Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
104

PSALMUL 104

1041Binecuvântează, suflete, pe

104:1
Ps. 103:1
Domnul!

Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare!

Tu

104:1
Ps. 93:1
ești îmbrăcat cu strălucire și măreţie!

2Te

104:2
Dan. 7:9
învelești cu lumina ca și cu o manta; întinzi
104:2
Is. 40:22
45:12
cerurile ca un cort.

3Cu

104:3
Amos 9:6
apele Îţi întocmești vârful locuinţei Tale;

din

104:3
Is. 19:1
nori Îţi faci carul

și

104:3
Ps. 18:10
umbli pe aripile vântului.

4Din vânturi Îţi faci

104:4
Evr. 1:7
soli

și din flăcări

104:4
2 Împ. 2:11
6:17
de foc, slujitori.

5Tu ai așezat

104:5
Iov 26:7
38:4,6Ps. 24:2
136:6Ecl. 1:4
pământul pe temeliile lui

și niciodată nu se va clătina.

6Tu îl acoperiseși cu

104:6
Gen. 7:19
adâncul cum l-ai acoperi cu o haină;

apele stăteau pe munţi,

7dar, la ameninţarea Ta, au fugit

104:7
Gen. 8:1
,

la glasul tunetului Tău, au luat-o la fugă,

8suindu-se pe munţi

104:8
Gen. 8:5
și coborându-se în văi,

până la locul

104:8
Iov 38:10,11
pe care li-l hotărâseși Tu.

9Le-ai pus o margine

104:9
Iov 26:10Ps. 33:7Ier. 5:22
pe care nu trebuie s-o treacă,

pentru ca să

104:9
Gen. 9:11,15
nu se mai întoarcă să acopere pământul.

10Tu faci să ţâșnească izvoarele în văi

și ele curg printre munţi.

11Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului;

în ele își potolesc setea măgarii sălbatici.

12Păsările cerului locuiesc pe marginile lor

și fac să le răsune glasul printre ramuri.

13Din locașul Tău cel înalt Tu

104:13
Ps. 147:8
uzi munţii

și se satură

104:13
Ps. 65:9,10
pământul de rodul
104:13
Ier. 10:13
14:22
lucrărilor Tale.

14Tu

104:14
Gen. 1:29,30
3:18
9:3Ps. 147:8
faci să crească iarba pentru vite

și verdeţuri pentru nevoile omului,

ca pământul să dea hrană

104:14
Iov 28:5Ps. 136:25
147:9
:

15vin

104:15
Jud. 9:13Ps. 23:5Prov. 31:6,7
, care înveselește inima omului,

untdelemn, care-i înfrumuseţează faţa,

și pâine, care-i întărește inima.

16Se udă copacii Domnului,

cedrii din Liban, pe care

104:16
Num. 24:6
i-a sădit El.

17În ei își fac păsările cuiburi,

iar cocostârcul își are locuinţa în chiparoși;

18munţii cei înalţi sunt pentru ţapii sălbatici,

iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri

104:18
Prov. 30:26
.

19El a făcut

104:19
Gen. 1:14
luna ca să arate vremurile;

soarele știe

104:19
Iov 38:12
când trebuie să apună.

20Tu aduci

104:20
Is. 45:7
întunericul și se face noapte:

atunci toate fiarele pădurilor se pun în mișcare,

21puii

104:21
Iov 38:39Ioel 1:20
de lei mugesc după pradă

și își cer hrana de la Dumnezeu.

22Când răsare soarele, ele fug înapoi

și se culcă în vizuinile lor.

23Dar omul iese la lucrul

104:23
Gen. 3:19
său

și la munca lui până seara.

24Cât

104:24
Prov. 3:19
de multe sunt lucrările Tale, Doamne!

Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune

și pământul este plin de făpturile Tale.

25Iată marea cea întinsă și mare:

în ea se mișcă nenumărate vieţuitoare

mici și mari.

26Acolo, pe ea, umblă corăbiile

și în ea este leviatanul

104:26
Iov 41:1
acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei.

27Toate

104:27
Ps. 136:25
145:15
147:9
aceste vieţuitoare Te așteaptă,

ca să le dai hrana la vreme.

28Le-o dai Tu, ele o primesc;

Îţi deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătăţile Tale.

29Îţi ascunzi Tu Faţa, ele tremură;

le iei

104:29
Iov 34:14,15Ps. 146:4Ecl. 12:7
Tu suflarea, ele mor

și se întorc în ţărâna lor.

30Îţi trimiţi

104:30
Is. 32:15Ezec. 37:9
Tu suflarea: ele sunt zidite

și înnoiești astfel faţa pământului.

31În veci să ţină slava Domnului!

Să Se

104:31
Gen. 1:31
bucure Domnul de lucrările Lui!

32El privește pământul, și pământul se

104:32
Hab. 3:10
cutremură;

atinge

104:32
Ps. 144:5
munţii, și ei fumegă.

33Voi

104:33
Ps. 63:4
146:2
cânta Domnului cât voi trăi,

voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.

34Fie plăcute Lui cuvintele mele!

Mă bucur de Domnul.

35Să piară

104:35
Ps. 37:38Prov. 2:22
păcătoșii de pe pământ

și cei răi să nu mai fie!

Binecuvântează

104:35
Vers. 1.
, suflete, pe Domnul!

Lăudaţi pe Domnul!

105

PSALMUL 105

1051Lăudaţi

105:1
1 Cron. 16:8-22Is. 12:4
pe Domnul, chemaţi Numele Lui!

Faceţi

105:1
Ps. 145:4,5,11
cunoscute printre popoare isprăvile Lui!

2Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui!

Vorbiţi

105:2
Ps. 77:12
119:27
despre toate minunile Lui!

3Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

4Alergaţi la Domnul și la sprijinul Lui,

căutaţi

105:4
Ps. 27:8
necurmat Faţa Lui!

5Aduceţi-vă aminte

105:5
Ps. 77:11
de semnele minunate pe care le-a făcut,

de minunile și de judecăţile rostite de gura Lui,

6sămânţă a robului Său Avraam,

copii ai lui Iacov, aleșii Săi!

7Domnul este Dumnezeul nostru:

judecăţile

105:7
Is. 26:9
Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.

8El Își aduce

105:8
Luca 1:72
aminte totdeauna de legământul Lui,

de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,

9de legământul pe

105:9
Gen. 17:2
22:16
26:3
28:13
35:11Luca 1:73Evr. 6:17
care l-a încheiat cu Avraam

și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;

10El l-a făcut lege pentru Iacov,

legământ veșnic pentru Israel,

11zicând: „Ţie

105:11
Gen. 13:15
15:18
îţi voi da ţara Canaanului ca moștenire

care v-a căzut la sorţi.”

12Pe atunci

105:12
Gen. 34:30Deut. 7:7
26:5
, ei erau puţini la număr,

foarte puţini la număr, și

105:12
Evr. 11:9
străini în ţară;

13mergeau de la un neam la altul

și de la o împărăţie la un alt popor,

14dar n-a dat voie

105:14
Gen. 35:5
nimănui să-i asuprească

și a pedepsit

105:14
Gen. 12:17
20:3,7
împăraţi din pricina lor.

15„Nu vă atingeţi de unșii Mei”, a zis El,

„și nu faceţi rău prorocilor Mei!”

16A chemat

105:16
Gen. 41:54
foametea asupra ţării

și a tăiat

105:16
Lev. 26:26Is. 3:1Ezec. 4:16
orice mijloc de trai.

17Le-a trimis

105:17
Gen. 45:5
50:20
înainte pe un om:

Iosif

105:17
Gen. 37:28,36
a fost vândut ca rob.

18I-au strâns picioarele în

105:18
Gen. 39:20
40:15
lanţuri,

l-au pus în fiare

19până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el

și până când l-a încercat Cuvântul

105:19
Gen. 41:25
Domnului.

20Atunci, împăratul a trimis

105:20
Gen. 41:14
să-i scoată lanţurile

și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.

21L-a

105:21
Gen. 41:40
pus domn peste casa lui

și dregătorul tuturor averilor lui,

22ca să lege după plac pe domnitorii lui

și să înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

23Atunci, Israel a venit în Egipt

105:23
Gen. 46:6

și Iacov a locuit în

105:23
Ps. 78:51
106:22
ţara lui Ham.

24Domnul

105:24
Exod 1:7
a înmulţit pe poporul Său foarte mult

și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.

25Acestora le-a schimbat

105:25
Exod 1:8
inima, până acolo că au urât pe poporul Lui

și s-au purtat mișelește cu robii Săi.

26A trimis

105:26
Exod 3:10
4:12,14
pe robul Său Moise

și pe Aaron, pe

105:26
Num. 16:5
17:5
care-l alesese.

27Prin puterea Lui, ei

105:27
Exod 7—12Ps. 78:43
au făcut semne minunate în mijlocul lor,

au

105:27
Ps. 106:22
făcut minuni în ţara lui Ham.

28A

105:28
Exod 10:22
trimis întuneric și a adus negura,

ca să nu

105:28
Ps. 99:7
fie neascultători la Cuvântul Lui.

29Le-a prefăcut

105:29
Exod 7:20Ps. 78:44
apele în sânge

și a făcut să le piară toţi peștii.

30Ţara

105:30
Exod 8:6Ps. 78:45
lor a forfotit de broaște

până în odăile împăraţilor lor.

31El a zis și au venit muște otrăvitoare

105:31
Exod 8:17,24Ps. 78:45
,

păduchi pe tot ţinutul lor.

32În

105:32
Exod 9:23,25Ps. 78:48
loc de ploaie, le-a dat grindină

și flăcări de foc în ţara lor.

33Le-a bătut

105:33
Ps. 78:47
viile și smochinii

și a sfărâmat copacii din ţinutul lor.

34El a zis

105:34
Exod 10:4,13,14Ps. 78:46
și au venit lăcuste,

lăcuste fără număr,

35care au mâncat toată iarba din ţară

și au mistuit roadele de pe câmpiile lor.

36A

105:36
Exod 12:29Ps. 78:51
lovit pe toţi întâii născuţi din ţara lor,

toată pârga

105:36
Gen. 49:3
puterii lor.

37A scos

105:37
Exod 12:35
pe poporul Său cu argint și aur

și niciunul n-a șovăit dintre seminţiile Lui.

38Egiptenii

105:38
Exod 12:33
s-au bucurat de plecarea lor,

căci îi apucase groaza de ei.

39A

105:39
Exod 13:21Neem. 9:12
întins un nor ca să-i acopere și focul ca să lumineze noaptea.

40La

105:40
Exod 16:12Ps. 78:18,27
cererea lor, a trimis prepeliţe

și i-a săturat cu pâine

105:40
Ps. 78:24,25
din cer.

41A deschis

105:41
Exod 17:6Num. 20:11Ps. 78:15,161 Cor. 10:4
stânca și au curs ape,

care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.

42Căci Și-a adus aminte de Cuvântul

105:42
Gen. 15:14
Lui cel sfânt

și de robul Său Avraam.

43A scos pe poporul Său cu veselie,

pe aleșii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.

44Le-a

105:44
Deut. 6:10,11Ios. 13:7Ps. 78:55
dat pământurile neamurilor

și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,

45ca

105:45
Deut. 4:1,40
6:21-25
să păzească poruncile Lui

și să ţină legile Lui.

Lăudaţi pe Domnul!

106

PSALMUL 106

1061Lăudaţi pe Domnul!

Lăudaţi

106:1
1 Cron. 16:34
pe
106:1
Ps. 107:1
118:1
136:1
Domnul, căci este bun,

căci îndurarea Lui ţine în veci!

2Cine

106:2
Ps. 40:5
va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului?

Cine va putea vesti toată lauda Lui?

3Ferice de cei ce păzesc Legea,

de cei ce înfăptuiesc dreptatea

106:3
Ps. 15:2
în orice
106:3
Fapte 24:16Gal. 6:9
vreme!

4Adu-Ţi

106:4
Ps. 119:132
aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta pentru poporul Tău!

Adu-Ţi aminte de mine și dă-i ajutorul Tău,

5ca să văd fericirea aleșilor Tăi,

să mă bucur de bucuria poporului Tău

și să mă laud cu moștenirea Ta!

6Noi am păcătuit

106:6
Lev. 26:401 Împ. 8:47Dan. 9:5
ca și părinţii noștri,

am săvârșit nelegiuirea, am făcut rău.

7Părinţii noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale,

nu și-au adus aminte de mulţimea îndurărilor Tale și

106:7
Exod 14:11,12
au fost neascultători la mare, la Marea Roșie.

8Dar El i-a scăpat din pricina Numelui

106:8
Ezec. 20:14
Lui,

ca

106:8
Exod 9:16
să-Și arate puterea.

9A mustrat

106:9
Exod 14:21Ps. 18:15Naum 1:4
Marea Roșie, și ea s-a uscat;

și i-a trecut

106:9
Is. 63:11-14
prin adâncuri ca printr-un pustiu.

10I-a scăpat

106:10
Exod 14:30
din mâna celui ce-i ura

și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului.

11Apele

106:11
Exod 14:27,28
15:5
au acoperit pe potrivnicii lor.

N-a rămas unul măcar din ei.

12Atunci

106:12
Exod 14:31
15:1
, ei au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudele Lui.

13Dar au uitat curând

106:13
Exod 15:24
16:2
17:2Ps. 78:18
lucrările Lui

și n-au așteptat împlinirea planurilor Lui,

14ci

106:14
Num. 11:4,33Ps. 78:181 Cor. 10:6
i-a apucat pofta în pustie

și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.

15El

106:15
Num. 11:31Ps. 78:29
le-a dat ce cereau,

dar a trimis

106:15
Is. 10:16
o molimă printre ei.

16În tabără au fost geloși

106:16
Num. 16:1
pe Moise

și pe Aaron, sfântul Domnului.

17Atunci s-a deschis

106:17
Num. 16:31,32Deut. 11:6
pământul și a înghiţit pe Datan

și s-a închis deasupra cetei lui Abiram.

18Focul

106:18
Num. 16:35,46
le-a aprins ceata

și flacăra a mistuit pe cei răi.

19Au făcut un

106:19
Exod 32:4
viţel în Horeb.

S-au închinat înaintea unui chip turnat

20și au schimbat

106:20
Ier. 2:11Rom. 1:23
Slava lor

pe chipul unui bou, care mănâncă iarbă.

21Au uitat

106:21
Ps. 78:11
pe Dumnezeu, Mântuitorul lor,

care făcuse lucruri mari în Egipt,

22minuni în ţara

106:22
Ps. 78:51
105:23,27
lui Ham,

semne minunate la Marea Roșie.

23Și

106:23
Exod 32:10,11,32Deut. 9:19,25
10:10
El a vorbit să-i nimicească,

dar Moise, alesul Său, a stat

106:23
Ezec. 20:13
13:5
22:30
la mijloc înaintea Lui,

ca să-L abată de la mânia Lui și să-L oprească să-i nimicească.

24Ei au nesocotit ţara

106:24
Deut. 8:7Ier. 3:19Ezec. 20:6
desfătărilor;

n-au

106:24
Evr. 3:18
crezut în Cuvântul Domnului,

25ci

106:25
Num. 14:2,27
au cârtit în corturile lor

și n-au ascultat de glasul Lui.

26Atunci

106:26
Num. 14:28Ps. 95:11Ezec. 20:15Evr. 3:11,18
, El a ridicat
106:26
Exod 6:8Deut. 32:40
mâna și a jurat

că-i va face să cadă în pustie,

27

106:27
Lev. 26:33Ps. 44:11Ezec. 20:23
le va doborî sămânţa printre neamuri

și-i va împrăștia în mijlocul ţărilor.

28Ei

106:28
Num. 25:2,3
31:16Deut. 4:3
32:17Osea 9:10Apoc. 2:14
s-au alipit de Baal-Peor

și au mâncat vite jertfite morţilor.

29Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor

și o urgie a izbucnit între ei.

30Dar

106:30
Num. 25:7,8
Fineas s-a sculat și a făcut judecată

și, astfel, urgia s-a oprit.

31Lucrul acesta i-a fost socotit ca

106:31
Num. 25:11-13
o stare de neprihănire

din neam în neam, pe vecie.

32Ei

106:32
Num. 20:3,13Ps. 81:7
au mâniat pe Domnul la apele Meriba

și

106:32
Num. 20:12Deut. 1:37
3:26
Moise a fost pedepsit din pricina lor.

33Căci

106:33
Num. 20:10
s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui,

și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele.

34Ei n-au

106:34
Jud. 1:21,27-29
nimicit popoarele

pe

106:34
Deut. 7:2,16Jud. 2:2
care le poruncise Domnul să le nimicească,

35ci

106:35
Jud. 2:2
3:5,6Is. 2:61 Cor. 5:6
s-au amestecat cu neamurile

și au învăţat faptele lor,

36au

106:36
Jud. 2:12,13,17,19
3:6,7
slujit idolilor lor,

care

106:36
Exod 23:33Deut. 7:16Jud. 2:3,14,15
au fost o cursă pentru ei.

37Și-au jertfit

106:37
2 Împ. 16:3Is. 57:5Ezec. 16:20
20:26
fiii și fiicele la idoli
106:37
Lev. 17:7Deut. 32:172 Cron. 11:151 Cor. 10:20
,

38au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor,

pe care i-au jertfit idolilor din Canaan,

și ţara

106:38
Num. 35:33
a fost spurcată astfel prin omoruri.

39S-au spurcat

106:39
Ezec. 20:18,30,31
prin faptele lor,

s-au desfrânat

106:39
Lev. 17:7Num. 15:39Ezec. 20:30
prin faptele lor.

40Atunci, Domnul S-a aprins

106:40
Jud. 14:1Ps. 78:59,62
de mânie împotriva poporului Său

și a urât moștenirea

106:40
Deut. 9:29
Lui.

41I-a dat

106:41
Jud. 2:14Neem. 9:27
în mâinile neamurilor,

cei ce îi urau au stăpânit peste ei,

42vrăjmașii lor i-au asuprit

și au fost smeriţi sub puterea lor.

43El de

106:43
Jud. 2:16Neem. 9:27
mai multe ori i-a izbăvit,

dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor

și au ajuns nenorociţi prin nelegiuirea lor.

44Dar El le-a văzut strâmtorarea

când le-a auzit

106:44
Jud. 3:9
4:3
6:7
10:10Neem. 9:27
strigătele.

45Și-a

106:45
Lev. 26:41,42
adus aminte de legământul Său

și a

106:45
Jud. 2:18
avut milă de ei după
106:45
Ps. 51:1
69:16Is. 63:7Plâng. 3:32
bunătatea Lui cea mare:

46a

106:46
Ezra 9:9Ier. 42:12
stârnit pentru ei mila

tuturor celor ce-i ţineau prinși de război.

47Scapă-ne

106:47
1 Cron. 16:35,36
, Doamne, Dumnezeul nostru,

și strânge-ne din mijlocul neamurilor,

ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt

și să ne fălim cu lauda Ta!

48Binecuvântat

106:48
Ps. 41:13
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,

din veșnicie în veșnicie!

Și tot poporul să zică: „Amin!

Lăudaţi pe Domnul!”