Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
106

PSALMUL 106

1061Lăudaţi pe Domnul!

Lăudaţi

106:1
1 Cron. 16:34
pe
106:1
Ps. 107:1
118:1
136:1
Domnul, căci este bun,

căci îndurarea Lui ţine în veci!

2Cine

106:2
Ps. 40:5
va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului?

Cine va putea vesti toată lauda Lui?

3Ferice de cei ce păzesc Legea,

de cei ce înfăptuiesc dreptatea

106:3
Ps. 15:2
în orice
106:3
Fapte 24:16Gal. 6:9
vreme!

4Adu-Ţi

106:4
Ps. 119:132
aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta pentru poporul Tău!

Adu-Ţi aminte de mine și dă-i ajutorul Tău,

5ca să văd fericirea aleșilor Tăi,

să mă bucur de bucuria poporului Tău

și să mă laud cu moștenirea Ta!

6Noi am păcătuit

106:6
Lev. 26:401 Împ. 8:47Dan. 9:5
ca și părinţii noștri,

am săvârșit nelegiuirea, am făcut rău.

7Părinţii noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale,

nu și-au adus aminte de mulţimea îndurărilor Tale și

106:7
Exod 14:11,12
au fost neascultători la mare, la Marea Roșie.

8Dar El i-a scăpat din pricina Numelui

106:8
Ezec. 20:14
Lui,

ca

106:8
Exod 9:16
să-Și arate puterea.

9A mustrat

106:9
Exod 14:21Ps. 18:15Naum 1:4
Marea Roșie, și ea s-a uscat;

și i-a trecut

106:9
Is. 63:11-14
prin adâncuri ca printr-un pustiu.

10I-a scăpat

106:10
Exod 14:30
din mâna celui ce-i ura

și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului.

11Apele

106:11
Exod 14:27,28
15:5
au acoperit pe potrivnicii lor.

N-a rămas unul măcar din ei.

12Atunci

106:12
Exod 14:31
15:1
, ei au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudele Lui.

13Dar au uitat curând

106:13
Exod 15:24
16:2
17:2Ps. 78:18
lucrările Lui

și n-au așteptat împlinirea planurilor Lui,

14ci

106:14
Num. 11:4,33Ps. 78:181 Cor. 10:6
i-a apucat pofta în pustie

și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.

15El

106:15
Num. 11:31Ps. 78:29
le-a dat ce cereau,

dar a trimis

106:15
Is. 10:16
o molimă printre ei.

16În tabără au fost geloși

106:16
Num. 16:1
pe Moise

și pe Aaron, sfântul Domnului.

17Atunci s-a deschis

106:17
Num. 16:31,32Deut. 11:6
pământul și a înghiţit pe Datan

și s-a închis deasupra cetei lui Abiram.

18Focul

106:18
Num. 16:35,46
le-a aprins ceata

și flacăra a mistuit pe cei răi.

19Au făcut un

106:19
Exod 32:4
viţel în Horeb.

S-au închinat înaintea unui chip turnat

20și au schimbat

106:20
Ier. 2:11Rom. 1:23
Slava lor

pe chipul unui bou, care mănâncă iarbă.

21Au uitat

106:21
Ps. 78:11
pe Dumnezeu, Mântuitorul lor,

care făcuse lucruri mari în Egipt,

22minuni în ţara

106:22
Ps. 78:51
105:23,27
lui Ham,

semne minunate la Marea Roșie.

23Și

106:23
Exod 32:10,11,32Deut. 9:19,25
10:10
El a vorbit să-i nimicească,

dar Moise, alesul Său, a stat

106:23
Ezec. 20:13
13:5
22:30
la mijloc înaintea Lui,

ca să-L abată de la mânia Lui și să-L oprească să-i nimicească.

24Ei au nesocotit ţara

106:24
Deut. 8:7Ier. 3:19Ezec. 20:6
desfătărilor;

n-au

106:24
Evr. 3:18
crezut în Cuvântul Domnului,

25ci

106:25
Num. 14:2,27
au cârtit în corturile lor

și n-au ascultat de glasul Lui.

26Atunci

106:26
Num. 14:28Ps. 95:11Ezec. 20:15Evr. 3:11,18
, El a ridicat
106:26
Exod 6:8Deut. 32:40
mâna și a jurat

că-i va face să cadă în pustie,

27

106:27
Lev. 26:33Ps. 44:11Ezec. 20:23
le va doborî sămânţa printre neamuri

și-i va împrăștia în mijlocul ţărilor.

28Ei

106:28
Num. 25:2,3
31:16Deut. 4:3
32:17Osea 9:10Apoc. 2:14
s-au alipit de Baal-Peor

și au mâncat vite jertfite morţilor.

29Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor

și o urgie a izbucnit între ei.

30Dar

106:30
Num. 25:7,8
Fineas s-a sculat și a făcut judecată

și, astfel, urgia s-a oprit.

31Lucrul acesta i-a fost socotit ca

106:31
Num. 25:11-13
o stare de neprihănire

din neam în neam, pe vecie.

32Ei

106:32
Num. 20:3,13Ps. 81:7
au mâniat pe Domnul la apele Meriba

și

106:32
Num. 20:12Deut. 1:37
3:26
Moise a fost pedepsit din pricina lor.

33Căci

106:33
Num. 20:10
s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui,

și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele.

34Ei n-au

106:34
Jud. 1:21,27-29
nimicit popoarele

pe

106:34
Deut. 7:2,16Jud. 2:2
care le poruncise Domnul să le nimicească,

35ci

106:35
Jud. 2:2
3:5,6Is. 2:61 Cor. 5:6
s-au amestecat cu neamurile

și au învăţat faptele lor,

36au

106:36
Jud. 2:12,13,17,19
3:6,7
slujit idolilor lor,

care

106:36
Exod 23:33Deut. 7:16Jud. 2:3,14,15
au fost o cursă pentru ei.

37Și-au jertfit

106:37
2 Împ. 16:3Is. 57:5Ezec. 16:20
20:26
fiii și fiicele la idoli
106:37
Lev. 17:7Deut. 32:172 Cron. 11:151 Cor. 10:20
,

38au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor,

pe care i-au jertfit idolilor din Canaan,

și ţara

106:38
Num. 35:33
a fost spurcată astfel prin omoruri.

39S-au spurcat

106:39
Ezec. 20:18,30,31
prin faptele lor,

s-au desfrânat

106:39
Lev. 17:7Num. 15:39Ezec. 20:30
prin faptele lor.

40Atunci, Domnul S-a aprins

106:40
Jud. 14:1Ps. 78:59,62
de mânie împotriva poporului Său

și a urât moștenirea

106:40
Deut. 9:29
Lui.

41I-a dat

106:41
Jud. 2:14Neem. 9:27
în mâinile neamurilor,

cei ce îi urau au stăpânit peste ei,

42vrăjmașii lor i-au asuprit

și au fost smeriţi sub puterea lor.

43El de

106:43
Jud. 2:16Neem. 9:27
mai multe ori i-a izbăvit,

dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor

și au ajuns nenorociţi prin nelegiuirea lor.

44Dar El le-a văzut strâmtorarea

când le-a auzit

106:44
Jud. 3:9
4:3
6:7
10:10Neem. 9:27
strigătele.

45Și-a

106:45
Lev. 26:41,42
adus aminte de legământul Său

și a

106:45
Jud. 2:18
avut milă de ei după
106:45
Ps. 51:1
69:16Is. 63:7Plâng. 3:32
bunătatea Lui cea mare:

46a

106:46
Ezra 9:9Ier. 42:12
stârnit pentru ei mila

tuturor celor ce-i ţineau prinși de război.

47Scapă-ne

106:47
1 Cron. 16:35,36
, Doamne, Dumnezeul nostru,

și strânge-ne din mijlocul neamurilor,

ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt

și să ne fălim cu lauda Ta!

48Binecuvântat

106:48
Ps. 41:13
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,

din veșnicie în veșnicie!

Și tot poporul să zică: „Amin!

Lăudaţi pe Domnul!”