Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
105

PSALMUL 105

1051Lăudaţi

105:1
1 Cron. 16:8-22Is. 12:4
pe Domnul, chemaţi Numele Lui!

Faceţi

105:1
Ps. 145:4,5,11
cunoscute printre popoare isprăvile Lui!

2Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui!

Vorbiţi

105:2
Ps. 77:12
119:27
despre toate minunile Lui!

3Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

4Alergaţi la Domnul și la sprijinul Lui,

căutaţi

105:4
Ps. 27:8
necurmat Faţa Lui!

5Aduceţi-vă aminte

105:5
Ps. 77:11
de semnele minunate pe care le-a făcut,

de minunile și de judecăţile rostite de gura Lui,

6sămânţă a robului Său Avraam,

copii ai lui Iacov, aleșii Săi!

7Domnul este Dumnezeul nostru:

judecăţile

105:7
Is. 26:9
Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.

8El Își aduce

105:8
Luca 1:72
aminte totdeauna de legământul Lui,

de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,

9de legământul pe

105:9
Gen. 17:2
22:16
26:3
28:13
35:11Luca 1:73Evr. 6:17
care l-a încheiat cu Avraam

și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;

10El l-a făcut lege pentru Iacov,

legământ veșnic pentru Israel,

11zicând: „Ţie

105:11
Gen. 13:15
15:18
îţi voi da ţara Canaanului ca moștenire

care v-a căzut la sorţi.”

12Pe atunci

105:12
Gen. 34:30Deut. 7:7
26:5
, ei erau puţini la număr,

foarte puţini la număr, și

105:12
Evr. 11:9
străini în ţară;

13mergeau de la un neam la altul

și de la o împărăţie la un alt popor,

14dar n-a dat voie

105:14
Gen. 35:5
nimănui să-i asuprească

și a pedepsit

105:14
Gen. 12:17
20:3,7
împăraţi din pricina lor.

15„Nu vă atingeţi de unșii Mei”, a zis El,

„și nu faceţi rău prorocilor Mei!”

16A chemat

105:16
Gen. 41:54
foametea asupra ţării

și a tăiat

105:16
Lev. 26:26Is. 3:1Ezec. 4:16
orice mijloc de trai.

17Le-a trimis

105:17
Gen. 45:5
50:20
înainte pe un om:

Iosif

105:17
Gen. 37:28,36
a fost vândut ca rob.

18I-au strâns picioarele în

105:18
Gen. 39:20
40:15
lanţuri,

l-au pus în fiare

19până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el

și până când l-a încercat Cuvântul

105:19
Gen. 41:25
Domnului.

20Atunci, împăratul a trimis

105:20
Gen. 41:14
să-i scoată lanţurile

și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.

21L-a

105:21
Gen. 41:40
pus domn peste casa lui

și dregătorul tuturor averilor lui,

22ca să lege după plac pe domnitorii lui

și să înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

23Atunci, Israel a venit în Egipt

105:23
Gen. 46:6

și Iacov a locuit în

105:23
Ps. 78:51
106:22
ţara lui Ham.

24Domnul

105:24
Exod 1:7
a înmulţit pe poporul Său foarte mult

și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.

25Acestora le-a schimbat

105:25
Exod 1:8
inima, până acolo că au urât pe poporul Lui

și s-au purtat mișelește cu robii Săi.

26A trimis

105:26
Exod 3:10
4:12,14
pe robul Său Moise

și pe Aaron, pe

105:26
Num. 16:5
17:5
care-l alesese.

27Prin puterea Lui, ei

105:27
Exod 7—12Ps. 78:43
au făcut semne minunate în mijlocul lor,

au

105:27
Ps. 106:22
făcut minuni în ţara lui Ham.

28A

105:28
Exod 10:22
trimis întuneric și a adus negura,

ca să nu

105:28
Ps. 99:7
fie neascultători la Cuvântul Lui.

29Le-a prefăcut

105:29
Exod 7:20Ps. 78:44
apele în sânge

și a făcut să le piară toţi peștii.

30Ţara

105:30
Exod 8:6Ps. 78:45
lor a forfotit de broaște

până în odăile împăraţilor lor.

31El a zis și au venit muște otrăvitoare

105:31
Exod 8:17,24Ps. 78:45
,

păduchi pe tot ţinutul lor.

32În

105:32
Exod 9:23,25Ps. 78:48
loc de ploaie, le-a dat grindină

și flăcări de foc în ţara lor.

33Le-a bătut

105:33
Ps. 78:47
viile și smochinii

și a sfărâmat copacii din ţinutul lor.

34El a zis

105:34
Exod 10:4,13,14Ps. 78:46
și au venit lăcuste,

lăcuste fără număr,

35care au mâncat toată iarba din ţară

și au mistuit roadele de pe câmpiile lor.

36A

105:36
Exod 12:29Ps. 78:51
lovit pe toţi întâii născuţi din ţara lor,

toată pârga

105:36
Gen. 49:3
puterii lor.

37A scos

105:37
Exod 12:35
pe poporul Său cu argint și aur

și niciunul n-a șovăit dintre seminţiile Lui.

38Egiptenii

105:38
Exod 12:33
s-au bucurat de plecarea lor,

căci îi apucase groaza de ei.

39A

105:39
Exod 13:21Neem. 9:12
întins un nor ca să-i acopere și focul ca să lumineze noaptea.

40La

105:40
Exod 16:12Ps. 78:18,27
cererea lor, a trimis prepeliţe

și i-a săturat cu pâine

105:40
Ps. 78:24,25
din cer.

41A deschis

105:41
Exod 17:6Num. 20:11Ps. 78:15,161 Cor. 10:4
stânca și au curs ape,

care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.

42Căci Și-a adus aminte de Cuvântul

105:42
Gen. 15:14
Lui cel sfânt

și de robul Său Avraam.

43A scos pe poporul Său cu veselie,

pe aleșii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.

44Le-a

105:44
Deut. 6:10,11Ios. 13:7Ps. 78:55
dat pământurile neamurilor

și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,

45ca

105:45
Deut. 4:1,40
6:21-25
să păzească poruncile Lui

și să ţină legile Lui.

Lăudaţi pe Domnul!

106

PSALMUL 106

1061Lăudaţi pe Domnul!

Lăudaţi

106:1
1 Cron. 16:34
pe
106:1
Ps. 107:1
118:1
136:1
Domnul, căci este bun,

căci îndurarea Lui ţine în veci!

2Cine

106:2
Ps. 40:5
va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului?

Cine va putea vesti toată lauda Lui?

3Ferice de cei ce păzesc Legea,

de cei ce înfăptuiesc dreptatea

106:3
Ps. 15:2
în orice
106:3
Fapte 24:16Gal. 6:9
vreme!

4Adu-Ţi

106:4
Ps. 119:132
aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta pentru poporul Tău!

Adu-Ţi aminte de mine și dă-i ajutorul Tău,

5ca să văd fericirea aleșilor Tăi,

să mă bucur de bucuria poporului Tău

și să mă laud cu moștenirea Ta!

6Noi am păcătuit

106:6
Lev. 26:401 Împ. 8:47Dan. 9:5
ca și părinţii noștri,

am săvârșit nelegiuirea, am făcut rău.

7Părinţii noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale,

nu și-au adus aminte de mulţimea îndurărilor Tale și

106:7
Exod 14:11,12
au fost neascultători la mare, la Marea Roșie.

8Dar El i-a scăpat din pricina Numelui

106:8
Ezec. 20:14
Lui,

ca

106:8
Exod 9:16
să-Și arate puterea.

9A mustrat

106:9
Exod 14:21Ps. 18:15Naum 1:4
Marea Roșie, și ea s-a uscat;

și i-a trecut

106:9
Is. 63:11-14
prin adâncuri ca printr-un pustiu.

10I-a scăpat

106:10
Exod 14:30
din mâna celui ce-i ura

și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului.

11Apele

106:11
Exod 14:27,28
15:5
au acoperit pe potrivnicii lor.

N-a rămas unul măcar din ei.

12Atunci

106:12
Exod 14:31
15:1
, ei au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudele Lui.

13Dar au uitat curând

106:13
Exod 15:24
16:2
17:2Ps. 78:18
lucrările Lui

și n-au așteptat împlinirea planurilor Lui,

14ci

106:14
Num. 11:4,33Ps. 78:181 Cor. 10:6
i-a apucat pofta în pustie

și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.

15El

106:15
Num. 11:31Ps. 78:29
le-a dat ce cereau,

dar a trimis

106:15
Is. 10:16
o molimă printre ei.

16În tabără au fost geloși

106:16
Num. 16:1
pe Moise

și pe Aaron, sfântul Domnului.

17Atunci s-a deschis

106:17
Num. 16:31,32Deut. 11:6
pământul și a înghiţit pe Datan

și s-a închis deasupra cetei lui Abiram.

18Focul

106:18
Num. 16:35,46
le-a aprins ceata

și flacăra a mistuit pe cei răi.

19Au făcut un

106:19
Exod 32:4
viţel în Horeb.

S-au închinat înaintea unui chip turnat

20și au schimbat

106:20
Ier. 2:11Rom. 1:23
Slava lor

pe chipul unui bou, care mănâncă iarbă.

21Au uitat

106:21
Ps. 78:11
pe Dumnezeu, Mântuitorul lor,

care făcuse lucruri mari în Egipt,

22minuni în ţara

106:22
Ps. 78:51
105:23,27
lui Ham,

semne minunate la Marea Roșie.

23Și

106:23
Exod 32:10,11,32Deut. 9:19,25
10:10
El a vorbit să-i nimicească,

dar Moise, alesul Său, a stat

106:23
Ezec. 20:13
13:5
22:30
la mijloc înaintea Lui,

ca să-L abată de la mânia Lui și să-L oprească să-i nimicească.

24Ei au nesocotit ţara

106:24
Deut. 8:7Ier. 3:19Ezec. 20:6
desfătărilor;

n-au

106:24
Evr. 3:18
crezut în Cuvântul Domnului,

25ci

106:25
Num. 14:2,27
au cârtit în corturile lor

și n-au ascultat de glasul Lui.

26Atunci

106:26
Num. 14:28Ps. 95:11Ezec. 20:15Evr. 3:11,18
, El a ridicat
106:26
Exod 6:8Deut. 32:40
mâna și a jurat

că-i va face să cadă în pustie,

27

106:27
Lev. 26:33Ps. 44:11Ezec. 20:23
le va doborî sămânţa printre neamuri

și-i va împrăștia în mijlocul ţărilor.

28Ei

106:28
Num. 25:2,3
31:16Deut. 4:3
32:17Osea 9:10Apoc. 2:14
s-au alipit de Baal-Peor

și au mâncat vite jertfite morţilor.

29Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor

și o urgie a izbucnit între ei.

30Dar

106:30
Num. 25:7,8
Fineas s-a sculat și a făcut judecată

și, astfel, urgia s-a oprit.

31Lucrul acesta i-a fost socotit ca

106:31
Num. 25:11-13
o stare de neprihănire

din neam în neam, pe vecie.

32Ei

106:32
Num. 20:3,13Ps. 81:7
au mâniat pe Domnul la apele Meriba

și

106:32
Num. 20:12Deut. 1:37
3:26
Moise a fost pedepsit din pricina lor.

33Căci

106:33
Num. 20:10
s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui,

și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele.

34Ei n-au

106:34
Jud. 1:21,27-29
nimicit popoarele

pe

106:34
Deut. 7:2,16Jud. 2:2
care le poruncise Domnul să le nimicească,

35ci

106:35
Jud. 2:2
3:5,6Is. 2:61 Cor. 5:6
s-au amestecat cu neamurile

și au învăţat faptele lor,

36au

106:36
Jud. 2:12,13,17,19
3:6,7
slujit idolilor lor,

care

106:36
Exod 23:33Deut. 7:16Jud. 2:3,14,15
au fost o cursă pentru ei.

37Și-au jertfit

106:37
2 Împ. 16:3Is. 57:5Ezec. 16:20
20:26
fiii și fiicele la idoli
106:37
Lev. 17:7Deut. 32:172 Cron. 11:151 Cor. 10:20
,

38au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor,

pe care i-au jertfit idolilor din Canaan,

și ţara

106:38
Num. 35:33
a fost spurcată astfel prin omoruri.

39S-au spurcat

106:39
Ezec. 20:18,30,31
prin faptele lor,

s-au desfrânat

106:39
Lev. 17:7Num. 15:39Ezec. 20:30
prin faptele lor.

40Atunci, Domnul S-a aprins

106:40
Jud. 14:1Ps. 78:59,62
de mânie împotriva poporului Său

și a urât moștenirea

106:40
Deut. 9:29
Lui.

41I-a dat

106:41
Jud. 2:14Neem. 9:27
în mâinile neamurilor,

cei ce îi urau au stăpânit peste ei,

42vrăjmașii lor i-au asuprit

și au fost smeriţi sub puterea lor.

43El de

106:43
Jud. 2:16Neem. 9:27
mai multe ori i-a izbăvit,

dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor

și au ajuns nenorociţi prin nelegiuirea lor.

44Dar El le-a văzut strâmtorarea

când le-a auzit

106:44
Jud. 3:9
4:3
6:7
10:10Neem. 9:27
strigătele.

45Și-a

106:45
Lev. 26:41,42
adus aminte de legământul Său

și a

106:45
Jud. 2:18
avut milă de ei după
106:45
Ps. 51:1
69:16Is. 63:7Plâng. 3:32
bunătatea Lui cea mare:

46a

106:46
Ezra 9:9Ier. 42:12
stârnit pentru ei mila

tuturor celor ce-i ţineau prinși de război.

47Scapă-ne

106:47
1 Cron. 16:35,36
, Doamne, Dumnezeul nostru,

și strânge-ne din mijlocul neamurilor,

ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt

și să ne fălim cu lauda Ta!

48Binecuvântat

106:48
Ps. 41:13
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,

din veșnicie în veșnicie!

Și tot poporul să zică: „Amin!

Lăudaţi pe Domnul!”

107

CARTEA A CINCEA

PSALMUL 107

1071„Lăudaţi

107:1
Ps. 106:1
118:1
136:1
pe Domnul, căci este bun
107:1
Ps. 119:68Mat. 19:17
,

căci în veac ţine îndurarea Lui!”

2Așa să zică cei răscumpăraţi de Domnul,

pe

107:2
Ps. 106:10
care i-a izbăvit El din
107:2
Ps. 106:47Is. 43:5,6Ier. 29:14
31:8,10Ezec. 39:27,28
mâna vrăjmașului

3și pe care i-a strâns din toate ţările:

de la răsărit și de la apus,

de la miazănoapte și de la mare.

4Ei pribegeau prin pustie

107:4
Vers. 40.
, umblau
107:4
Deut. 32:10
pe căi neumblate

și nu găseau nicio cetate unde să poată locui.

5Sufereau de foame și de sete;

le tânjea sufletul în ei.

6Atunci

107:6
Vers. 13,19,28.
, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor;

7i-a călăuzit pe drumul

107:7
Ezra 8:21
cel drept,

ca să ajungă într-o cetate de locuit.

8O, de ar lăuda

107:8
Vers. 15,21,31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

9Căci El a potolit

107:9
Ps. 34:10Luca 1:53
setea sufletului însetat

și a umplut de bunătăţi sufletul flămând.

10Cei ce ședeau

107:10
Luca 1:79
în întuneric și în umbra morţii

trăiau legaţi

107:10
Iov 36:8
în ticăloșie și în fiare,

11pentru că se

107:11
Plâng. 3:42
răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu,

pentru că nesocotiseră sfatul

107:11
Ps. 73:24
119:24Luca 7:30Fapte 20:27
Celui Preaînalt.

12El le-a smerit inima prin suferinţă:

au căzut, și nimeni nu i-a

107:12
Ps. 22:11Is. 63:5
ajutat.

13Atunci

107:13
Vers. 6,19,28.
, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor.

14I-a scos

107:14
Ps. 68:6
146:7Fapte 12:7
din întuneric și din umbra morţii

și le-a rupt legăturile.

15O, de ar lăuda

107:15
Vers. 8,21,31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

16Căci El a sfărâmat

107:16
Is. 45:2
porţi de aramă

și a rupt zăvoare de fier.

17Nebunii, prin

107:17
Plâng. 3:39
purtarea lor vinovată

și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociţi.

18Sufletul

107:18
Iov 33:20
lor se dezgustase de orice hrană

și erau lângă

107:18
Iov 33:22Ps. 9:13
88:3
porţile morţii.

19Atunci

107:19
Vers. 6,13,28.
, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor;

20a trimis

107:20
2 Împ. 20:4,5Ps. 147:15,18Mat. 8:8
Cuvântul Său și i-a tămăduit
107:20
Ps. 30:2
103:3
,

și i-a

107:20
Iov 33:28,30Ps. 30:3
49:15
56:13
103:4
scăpat de groapă.

21O, de ar lăuda

107:21
Vers. 8,15,31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

22Să-I

107:22
Lev. 7:12Ps. 50:14
116:17Evr. 13:15
aducă jertfe de mulţumire

și să

107:22
Ps. 9:11
73:28
118:17
vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie.

23Cei ce se coborâseră pe mare în corăbii

și făceau negoţ pe apele cele mari,

24aceia au văzut lucrările Domnului

și minunile Lui în mijlocul adâncului.

25El a zis și

107:25
Iona 1:4
a pus să sufle furtuna,

care a ridicat valurile mării.

26Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc;

sufletul

107:26
Ps. 22:14
119:28Naum 2:10
le era pierdut în faţa primejdiei.

27Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat

și zadarnică le era toată iscusinţa.

28Atunci

107:28
Vers. 6,13,19.
, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor.

29A oprit

107:29
Ps. 89:9Mat. 8:26
furtuna, a adus liniștea

și valurile s-au potolit.

30Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit

și Domnul i-a dus în limanul dorit.

31O, de ar lăuda

107:31
Vers. 8,15,21.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

32Să-L înalţe în

107:32
Ps. 22:22,25
111:1
adunarea poporului

și să-L laude în adunarea bătrânilor!

33El preface

107:33
1 Împ. 17:1,7
râurile în pustiu

și izvoarele de apă, în pământ uscat,

34ţara

107:34
Gen. 13:10
14:3
19:25
roditoare, în ţară sărată,

din pricina răutăţii locuitorilor ei.

35Tot El preface

107:35
Ps. 114:8Is. 41:18
pustiul în iaz

și pământul uscat, în izvoare de ape.

36Așază acolo pe cei flămânzi,

și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea;

37însămânţează ogoare, sădesc vii

și le culeg roadele.

38El

107:38
Gen. 12:2
17:16,20
îi binecuvântează și se
107:38
Exod 1:7
înmulţesc nespus

și nu le împuţinează vitele.

39Dacă sunt împuţinaţi

107:39
2 Împ. 10:32
și apăsaţi prin asuprire,

nenorocire și suferinţă,

40El

107:40
Iov 12:21,24
varsă dispreţul peste cei mari

și-i face să pribegească prin pustiuri fără drum,

41dar

107:41
1 Sam. 2:8Ps. 113:7,8
ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș

și înmulţește

107:41
Ps. 78:52
familiile ca pe niște turme.

42Oamenii

107:42
Iov 22:19Ps. 52:6
58:10
fără prihană văd lucrul acesta și se bucură,

și orice nelegiuire

107:42
Iov 5:16Ps. 63:11Prov. 10:11Rom. 3:19
își închide gura!

43Cine

107:43
Ps. 64:9Ier. 9:12Osea 14:9
este înţelept, să ia seama la aceste lucruri

și să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.