Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
103

PSALMUL 103

Un psalm al lui David

1031Binecuvântează, suflete, pe

103:1
Vers. 22.
Ps. 104:1
146:1
Domnul

și tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!

2Binecuvântează, suflete, pe Domnul

și nu uita niciuna din binefacerile Lui!

3El

103:3
Ps. 130:8Is. 33:24Mat. 9:2,6Marcu 2:5,10,11Luca 7:47
îţi iartă toate fărădelegile tale,

El îţi vindecă

103:3
Exod 15:26Ps. 147:3Ier. 17:14
toate bolile tale,

4El îţi izbăvește

103:4
Ps. 34:22
56:13
viaţa din groapă,

El te încununează

103:4
Ps. 5:12
cu bunătate și îndurare;

5El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea

și te face să

103:5
Is. 40:31
întinerești iarăși ca vulturul.

6Domnul face dreptate

103:6
Ps. 146:7
și judecată tuturor celor asupriţi.

7El Și-a arătat

103:7
Ps. 147:19
căile Sale lui Moise

și lucrările Sale copiilor lui Israel.

8Domnul este îndurător

103:8
Exod 34:6,7Num. 14:18Deut. 5:10Neem. 9:17Ps. 86:15Ier. 32:18
și milostiv,

îndelung răbdător și bogat în bunătate.

9El nu

103:9
Ps. 30:5Is. 57:16Ier. 3:5Mica 7:18
Se ceartă fără încetare

și nu ţine mânia pe vecie.

10Nu ne face după

103:10
Ezra 9:13
păcatele noastre,

nu ne pedepsește după fărădelegile noastre,

11ci

103:11
Ps. 57:10Efes. 3:18
, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,

atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;

12cât de departe este răsăritul de apus,

atât de mult depărtează

103:12
Is. 43:25Mica 7:18
El fărădelegile noastre de la noi.

13Cum

103:13
Mal. 3:17
se îndură un tată de copiii lui,

așa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.

14Căci El știe din ce suntem făcuţi;

Își aduce

103:14
Ps. 78:39
aminte că suntem ţărână
103:14
Gen. 3:19Ecl. 12:7
.

15Omul – zilele

103:15
Ps. 90:5,61 Pet. 1:24
lui sunt ca iarba,

și înflorește ca

103:15
Iov 14:1,2Iac. 1:10,11
floarea de pe câmp!

16Când trece un vânt peste ea, nu mai este

și locul

103:16
Iov 7:10
20:9
pe care-l cuprindea n-o mai cunoaște.

17Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El

și îndurarea Lui, pentru

103:17
Exod 20:6
copiii copiilor lor,

18pentru

103:18
Deut. 7:9
cei ce păzesc legământul Lui

și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească.

19Domnul Și-a așezat scaunul de domnie

103:19
Ps. 11:4
în ceruri

și domnia

103:19
Ps. 47:2Dan. 4:25,34,35
Lui stăpânește peste tot.

20Binecuvântaţi

103:20
Ps. 148:2
pe Domnul, îngerii Lui,

care sunteţi tari în putere, care împliniţi

103:20
Mat. 6:10Evr. 1:14
poruncile Lui

și care ascultaţi de glasul cuvântului Lui!

21Binecuvântaţi

103:21
Gen. 32:2Ios. 5:14Ps. 68:17
pe Domnul, toate oștirile Lui,

robii

103:21
Dan. 7:9,10Evr. 1:14
Lui, care faceţi voia Lui!

22Binecuvântaţi

103:22
Ps. 145:10
pe Domnul, toate lucrările Lui,

în toate locurile stăpânirii Lui!

Binecuvântează

103:22
Vers. 1.

, suflete, pe Domnul!