Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
107

CARTEA A CINCEA

PSALMUL 107

1071„Lăudaţi

107:1
Ps. 106:1
118:1
136:1
pe Domnul, căci este bun
107:1
Ps. 119:68Mat. 19:17
,

căci în veac ţine îndurarea Lui!”

2Așa să zică cei răscumpăraţi de Domnul,

pe

107:2
Ps. 106:10
care i-a izbăvit El din
107:2
Ps. 106:47Is. 43:5,6Ier. 29:14
31:8,10Ezec. 39:27,28
mâna vrăjmașului

3și pe care i-a strâns din toate ţările:

de la răsărit și de la apus,

de la miazănoapte și de la mare.

4Ei pribegeau prin pustie

107:4
Vers. 40.

, umblau
107:4
Deut. 32:10
pe căi neumblate

și nu găseau nicio cetate unde să poată locui.

5Sufereau de foame și de sete;

le tânjea sufletul în ei.

6Atunci

107:6
Vers. 13,19,28.
Ps. 50:15Osea 5:15
, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor;

7i-a călăuzit pe drumul

107:7
Ezra 8:21
cel drept,

ca să ajungă într-o cetate de locuit.

8O, de ar lăuda

107:8
Vers. 15,21,31.

oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

9Căci El a potolit

107:9
Ps. 34:10Luca 1:53
setea sufletului însetat

și a umplut de bunătăţi sufletul flămând.

10Cei ce ședeau

107:10
Luca 1:79
în întuneric și în umbra morţii

trăiau legaţi

107:10
Iov 36:8
în ticăloșie și în fiare,

11pentru că se

107:11
Plâng. 3:42
răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu,

pentru că nesocotiseră sfatul

107:11
Ps. 73:24
119:24Luca 7:30Fapte 20:27
Celui Preaînalt.

12El le-a smerit inima prin suferinţă:

au căzut, și nimeni nu i-a

107:12
Ps. 22:11Is. 63:5
ajutat.

13Atunci

107:13
Vers. 6,19,28.

, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor.

14I-a scos

107:14
Ps. 68:6
146:7Fapte 12:7
din întuneric și din umbra morţii

și le-a rupt legăturile.

15O, de ar lăuda

107:15
Vers. 8,21,31.

oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

16Căci El a sfărâmat

107:16
Is. 45:2
porţi de aramă

și a rupt zăvoare de fier.

17Nebunii, prin

107:17
Plâng. 3:39
purtarea lor vinovată

și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociţi.

18Sufletul

107:18
Iov 33:20
lor se dezgustase de orice hrană

și erau lângă

107:18
Iov 33:22Ps. 9:13
88:3
porţile morţii.

19Atunci

107:19
Vers. 6,13,28.

, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor;

20a trimis

107:20
2 Împ. 20:4,5Ps. 147:15,18Mat. 8:8
Cuvântul Său și i-a tămăduit
107:20
Ps. 30:2
103:3
,

și i-a

107:20
Iov 33:28,30Ps. 30:3
49:15
56:13
103:4
scăpat de groapă.

21O, de ar lăuda

107:21
Vers. 8,15,31.

oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

22Să-I

107:22
Lev. 7:12Ps. 50:14
116:17Evr. 13:15
aducă jertfe de mulţumire

și să

107:22
Ps. 9:11
73:28
118:17
vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie.

23Cei ce se coborâseră pe mare în corăbii

și făceau negoţ pe apele cele mari,

24aceia au văzut lucrările Domnului

și minunile Lui în mijlocul adâncului.

25El a zis și

107:25
Iona 1:4
a pus să sufle furtuna,

care a ridicat valurile mării.

26Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc;

sufletul

107:26
Ps. 22:14
119:28Naum 2:10
le era pierdut în faţa primejdiei.

27Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat

și zadarnică le era toată iscusinţa.

28Atunci

107:28
Vers. 6,13,19.

, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor.

29A oprit

107:29
Ps. 89:9Mat. 8:26
furtuna, a adus liniștea

și valurile s-au potolit.

30Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit

și Domnul i-a dus în limanul dorit.

31O, de ar lăuda

107:31
Vers. 8,15,21.

oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

32Să-L înalţe în

107:32
Ps. 22:22,25
111:1
adunarea poporului

și să-L laude în adunarea bătrânilor!

33El preface

107:33
1 Împ. 17:1,7
râurile în pustiu

și izvoarele de apă, în pământ uscat,

34ţara

107:34
Gen. 13:10
14:3
19:25
roditoare, în ţară sărată,

din pricina răutăţii locuitorilor ei.

35Tot El preface

107:35
Ps. 114:8Is. 41:18
pustiul în iaz

și pământul uscat, în izvoare de ape.

36Așază acolo pe cei flămânzi,

și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea;

37însămânţează ogoare, sădesc vii

și le culeg roadele.

38El

107:38
Gen. 12:2
17:16,20
îi binecuvântează și se
107:38
Exod 1:7
înmulţesc nespus

și nu le împuţinează vitele.

39Dacă sunt împuţinaţi

107:39
2 Împ. 10:32
și apăsaţi prin asuprire,

nenorocire și suferinţă,

40El

107:40
Iov 12:21,24
varsă dispreţul peste cei mari

și-i face să pribegească prin pustiuri fără drum,

41dar

107:41
1 Sam. 2:8Ps. 113:7,8
ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș

și înmulţește

107:41
Ps. 78:52
familiile ca pe niște turme.

42Oamenii

107:42
Iov 22:19Ps. 52:6
58:10
fără prihană văd lucrul acesta și se bucură,

și orice nelegiuire

107:42
Iov 5:16Ps. 63:11Prov. 10:11Rom. 3:19
își închide gura!

43Cine

107:43
Ps. 64:9Ier. 9:12Osea 14:9
este înţelept, să ia seama la aceste lucruri

și să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.