Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
102

PSALMUL 102

O rugăciune a unui nenorocit,

când este doborât de întristare

și își varsă plângerea înaintea Domnului

1021Doamne, ascultă-mi rugăciunea

și s-ajungă

102:1
Exod 2:231 Sam. 9:16Ps. 18:6
strigătul meu până la Tine!

2Nu-mi

102:2
Ps. 27:9
69:17
ascunde Faţa Ta în ziua necazului meu!

Pleacă-Ţi

102:2
Ps. 71:2
88:2
urechea spre mine când strig!

Ascultă-mă degrabă!

3Căci

102:3
Ps. 119:83Iac. 4:14
zilele mele pier ca fumul

și oasele

102:3
Iov 30:30Ps. 31:10Plâng. 1:13
îmi ard ca un tăciune.

4Inima îmi este lovită și mi se usucă

102:4
Ps. 37:2
întocmai ca iarba;

până și pâinea uit să mi-o mănânc.

5Așa de mari îmi sunt gemetele,

că mi se lipesc oasele

102:5
Iov 19:20Plâng. 4:8
de carne.

6Semăn

102:6
Iov 30:29
cu pelicanul
102:6
Is. 34:11Ţef. 2:14
din pustie,

sunt ca o cucuvea din dărâmături;

7nu mai pot dormi

102:7
Ps. 77:4
și sunt

ca pasărea singuratică

102:7
Ps. 38:11
pe un acoperiș.

8În fiecare zi mă batjocoresc vrăjmașii mei

și potrivnicii mei jură

102:8
Fapte 26:11
pe
102:8
Fapte 23:12
mine în mânia lor.

9Mănânc ţărână în loc de pâine

și îmi amestec lacrimile cu băutura

102:9
Ps. 42:3
80:5

10din pricina mâniei și urgiei Tale,

căci Tu m-ai

102:10
Ps. 30:7
ridicat și m-ai aruncat departe.

11Zilele mele sunt ca

102:11
Iov 14:2Ps. 109:23
144:4Ecl. 6:12
o umbră gata să treacă

și mă usuc ca iarba.

12Dar

102:12
Vers. 4.
Is. 40:6-8Iac. 1:10
Tu, Doamne, Tu împărăţești pe vecie

și pomenirea

102:12
Vers. 26.
Ps. 9:7Plâng. 5:19
Ta ţine din neam în neam.

13Tu Te vei scula și vei avea milă

102:13
Ps. 135:13
de Sion;

căci este vremea

102:13
Is. 60:10Zah. 1:12
să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el.

14Căci robii Tăi iubesc pietrele

102:14
Is. 40:2
Sionului

și le e milă de ţărâna lui.

15Atunci se vor teme

102:15
Ps. 79:1
neamurile de Numele Domnului

și toţi împăraţii pământului de slava Ta.

16Da, Domnul va zidi iarăși Sionul

și Se va arăta în

102:16
1 Împ. 8:43Ps. 138:4Is. 60:3
slava Sa.

17El ia aminte la

102:17
Is. 60:1,2Neem. 1:6,11
2:8
rugăciunea nevoiașului

și nu-i nesocotește rugăciunea.

18Să se scrie

102:18
Rom. 15:41 Cor. 10:11
lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni,

și poporul

102:18
Ps. 22:31Is. 43:21
care se va naște să laude pe Domnul!

19Căci El privește

102:19
Deut. 26:15Ps. 14:2
33:13,14
din înălţimea sfinţeniei Lui;

Domnul privește din ceruri pe pământ,

20ca

102:20
Ps. 79:11
să audă gemetele prinșilor de război

și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte;

21pentru ca ei să vestească

102:21
Ps. 22:22
în Sion Numele Domnului

și laudele lui în Ierusalim,

22când se vor strânge toate popoarele

și toate împărăţiile ca să slujească Domnului.

23El mi-a frânt puterea în drum

și mi-a scurtat

102:23
Iov 21:21
zilele.

24Eu zic

102:24
Is. 38:10
: „Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele,

Tu, ai cărui ani

102:24
Ps. 90:2Hab. 1:12
ţin veșnic!”

25Tu ai întemeiat în

102:25
Gen. 1:1
2:1Evr. 1:10
vechime pământul

și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

26Ele

102:26
Is. 34:4
51:6
65:17
66:22Rom. 8:202 Pet. 3:7,10-12
vor pieri, dar Tu
102:26
Vers. 12.

vei rămâne;

toate se vor învechi ca o haină;

le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba.

27Dar Tu

102:27
Mal. 3:6Evr. 13:8Iac. 1:17
rămâi Același

și anii Tăi nu se vor sfârși.

28Fiii

102:28
Ps. 69:36
robilor Tăi își vor locui ţara

și sămânţa lor va rămâne înaintea Ta.