Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
105

PSALMUL 105

1051Lăudaţi

105:1
1 Cron. 16:8-22Is. 12:4
pe Domnul, chemaţi Numele Lui!

Faceţi

105:1
Ps. 145:4,5,11
cunoscute printre popoare isprăvile Lui!

2Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui!

Vorbiţi

105:2
Ps. 77:12
119:27
despre toate minunile Lui!

3Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

4Alergaţi la Domnul și la sprijinul Lui,

căutaţi

105:4
Ps. 27:8
necurmat Faţa Lui!

5Aduceţi-vă aminte

105:5
Ps. 77:11
de semnele minunate pe care le-a făcut,

de minunile și de judecăţile rostite de gura Lui,

6sămânţă a robului Său Avraam,

copii ai lui Iacov, aleșii Săi!

7Domnul este Dumnezeul nostru:

judecăţile

105:7
Is. 26:9
Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.

8El Își aduce

105:8
Luca 1:72
aminte totdeauna de legământul Lui,

de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,

9de legământul pe

105:9
Gen. 17:2
22:16
26:3
28:13
35:11Luca 1:73Evr. 6:17
care l-a încheiat cu Avraam

și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;

10El l-a făcut lege pentru Iacov,

legământ veșnic pentru Israel,

11zicând: „Ţie

105:11
Gen. 13:15
15:18
îţi voi da ţara Canaanului ca moștenire

care v-a căzut la sorţi.”

12Pe atunci

105:12
Gen. 34:30Deut. 7:7
26:5
, ei erau puţini la număr,

foarte puţini la număr, și

105:12
Evr. 11:9
străini în ţară;

13mergeau de la un neam la altul

și de la o împărăţie la un alt popor,

14dar n-a dat voie

105:14
Gen. 35:5
nimănui să-i asuprească

și a pedepsit

105:14
Gen. 12:17
20:3,7
împăraţi din pricina lor.

15„Nu vă atingeţi de unșii Mei”, a zis El,

„și nu faceţi rău prorocilor Mei!”

16A chemat

105:16
Gen. 41:54
foametea asupra ţării

și a tăiat

105:16
Lev. 26:26Is. 3:1Ezec. 4:16
orice mijloc de trai.

17Le-a trimis

105:17
Gen. 45:5
50:20
înainte pe un om:

Iosif

105:17
Gen. 37:28,36
a fost vândut ca rob.

18I-au strâns picioarele în

105:18
Gen. 39:20
40:15
lanţuri,

l-au pus în fiare

19până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el

și până când l-a încercat Cuvântul

105:19
Gen. 41:25
Domnului.

20Atunci, împăratul a trimis

105:20
Gen. 41:14
să-i scoată lanţurile

și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.

21L-a

105:21
Gen. 41:40
pus domn peste casa lui

și dregătorul tuturor averilor lui,

22ca să lege după plac pe domnitorii lui

și să înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

23Atunci, Israel a venit în Egipt

105:23
Gen. 46:6

și Iacov a locuit în

105:23
Ps. 78:51
106:22
ţara lui Ham.

24Domnul

105:24
Exod 1:7
a înmulţit pe poporul Său foarte mult

și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.

25Acestora le-a schimbat

105:25
Exod 1:8
inima, până acolo că au urât pe poporul Lui

și s-au purtat mișelește cu robii Săi.

26A trimis

105:26
Exod 3:10
4:12,14
pe robul Său Moise

și pe Aaron, pe

105:26
Num. 16:5
17:5
care-l alesese.

27Prin puterea Lui, ei

105:27
Exod 7—12Ps. 78:43
au făcut semne minunate în mijlocul lor,

au

105:27
Ps. 106:22
făcut minuni în ţara lui Ham.

28A

105:28
Exod 10:22
trimis întuneric și a adus negura,

ca să nu

105:28
Ps. 99:7
fie neascultători la Cuvântul Lui.

29Le-a prefăcut

105:29
Exod 7:20Ps. 78:44
apele în sânge

și a făcut să le piară toţi peștii.

30Ţara

105:30
Exod 8:6Ps. 78:45
lor a forfotit de broaște

până în odăile împăraţilor lor.

31El a zis și au venit muște otrăvitoare

105:31
Exod 8:17,24Ps. 78:45
,

păduchi pe tot ţinutul lor.

32În

105:32
Exod 9:23,25Ps. 78:48
loc de ploaie, le-a dat grindină

și flăcări de foc în ţara lor.

33Le-a bătut

105:33
Ps. 78:47
viile și smochinii

și a sfărâmat copacii din ţinutul lor.

34El a zis

105:34
Exod 10:4,13,14Ps. 78:46
și au venit lăcuste,

lăcuste fără număr,

35care au mâncat toată iarba din ţară

și au mistuit roadele de pe câmpiile lor.

36A

105:36
Exod 12:29Ps. 78:51
lovit pe toţi întâii născuţi din ţara lor,

toată pârga

105:36
Gen. 49:3
puterii lor.

37A scos

105:37
Exod 12:35
pe poporul Său cu argint și aur

și niciunul n-a șovăit dintre seminţiile Lui.

38Egiptenii

105:38
Exod 12:33
s-au bucurat de plecarea lor,

căci îi apucase groaza de ei.

39A

105:39
Exod 13:21Neem. 9:12
întins un nor ca să-i acopere și focul ca să lumineze noaptea.

40La

105:40
Exod 16:12Ps. 78:18,27
cererea lor, a trimis prepeliţe

și i-a săturat cu pâine

105:40
Ps. 78:24,25
din cer.

41A deschis

105:41
Exod 17:6Num. 20:11Ps. 78:15,161 Cor. 10:4
stânca și au curs ape,

care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.

42Căci Și-a adus aminte de Cuvântul

105:42
Gen. 15:14
Lui cel sfânt

și de robul Său Avraam.

43A scos pe poporul Său cu veselie,

pe aleșii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.

44Le-a

105:44
Deut. 6:10,11Ios. 13:7Ps. 78:55
dat pământurile neamurilor

și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,

45ca

105:45
Deut. 4:1,40
6:21-25
să păzească poruncile Lui

și să ţină legile Lui.

Lăudaţi pe Domnul!