Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
101

PSALMUL 101

Un psalm al lui David

1011Voi

101:1
Ps. 89:1
cânta bunătatea și dreptatea:

Ţie, Doamne, Îţi voi cânta.

2Mă voi

101:2
1 Sam. 18:14
purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită. –

Când vei veni la mine? –

Voi umbla

101:2
1 Împ. 9:4
11:4
cu inima fără prihană în mijlocul casei mele.

3Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei;

urăsc

101:3
Ps. 97:10
purtarea
101:3
Ios. 23:61 Sam. 12:20,21Ps. 40:4
125:5
păcătoșilor,

ea nu se va lipi de mine.

4Inima stricată se va depărta de mine;

nu vreau să cunosc pe cel rău

101:4
Mat. 7:232 Tim. 2:19
.

5Pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său îl voi nimici;

pe cel

101:5
Ps. 18:27Prov. 6:17
cu priviri trufașe și cu inima îngâmfată nu-l voi suferi.

6Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioșilor din ţară, ca să locuiască lângă mine;

cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji.

7Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea;

cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.

8În

101:8
Ps. 75:10Ier. 21:12
fiecare dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară,

ca să stârpesc

101:8
Ps. 48:2,8
din cetatea Domnului pe toţi cei ce săvârșesc nelegiuirea.

102

PSALMUL 102

O rugăciune a unui nenorocit,

când este doborât de întristare

și își varsă plângerea înaintea Domnului

1021Doamne, ascultă-mi rugăciunea

și s-ajungă

102:1
Exod 2:231 Sam. 9:16Ps. 18:6
strigătul meu până la Tine!

2Nu-mi

102:2
Ps. 27:9
69:17
ascunde Faţa Ta în ziua necazului meu!

Pleacă-Ţi

102:2
Ps. 71:2
88:2
urechea spre mine când strig!

Ascultă-mă degrabă!

3Căci

102:3
Ps. 119:83Iac. 4:14
zilele mele pier ca fumul

și oasele

102:3
Iov 30:30Ps. 31:10Plâng. 1:13
îmi ard ca un tăciune.

4Inima îmi este lovită și mi se usucă

102:4
Ps. 37:2
întocmai ca iarba;

până și pâinea uit să mi-o mănânc.

5Așa de mari îmi sunt gemetele,

că mi se lipesc oasele

102:5
Iov 19:20Plâng. 4:8
de carne.

6Semăn

102:6
Iov 30:29
cu pelicanul
102:6
Is. 34:11Ţef. 2:14
din pustie,

sunt ca o cucuvea din dărâmături;

7nu mai pot dormi

102:7
Ps. 77:4
și sunt

ca pasărea singuratică

102:7
Ps. 38:11
pe un acoperiș.

8În fiecare zi mă batjocoresc vrăjmașii mei

și potrivnicii mei jură

102:8
Fapte 26:11
pe
102:8
Fapte 23:12
mine în mânia lor.

9Mănânc ţărână în loc de pâine

și îmi amestec lacrimile cu băutura

102:9
Ps. 42:3
80:5

10din pricina mâniei și urgiei Tale,

căci Tu m-ai

102:10
Ps. 30:7
ridicat și m-ai aruncat departe.

11Zilele mele sunt ca

102:11
Iov 14:2Ps. 109:23
144:4Ecl. 6:12
o umbră gata să treacă

și mă usuc ca iarba.

12Dar

102:12
Vers. 4.
Tu, Doamne, Tu împărăţești pe vecie

și pomenirea

102:12
Vers. 26.
Ta ţine din neam în neam.

13Tu Te vei scula și vei avea milă

102:13
Ps. 135:13
de Sion;

căci este vremea

102:13
Is. 60:10Zah. 1:12
să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el.

14Căci robii Tăi iubesc pietrele

102:14
Is. 40:2
Sionului

și le e milă de ţărâna lui.

15Atunci se vor teme

102:15
Ps. 79:1
neamurile de Numele Domnului

și toţi împăraţii pământului de slava Ta.

16Da, Domnul va zidi iarăși Sionul

și Se va arăta în

102:16
1 Împ. 8:43Ps. 138:4Is. 60:3
slava Sa.

17El ia aminte la

102:17
Is. 60:1,2Neem. 1:6,11
2:8
rugăciunea nevoiașului

și nu-i nesocotește rugăciunea.

18Să se scrie

102:18
Rom. 15:41 Cor. 10:11
lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni,

și poporul

102:18
Ps. 22:31Is. 43:21
care se va naște să laude pe Domnul!

19Căci El privește

102:19
Deut. 26:15Ps. 14:2
33:13,14
din înălţimea sfinţeniei Lui;

Domnul privește din ceruri pe pământ,

20ca

102:20
Ps. 79:11
să audă gemetele prinșilor de război

și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte;

21pentru ca ei să vestească

102:21
Ps. 22:22
în Sion Numele Domnului

și laudele lui în Ierusalim,

22când se vor strânge toate popoarele

și toate împărăţiile ca să slujească Domnului.

23El mi-a frânt puterea în drum

și mi-a scurtat

102:23
Iov 21:21
zilele.

24Eu zic

102:24
Is. 38:10
: „Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele,

Tu, ai cărui ani

102:24
Ps. 90:2Hab. 1:12
ţin veșnic!”

25Tu ai întemeiat în

102:25
Gen. 1:1
2:1Evr. 1:10
vechime pământul

și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

26Ele

102:26
Is. 34:4
51:6
65:17
66:22Rom. 8:202 Pet. 3:7,10-12
vor pieri, dar Tu
102:26
Vers. 12.
vei rămâne;

toate se vor învechi ca o haină;

le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba.

27Dar Tu

102:27
Mal. 3:6Evr. 13:8Iac. 1:17
rămâi Același

și anii Tăi nu se vor sfârși.

28Fiii

102:28
Ps. 69:36
robilor Tăi își vor locui ţara

și sămânţa lor va rămâne înaintea Ta.

103

PSALMUL 103

Un psalm al lui David

1031Binecuvântează, suflete, pe

103:1
Vers. 22.
Domnul

și tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!

2Binecuvântează, suflete, pe Domnul

și nu uita niciuna din binefacerile Lui!

3El

103:3
Ps. 130:8Is. 33:24Mat. 9:2,6Marcu 2:5,10,11Luca 7:47
îţi iartă toate fărădelegile tale,

El îţi vindecă

103:3
Exod 15:26Ps. 147:3Ier. 17:14
toate bolile tale,

4El îţi izbăvește

103:4
Ps. 34:22
56:13
viaţa din groapă,

El te încununează

103:4
Ps. 5:12
cu bunătate și îndurare;

5El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea

și te face să

103:5
Is. 40:31
întinerești iarăși ca vulturul.

6Domnul face dreptate

103:6
Ps. 146:7
și judecată tuturor celor asupriţi.

7El Și-a arătat

103:7
Ps. 147:19
căile Sale lui Moise

și lucrările Sale copiilor lui Israel.

8Domnul este îndurător

103:8
Exod 34:6,7Num. 14:18Deut. 5:10Neem. 9:17Ps. 86:15Ier. 32:18
și milostiv,

îndelung răbdător și bogat în bunătate.

9El nu

103:9
Ps. 30:5Is. 57:16Ier. 3:5Mica 7:18
Se ceartă fără încetare

și nu ţine mânia pe vecie.

10Nu ne face după

103:10
Ezra 9:13
păcatele noastre,

nu ne pedepsește după fărădelegile noastre,

11ci

103:11
Ps. 57:10Efes. 3:18
, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,

atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;

12cât de departe este răsăritul de apus,

atât de mult depărtează

103:12
Is. 43:25Mica 7:18
El fărădelegile noastre de la noi.

13Cum

103:13
Mal. 3:17
se îndură un tată de copiii lui,

așa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.

14Căci El știe din ce suntem făcuţi;

Își aduce

103:14
Ps. 78:39
aminte că suntem ţărână
103:14
Gen. 3:19Ecl. 12:7
.

15Omul – zilele

103:15
Ps. 90:5,61 Pet. 1:24
lui sunt ca iarba,

și înflorește ca

103:15
Iov 14:1,2Iac. 1:10,11
floarea de pe câmp!

16Când trece un vânt peste ea, nu mai este

și locul

103:16
Iov 7:10
20:9
pe care-l cuprindea n-o mai cunoaște.

17Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El

și îndurarea Lui, pentru

103:17
Exod 20:6
copiii copiilor lor,

18pentru

103:18
Deut. 7:9
cei ce păzesc legământul Lui

și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească.

19Domnul Și-a așezat scaunul de domnie

103:19
Ps. 11:4
în ceruri

și domnia

103:19
Ps. 47:2Dan. 4:25,34,35
Lui stăpânește peste tot.

20Binecuvântaţi

103:20
Ps. 148:2
pe Domnul, îngerii Lui,

care sunteţi tari în putere, care împliniţi

103:20
Mat. 6:10Evr. 1:14
poruncile Lui

și care ascultaţi de glasul cuvântului Lui!

21Binecuvântaţi

103:21
Gen. 32:2Ios. 5:14Ps. 68:17
pe Domnul, toate oștirile Lui,

robii

103:21
Dan. 7:9,10Evr. 1:14
Lui, care faceţi voia Lui!

22Binecuvântaţi

103:22
Ps. 145:10
pe Domnul, toate lucrările Lui,

în toate locurile stăpânirii Lui!

Binecuvântează

103:22
Vers. 1.
, suflete, pe Domnul!