Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
100

PSALMUL 100

Un psalm de laudă

1001Strigaţi de

100:1
Ps. 95:1
98:4
bucurie către Domnul,

toţi locuitorii pământului!

2Slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi cu veselie înaintea Lui!

3Să știţi că Domnul este Dumnezeu!

El

100:3
Ps. 119:73
139:13
149:2Efes. 2:10
ne-a făcut, ai Lui suntem:

noi suntem poporul

100:3
Ps. 95:7Ezec. 34:30,31
Lui și turma pășunii Lui.

4Intraţi

100:4
Ps. 66:3
116:17-19
cu laude pe porţile Lui,

intraţi cu cântări în curţile Lui!

Lăudaţi-L și binecuvântaţi-I Numele!

5Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în

100:5
Ps. 136:1
veci

și credincioșia Lui, din neam în neam.

101

PSALMUL 101

Un psalm al lui David

1011Voi

101:1
Ps. 89:1
cânta bunătatea și dreptatea:

Ţie, Doamne, Îţi voi cânta.

2Mă voi

101:2
1 Sam. 18:14
purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. –

Când vei veni la mine? –

Voi umbla

101:2
1 Împ. 9:4
11:4
cu inima fără prihană în mijlocul casei mele.

3Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei;

urăsc

101:3
Ps. 97:10
purtarea
101:3
Ios. 23:61 Sam. 12:20,21Ps. 40:4
125:5
păcătoșilor,

ea nu se va lipi de mine.

4Inima stricată se va depărta de mine;

nu vreau să cunosc pe cel rău

101:4
Mat. 7:232 Tim. 2:19
.

5Pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său îl voi nimici;

pe cel

101:5
Ps. 18:27Prov. 6:17
cu priviri trufașe și cu inima îngâmfată nu-l voi suferi.

6Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioșilor din ţară, ca să locuiască lângă mine;

cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji.

7Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea;

cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.

8În

101:8
Ps. 75:10Ier. 21:12
fiecare dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară,

ca să stârpesc

101:8
Ps. 48:2,8
din cetatea Domnului pe toţi cei ce săvârșesc nelegiuirea.

102

PSALMUL 102

O rugăciune a unui nenorocit,

când este doborât de întristare

și își varsă plângerea înaintea Domnului

1021Doamne, ascultă-mi rugăciunea

și s-ajungă

102:1
Exod 2:231 Sam. 9:16Ps. 18:6
strigătul meu până la Tine!

2Nu-mi

102:2
Ps. 27:9
69:17
ascunde Faţa Ta în ziua necazului meu!

Pleacă-Ţi

102:2
Ps. 71:2
88:2
urechea spre mine când strig!

Ascultă-mă degrabă!

3Căci

102:3
Ps. 119:83Iac. 4:14
zilele mele pier ca fumul

și oasele

102:3
Iov 30:30Ps. 31:10Plâng. 1:13
îmi ard ca un tăciune.

4Inima îmi este lovită și mi se usucă

102:4
Ps. 37:2
întocmai ca iarba;

până și pâinea uit să mi-o mănânc.

5Așa de mari îmi sunt gemetele,

că mi se lipesc oasele

102:5
Iov 19:20Plâng. 4:8
de carne.

6Semăn

102:6
Iov 30:29
cu pelicanul
102:6
Is. 34:11Ţef. 2:14
din pustie,

sunt ca o cucuvea din dărâmături;

7nu mai pot dormi

102:7
Ps. 77:4
și sunt

ca pasărea singuratică

102:7
Ps. 38:11
pe un acoperiș.

8În fiecare zi mă batjocoresc vrăjmașii mei

și potrivnicii mei jură

102:8
Fapte 26:11
pe
102:8
Fapte 23:12
mine în mânia lor.

9Mănânc ţărână în loc de pâine

și îmi amestec lacrimile cu băutura

102:9
Ps. 42:3
80:5

10din pricina mâniei și urgiei Tale,

căci Tu m-ai

102:10
Ps. 30:7
ridicat și m-ai aruncat departe.

11Zilele mele sunt ca

102:11
Iov 14:2Ps. 109:23
144:4Ecl. 6:12
o umbră gata să treacă

și mă usuc ca iarba.

12Dar

102:12
Vers. 4.
Tu, Doamne, Tu împărăţești pe vecie

și pomenirea

102:12
Vers. 26.
Ta ţine din neam în neam.

13Tu Te vei scula și vei avea milă

102:13
Ps. 135:13
de Sion;

căci este vremea

102:13
Is. 60:10Zah. 1:12
să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el.

14Căci robii Tăi iubesc pietrele

102:14
Is. 40:2
Sionului

și le e milă de ţărâna lui.

15Atunci se vor teme

102:15
Ps. 79:1
neamurile de Numele Domnului

și toţi împăraţii pământului de slava Ta.

16Da, Domnul va zidi iarăși Sionul

și Se va arăta în

102:16
1 Împ. 8:43Ps. 138:4Is. 60:3
slava Sa.

17El ia aminte la

102:17
Is. 60:1,2Neem. 1:6,11
2:8
rugăciunea nevoiașului

și nu-i nesocotește rugăciunea.

18Să se scrie

102:18
Rom. 15:41 Cor. 10:11
lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni,

și poporul

102:18
Ps. 22:31Is. 43:21
care se va naște să laude pe Domnul!

19Căci El privește

102:19
Deut. 26:15Ps. 14:2
33:13,14
din înălţimea sfinţeniei Lui;

Domnul privește din ceruri pe pământ,

20ca

102:20
Ps. 79:11
să audă gemetele prinșilor de război

și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte;

21pentru ca ei să vestească

102:21
Ps. 22:22
în Sion Numele Domnului

și laudele lui în Ierusalim,

22când se vor strânge toate popoarele

și toate împărăţiile ca să slujească Domnului.

23El mi-a frânt puterea în drum

și mi-a scurtat

102:23
Iov 21:21
zilele.

24Eu zic

102:24
Is. 38:10
: „Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele,

Tu, ai cărui ani

102:24
Ps. 90:2Hab. 1:12
ţin veșnic!”

25Tu ai întemeiat în

102:25
Gen. 1:1
2:1Evr. 1:10
vechime pământul

și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

26Ele

102:26
Is. 34:4
51:6
65:17
66:22Rom. 8:202 Pet. 3:7,10-12
vor pieri, dar Tu
102:26
Vers. 12.
vei rămâne;

toate se vor învechi ca o haină;

le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba.

27Dar Tu

102:27
Mal. 3:6Evr. 13:8Iac. 1:17
rămâi Același

și anii Tăi nu se vor sfârși.

28Fiii

102:28
Ps. 69:36
robilor Tăi își vor locui ţara

și sămânţa lor va rămâne înaintea Ta.