Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul

și mai degrabă știinţa decât aurul scump.

11Căci

8:11
Iov 28:15Ps. 19:10
119:1274:5,7
înţelepciunea preţuiește mai mult decât mărgăritarele

și niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.

12Eu, înţelepciunea, am ca locuinţă mintea

și pot născoci cele mai chibzuite planuri.

13Frica

8:13
Cap. 16:6.
de Domnul este urârea răului;

trufia și mândria

8:13
Cap. 6:17.
, purtarea rea

și gura

8:13
Cap. 4:24.
mincinoasă – iată ce urăsc eu.

14De la mine vin sfatul și izbânda,

eu sunt priceperea, a mea

8:14
Ecl. 7:19
este puterea.

15Prin

8:15
Dan. 2:21Rom. 13:1
mine împărăţesc împăraţii

și dau voievozii porunci drepte.

16Prin mine cârmuiesc dregătorii

și mai-marii, toţi judecătorii pământului.

17Eu

8:17
1 Sam. 2:30Ps. 91:14Ioan 14:21
iubesc pe cei ce mă iubesc,

și cei

8:17
Iac. 1:5
ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.

18Cu mine sunt bogăţia

8:18
Cap. 3:16.
și slava,

avuţiile trainice și dreptatea.

19Rodul

8:19
Cap. 3:14;
meu este mai bun decât aurul cel mai curat

și venitul meu întrece argintul cel mai ales.

20Eu umblu pe calea nevinovăţiei,

pe mijlocul cărărilor neprihănirii,

21ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc

și să le umplu vistieriile.

Obârșia înţelepciunii

22Domnul

8:22
Cap. 3:19.
m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui,

înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.

23Eu am fost așezată din

8:23
Ps. 2:6
veșnicie, înainte de orice început,

înainte de a fi pământul.

24Am fost născută când încă nu erau adâncuri,

nici izvoare încărcate cu ape;

25am fost născută înainte

8:25
Iov 15:7,8
de întărirea munţilor,

înainte de a fi dealurile,

26când nu erau încă nici pământul, nici câmpiile,

nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii.

27Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă;

când a tras o zare pe faţa adâncului,

28când a pironit norii sus

și când au ţâșnit cu putere izvoarele adâncului,

29când

8:29
Gen. 1:9,10Iov 38:10,11Ps. 33:7
104:9Ier. 5:22
a pus un hotar mării,

ca apele să nu treacă peste porunca Lui,

când a pus temeliile

8:29
Iov 38:4
pământului,

30eu eram

8:30
Ioan 1:1,2,18
meșterul Lui, la lucru lângă El,

și în toate zilele eram desfătarea

8:30
Mat. 3:17Col. 1:13
Lui,

jucând neîncetat înaintea Lui,

31jucând pe rotocolul pământului Său

și găsindu-mi plăcerea

8:31
Ps. 16:3
în fiii oamenilor.

32Și acum, fiilor, ascultaţi-mă,

căci ferice

8:32
Ps. 119:1,2
128:1,2Luca 11:28
de cei ce păzesc căile mele!

33Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi,

și nu lepădaţi sfatul meu!

34Ferice

8:34
Cap. 3:13,18.
de omul care m-ascultă,

care veghează zilnic la porţile mele

și păzește pragul ușii mele!

35Căci cel ce mă găsește, găsește viaţa

și capătă bunăvoinţa

8:35
Cap. 12:2.
Domnului.

36Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă

8:36
Cap. 2:20.
sufletul său;

toţi cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.”

9

Strigarea prietenoasă a înţelepciunii

91Înţelepciunea și-a zidit

9:1
Mat. 16:18Efes. 2:20-221 Pet. 2:5
casa,

și-a tăiat cei șapte stâlpi,

2și-a înjunghiat

9:2
Mat. 22:3
vitele, și-a amestecat
9:2
Vers. 5. Cap. 23:30.
vinul,

și-a pus masa,

3și-a trimis

9:3
Rom. 10:15
slujnicele și
9:3
Cap. 8:1,2.
strigă

de pe

9:3
Vers. 14.
vârful înălţimilor cetăţii:

4„Cine

9:4
Vers. 16. Cap. 6:32.
este prost să vină încoace!”

Celor lipsiţi de pricepere le zice:

5„Veniţi

9:5
Vers. 2.
de mâncaţi din pâinea mea

și beţi din vinul pe care l-am amestecat!

6Lăsaţi prostia și veţi trăi

și umblaţi pe calea priceperii!”

7Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreţ

și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocara.

8Nu

9:8
Mat. 7:6
mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască;

mustră

9:8
Ps. 141:5
pe cel înţelept, și el te va iubi!

9Dă înţeleptului, și se va face și mai înţelept;

învaţă pe cel neprihănit, și

9:9
Mat. 13:12
va învăţa și mai mult!

10Începutul

9:10
Iov 28:28Ps. 111:10
înţelepciunii este frica de Domnul

și știinţa sfinţilor este priceperea.

11Prin

9:11
Cap. 3:2,16;
mine ţi se vor înmulţi zilele

și ţi se vor mări anii vieţii tale.

12Dacă

9:12
Iov 35:6,7
ești înţelept, pentru tine ești înţelept;

dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi.

Îndemn împotriva ademenirii nebuniei

13Nebunia este o femeie

9:13
Cap. 7:11.
gălăgioasă,

proastă și care nu știe nimic.

14Ea șade totuși la ușa casei sale,

pe un scaun, pe înălţimile

9:14
Vers. 3.
cetăţii,

15ca să strige la trecătorii

care merg pe calea cea dreaptă:

16„Cine

9:16
Vers. 4.
este prost să vină aici!”

Iar celui fără minte îi zice:

17„Apele furate sunt dulci

9:17
Cap. 20:17.

și pâinea luată pe ascuns este plăcută!”

18El nu știe că acolo sunt morţii

9:18
Cap. 2:18;

și că oaspeţii ei sunt în văile Locuinţei morţilor.

10

Binecuvântarea dreptăţii, blestemul păcatului

101Pildele lui Solomon.

Un fiu

10:1
Cap. 15:20;
înţelept este bucuria tatălui,

dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.

2Comorile câștigate pe nedrept nu

10:2
Ps. 49:6Luca 12:19,20
folosesc,

dar

10:2
Dan. 4:27
neprihănirea izbăvește de la moarte.

3Domnul

10:3
Ps. 10:14
34:9,10
37:25
nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame,

dar îndepărtează pofta celor răi.

4Cine lucrează cu o mână

10:4
Cap. 12:24;
leneșă sărăcește,

dar mâna

10:4
Cap. 13:4;
celor harnici îmbogăţește.

5Cine strânge vara este un om chibzuit,

cine doarme în timpul seceratului este un om

10:5
Cap. 12:4;
care face rușine.

6Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări,

dar gura

10:6
Vers. 11.
celor răi ascunde silnicie.

7Pomenirea

10:7
Ps. 9:5,6
112:6Ecl. 8:10
celui neprihănit este binecuvântată,

dar numele celor răi putrezește.

8Cine are o inimă înţeleaptă primește învăţăturile,

dar

10:8
Vers. 10.
cine are o gură nesocotită se prăpădește singur.

9Cine

10:9
Ps. 23:4Is. 33:15,16
umblă fără prihană umblă fără teamă,

dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol.

10Cine

10:10
Cap. 6:13.
clipește din ochi este o pricină de întristare

și

10:10
Vers. 8.
cine are o gură nesocotită se prăpădește singur.

11Gura

10:11
Ps. 37:3018:4
celui neprihănit este un izvor de viaţă,

dar gura

10:11
Ps. 107:42
celor răi ascunde silnicie.

12Ura stârnește certuri,

dar dragostea

10:12
Cap. 17:9.
acoperă toate greșelile.

13Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea,

dar nuiaua

10:13
Cap. 26:3.
este pentru spatele celui fără minte.

14Înţelepţii păstrează știinţa,

dar gura

10:14
Cap. 18:7;
nebunului este o pieire apropiată.

15Averea

10:15
Iov 31:24Ps. 52:71 Tim. 6:17
este o cetate întărită pentru cel bogat,

dar prăpădirea celor nenorociţi este sărăcia lor.

16Cel neprihănit își întrebuinţează câștigul pentru viaţă,

iar cel rău își întrebuinţează venitul pentru păcat.

17Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii,

dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite.

18Cine ascunde ura are buze mincinoase,

și cine

10:18
Ps. 15:3
răspândește bârfelile este un nebun.

19Cine vorbește

10:19
Ecl. 5:3
mult nu se poate să nu păcătuiască,

dar cel

10:19
Iac. 3:2
ce-și ţine buzele este un om chibzuit.

20Limba celui neprihănit este argint ales;

inima celor răi este puţin lucru.

21Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni,

dar nebunii mor fiindcă n-au judecată.

22Binecuvântarea

10:22
Gen. 24:35
26:12Ps. 37:22
Domnului îmbogăţește

și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz.

23Pentru cel nebun este

10:23
Cap. 14:9;
o plăcere să facă răul,

dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere.

24Celui rău, de

10:24
Iov 15:21
ce se teme, aceea i se întâmplă,

dar celor neprihăniţi

10:24
Ps. 145:19Mat. 5:61 Ioan 5:14,15
li se împlinește dorinţa.

25Cum trece vârtejul, așa

10:25
Ps. 37:9,10
piere cel rău,

dar cel

10:25
Ps. 15:5Mat. 7:24,25
16:18
neprihănit are temelii veșnice.

26Cum este oţetul pentru dinţi și fumul pentru ochi,

așa este leneșul pentru cel ce-l trimite.

27Frica

10:27
Cap. 9:11.
de Domnul lungește zilele,

dar anii

10:27
Iov 15:32,33
22:16Ps. 55:23Ecl. 7:17
celui rău sunt scurtaţi.

28Așteptarea

10:28
Iov 8:13
11:20Ps. 112:10
celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie,

dar

10:28
Ps. 1:6
37:20
nădejdea celor răi va pieri.

29Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat,

dar este o topenie pentru cei ce fac răul.

30Cel neprihănit

10:30
Ps. 37:22,29
125:1
nu se va clătina niciodată,

dar cei răi nu vor locui în ţară.

31Gura

10:31
Ps. 37:20
celui neprihănit scoate înţelepciune,

dar limba stricată va fi nimicită.

32Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute,

dar gura celor răi spune răutăţi.