Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
99

PSALMUL 99

991Domnul

99:1
Ps. 93:1
împărăţește: popoarele tremură;

El

99:1
Exod 25:22Ps. 18:10
80:1
șade pe heruvimi: pământul se clatină.

2Domnul este mare în Sion

și înălţat

99:2
Ps. 97:9
peste toate popoarele.

3Să laude oamenii Numele Tău cel

99:3
Deut. 28:58Apoc. 15:4
mare și înfricoșat,

căci este sfânt!

4Să laude oamenii tăria

99:4
Iov 36:5-7
Împăratului, căci iubește dreptatea!

Tu întărești dreptatea,

Tu faci dreptate și judecată în Iacov.

5Înălţaţi

99:5
Vers. 9.
pe Domnul Dumnezeul nostru

și închinaţi-vă înaintea așternutului

99:5
1 Cron. 28:2Ps. 132:7
picioarelor Lui,

căci este sfânt

99:5
Lev. 19:2
!

6Moise

99:6
Ier. 15:1
și Aaron, dintre preoţii Lui,

și Samuel, dintre cei ce chemau Numele Lui,

au chemat

99:6
Exod 14:15
15:251 Sam. 7:9
12:18
pe Domnul, și El i-a ascultat.

7El le-a vorbit din

99:7
Exod 33:9
stâlpul de nor;

ei au păzit poruncile Lui și Legea pe care le-a dat-o El.

8Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat;

ai fost pentru ei un Dumnezeu

99:8
Num. 14:20Ier. 46:28Ţef. 3:7
iertător,

dar i-ai pedepsit

99:8
Exod 32:2Num. 20:12,24Deut. 9:12
pentru greșelile lor.

9Înălţaţi

99:9
Vers. 5.
pe Domnul Dumnezeul nostru

și închinaţi-vă pe muntele Lui cel sfânt!

Căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt!

100

PSALMUL 100

Un psalm de laudă

1001Strigaţi de

100:1
Ps. 95:1
98:4
bucurie către Domnul,

toţi locuitorii pământului!

2Slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi cu veselie înaintea Lui!

3Să știţi că Domnul este Dumnezeu!

El

100:3
Ps. 119:73
139:13
149:2Efes. 2:10
ne-a făcut, ai Lui suntem:

noi suntem poporul

100:3
Ps. 95:7Ezec. 34:30,31
Lui și turma pășunii Lui.

4Intraţi

100:4
Ps. 66:3
116:17-19
cu laude pe porţile Lui,

intraţi cu cântări în curţile Lui!

Lăudaţi-L și binecuvântaţi-I Numele!

5Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în

100:5
Ps. 136:1
veci

și credincioșia Lui, din neam în neam.

101

PSALMUL 101

Un psalm al lui David

1011Voi

101:1
Ps. 89:1
cânta bunătatea și dreptatea:

Ţie, Doamne, Îţi voi cânta.

2Mă voi

101:2
1 Sam. 18:14
purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. –

Când vei veni la mine? –

Voi umbla

101:2
1 Împ. 9:4
11:4
cu inima fără prihană în mijlocul casei mele.

3Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei;

urăsc

101:3
Ps. 97:10
purtarea
101:3
Ios. 23:61 Sam. 12:20,21Ps. 40:4
125:5
păcătoșilor,

ea nu se va lipi de mine.

4Inima stricată se va depărta de mine;

nu vreau să cunosc pe cel rău

101:4
Mat. 7:232 Tim. 2:19
.

5Pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său îl voi nimici;

pe cel

101:5
Ps. 18:27Prov. 6:17
cu priviri trufașe și cu inima îngâmfată nu-l voi suferi.

6Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioșilor din ţară, ca să locuiască lângă mine;

cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji.

7Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea;

cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.

8În

101:8
Ps. 75:10Ier. 21:12
fiecare dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară,

ca să stârpesc

101:8
Ps. 48:2,8
din cetatea Domnului pe toţi cei ce săvârșesc nelegiuirea.