Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
106

PSALMUL 106

1061Lăudaţi pe Domnul!

Lăudaţi

106:1
1 Cron. 16:34
pe
106:1
Ps. 107:1
118:1
136:1
Domnul, căci este bun,

căci îndurarea Lui ţine în veci!

2Cine

106:2
Ps. 40:5
va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului?

Cine va putea vesti toată lauda Lui?

3Ferice de cei ce păzesc Legea,

de cei ce înfăptuiesc dreptatea

106:3
Ps. 15:2
în orice
106:3
Fapte 24:16Gal. 6:9
vreme!

4Adu-Ţi

106:4
Ps. 119:132
aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta pentru poporul Tău!

Adu-Ţi aminte de mine și dă-i ajutorul Tău,

5ca să văd fericirea aleșilor Tăi,

să mă bucur de bucuria poporului Tău

și să mă laud cu moștenirea Ta!

6Noi am păcătuit

106:6
Lev. 26:401 Împ. 8:47Dan. 9:5
ca și părinţii noștri,

am săvârșit nelegiuirea, am făcut rău.

7Părinţii noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale,

nu și-au adus aminte de mulţimea îndurărilor Tale și

106:7
Exod 14:11,12
au fost neascultători la mare, la Marea Roșie.

8Dar El i-a scăpat din pricina Numelui

106:8
Ezec. 20:14
Lui,

ca

106:8
Exod 9:16
să-Și arate puterea.

9A mustrat

106:9
Exod 14:21Ps. 18:15Naum 1:4
Marea Roșie, și ea s-a uscat;

și i-a trecut

106:9
Is. 63:11-14
prin adâncuri ca printr-un pustiu.

10I-a scăpat

106:10
Exod 14:30
din mâna celui ce-i ura

și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului.

11Apele

106:11
Exod 14:27,28
15:5
au acoperit pe potrivnicii lor.

N-a rămas unul măcar din ei.

12Atunci

106:12
Exod 14:31
15:1
, ei au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudele Lui.

13Dar au uitat curând

106:13
Exod 15:24
16:2
17:2Ps. 78:18
lucrările Lui

și n-au așteptat împlinirea planurilor Lui,

14ci

106:14
Num. 11:4,33Ps. 78:181 Cor. 10:6
i-a apucat pofta în pustie

și au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.

15El

106:15
Num. 11:31Ps. 78:29
le-a dat ce cereau,

dar a trimis

106:15
Is. 10:16
o molimă printre ei.

16În tabără au fost geloși

106:16
Num. 16:1
pe Moise

și pe Aaron, sfântul Domnului.

17Atunci s-a deschis

106:17
Num. 16:31,32Deut. 11:6
pământul și a înghiţit pe Datan

și s-a închis deasupra cetei lui Abiram.

18Focul

106:18
Num. 16:35,46
le-a aprins ceata

și flacăra a mistuit pe cei răi.

19Au făcut un

106:19
Exod 32:4
viţel în Horeb.

S-au închinat înaintea unui chip turnat

20și au schimbat

106:20
Ier. 2:11Rom. 1:23
Slava lor

pe chipul unui bou, care mănâncă iarbă.

21Au uitat

106:21
Ps. 78:11
pe Dumnezeu, Mântuitorul lor,

care făcuse lucruri mari în Egipt,

22minuni în ţara

106:22
Ps. 78:51
105:23,27
lui Ham,

semne minunate la Marea Roșie.

23Și

106:23
Exod 32:10,11,32Deut. 9:19,25
10:10
El a vorbit să-i nimicească,

dar Moise, alesul Său, a stat

106:23
Ezec. 20:13
13:5
22:30
la mijloc înaintea Lui,

ca să-L abată de la mânia Lui și să-L oprească să-i nimicească.

24Ei au nesocotit ţara

106:24
Deut. 8:7Ier. 3:19Ezec. 20:6
desfătărilor;

n-au

106:24
Evr. 3:18
crezut în Cuvântul Domnului,

25ci

106:25
Num. 14:2,27
au cârtit în corturile lor

și n-au ascultat de glasul Lui.

26Atunci

106:26
Num. 14:28Ps. 95:11Ezec. 20:15Evr. 3:11,18
, El a ridicat
106:26
Exod 6:8Deut. 32:40
mâna și a jurat

că-i va face să cadă în pustie,

27

106:27
Lev. 26:33Ps. 44:11Ezec. 20:23
le va doborî sămânţa printre neamuri

și-i va împrăștia în mijlocul ţărilor.

28Ei

106:28
Num. 25:2,3
31:16Deut. 4:3
32:17Osea 9:10Apoc. 2:14
s-au alipit de Baal-Peor

și au mâncat vite jertfite morţilor.

29Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor

și o urgie a izbucnit între ei.

30Dar

106:30
Num. 25:7,8
Fineas s-a sculat și a făcut judecată

și, astfel, urgia s-a oprit.

31Lucrul acesta i-a fost socotit ca

106:31
Num. 25:11-13
o stare de neprihănire

din neam în neam, pe vecie.

32Ei

106:32
Num. 20:3,13Ps. 81:7
au mâniat pe Domnul la apele Meriba

și

106:32
Num. 20:12Deut. 1:37
3:26
Moise a fost pedepsit din pricina lor.

33Căci

106:33
Num. 20:10
s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui,

și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele.

34Ei n-au

106:34
Jud. 1:21,27-29
nimicit popoarele

pe

106:34
Deut. 7:2,16Jud. 2:2
care le poruncise Domnul să le nimicească,

35ci

106:35
Jud. 2:2
3:5,6Is. 2:61 Cor. 5:6
s-au amestecat cu neamurile

și au învăţat faptele lor,

36au

106:36
Jud. 2:12,13,17,19
3:6,7
slujit idolilor lor,

care

106:36
Exod 23:33Deut. 7:16Jud. 2:3,14,15
au fost o cursă pentru ei.

37Și-au jertfit

106:37
2 Împ. 16:3Is. 57:5Ezec. 16:20
20:26
fiii și fiicele la idoli
106:37
Lev. 17:7Deut. 32:172 Cron. 11:151 Cor. 10:20
,

38au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și fiicelor lor,

pe care i-au jertfit idolilor din Canaan,

și ţara

106:38
Num. 35:33
a fost spurcată astfel prin omoruri.

39S-au spurcat

106:39
Ezec. 20:18,30,31
prin faptele lor,

s-au desfrânat

106:39
Lev. 17:7Num. 15:39Ezec. 20:30
prin faptele lor.

40Atunci, Domnul S-a aprins

106:40
Jud. 14:1Ps. 78:59,62
de mânie împotriva poporului Său

și a urât moștenirea

106:40
Deut. 9:29
Lui.

41I-a dat

106:41
Jud. 2:14Neem. 9:27
în mâinile neamurilor,

cei ce îi urau au stăpânit peste ei,

42vrăjmașii lor i-au asuprit

și au fost smeriţi sub puterea lor.

43El de

106:43
Jud. 2:16Neem. 9:27
mai multe ori i-a izbăvit,

dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor

și au ajuns nenorociţi prin nelegiuirea lor.

44Dar El le-a văzut strâmtorarea

când le-a auzit

106:44
Jud. 3:9
4:3
6:7
10:10Neem. 9:27
strigătele.

45Și-a

106:45
Lev. 26:41,42
adus aminte de legământul Său

și a

106:45
Jud. 2:18
avut milă de ei după
106:45
Ps. 51:1
69:16Is. 63:7Plâng. 3:32
bunătatea Lui cea mare:

46a

106:46
Ezra 9:9Ier. 42:12
stârnit pentru ei mila

tuturor celor ce-i ţineau prinși de război.

47Scapă-ne

106:47
1 Cron. 16:35,36
, Doamne, Dumnezeul nostru,

și strânge-ne din mijlocul neamurilor,

ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt

și să ne fălim cu lauda Ta!

48Binecuvântat

106:48
Ps. 41:13
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,

din veșnicie în veșnicie!

Și tot poporul să zică: „Amin!

Lăudaţi pe Domnul!”

107

CARTEA A CINCEA

PSALMUL 107

1071„Lăudaţi

107:1
Ps. 106:1
118:1
136:1
pe Domnul, căci este bun
107:1
Ps. 119:68Mat. 19:17
,

căci în veac ţine îndurarea Lui!”

2Așa să zică cei răscumpăraţi de Domnul,

pe

107:2
Ps. 106:10
care i-a izbăvit El din
107:2
Ps. 106:47Is. 43:5,6Ier. 29:14
31:8,10Ezec. 39:27,28
mâna vrăjmașului

3și pe care i-a strâns din toate ţările:

de la răsărit și de la apus,

de la miazănoapte și de la mare.

4Ei pribegeau prin pustie

107:4
Vers. 40.
, umblau
107:4
Deut. 32:10
pe căi neumblate

și nu găseau nicio cetate unde să poată locui.

5Sufereau de foame și de sete;

le tânjea sufletul în ei.

6Atunci

107:6
Vers. 13,19,28.
, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor;

7i-a călăuzit pe drumul

107:7
Ezra 8:21
cel drept,

ca să ajungă într-o cetate de locuit.

8O, de ar lăuda

107:8
Vers. 15,21,31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

9Căci El a potolit

107:9
Ps. 34:10Luca 1:53
setea sufletului însetat

și a umplut de bunătăţi sufletul flămând.

10Cei ce ședeau

107:10
Luca 1:79
în întuneric și în umbra morţii

trăiau legaţi

107:10
Iov 36:8
în ticăloșie și în fiare,

11pentru că se

107:11
Plâng. 3:42
răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu,

pentru că nesocotiseră sfatul

107:11
Ps. 73:24
119:24Luca 7:30Fapte 20:27
Celui Preaînalt.

12El le-a smerit inima prin suferinţă:

au căzut, și nimeni nu i-a

107:12
Ps. 22:11Is. 63:5
ajutat.

13Atunci

107:13
Vers. 6,19,28.
, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor.

14I-a scos

107:14
Ps. 68:6
146:7Fapte 12:7
din întuneric și din umbra morţii

și le-a rupt legăturile.

15O, de ar lăuda

107:15
Vers. 8,21,31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

16Căci El a sfărâmat

107:16
Is. 45:2
porţi de aramă

și a rupt zăvoare de fier.

17Nebunii, prin

107:17
Plâng. 3:39
purtarea lor vinovată

și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociţi.

18Sufletul

107:18
Iov 33:20
lor se dezgustase de orice hrană

și erau lângă

107:18
Iov 33:22Ps. 9:13
88:3
porţile morţii.

19Atunci

107:19
Vers. 6,13,28.
, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor;

20a trimis

107:20
2 Împ. 20:4,5Ps. 147:15,18Mat. 8:8
Cuvântul Său și i-a tămăduit
107:20
Ps. 30:2
103:3
,

și i-a

107:20
Iov 33:28,30Ps. 30:3
49:15
56:13
103:4
scăpat de groapă.

21O, de ar lăuda

107:21
Vers. 8,15,31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

22Să-I

107:22
Lev. 7:12Ps. 50:14
116:17Evr. 13:15
aducă jertfe de mulţumire

și să

107:22
Ps. 9:11
73:28
118:17
vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie.

23Cei ce se coborâseră pe mare în corăbii

și făceau negoţ pe apele cele mari,

24aceia au văzut lucrările Domnului

și minunile Lui în mijlocul adâncului.

25El a zis și

107:25
Iona 1:4
a pus să sufle furtuna,

care a ridicat valurile mării.

26Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc;

sufletul

107:26
Ps. 22:14
119:28Naum 2:10
le era pierdut în faţa primejdiei.

27Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat

și zadarnică le era toată iscusinţa.

28Atunci

107:28
Vers. 6,13,19.
, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor.

29A oprit

107:29
Ps. 89:9Mat. 8:26
furtuna, a adus liniștea

și valurile s-au potolit.

30Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit

și Domnul i-a dus în limanul dorit.

31O, de ar lăuda

107:31
Vers. 8,15,21.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

32Să-L înalţe în

107:32
Ps. 22:22,25
111:1
adunarea poporului

și să-L laude în adunarea bătrânilor!

33El preface

107:33
1 Împ. 17:1,7
râurile în pustiu

și izvoarele de apă, în pământ uscat,

34ţara

107:34
Gen. 13:10
14:3
19:25
roditoare, în ţară sărată,

din pricina răutăţii locuitorilor ei.

35Tot El preface

107:35
Ps. 114:8Is. 41:18
pustiul în iaz

și pământul uscat, în izvoare de ape.

36Așază acolo pe cei flămânzi,

și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea;

37însămânţează ogoare, sădesc vii

și le culeg roadele.

38El

107:38
Gen. 12:2
17:16,20
îi binecuvântează și se
107:38
Exod 1:7
înmulţesc nespus

și nu le împuţinează vitele.

39Dacă sunt împuţinaţi

107:39
2 Împ. 10:32
și apăsaţi prin asuprire,

nenorocire și suferinţă,

40El

107:40
Iov 12:21,24
varsă dispreţul peste cei mari

și-i face să pribegească prin pustiuri fără drum,

41dar

107:41
1 Sam. 2:8Ps. 113:7,8
ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș

și înmulţește

107:41
Ps. 78:52
familiile ca pe niște turme.

42Oamenii

107:42
Iov 22:19Ps. 52:6
58:10
fără prihană văd lucrul acesta și se bucură,

și orice nelegiuire

107:42
Iov 5:16Ps. 63:11Prov. 10:11Rom. 3:19
își închide gura!

43Cine

107:43
Ps. 64:9Ier. 9:12Osea 14:9
este înţelept, să ia seama la aceste lucruri

și să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.

108

PSALMUL 108

O cântare. Un psalm al lui David

1081Gata

108:1
Ps. 57:7
îmi este inima să cânte, Dumnezeule!

Voi cânta, voi suna din instrumentele mele; aceasta este slava mea!

2Deșteptaţi-vă

108:2
Ps. 57:8-11
, alăută și harpă!

Mă voi trezi în zori de zi.

3Te voi lăuda printre popoare, Doamne,

Te voi cânta printre neamuri.

4Căci mare este bunătatea Ta și se înalţă mai presus de ceruri,

iar credincioșia Ta până la nori.

5Înalţă-Te

108:5
Ps. 57:5,11
peste ceruri, Dumnezeule,

și fie slava Ta peste tot pământul!

6Pentru ca

108:6
Ps. 60:5
preaiubiţii Tăi să fie izbăviţi,

scapă-ne prin dreapta Ta și ascultă-ne!

7Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Lui: „Voi birui,

voi împărţi Sihemul, voi măsura valea Sucot;

8al Meu este Galaadul, al Meu Manase;

Efraim este întăritura capului Meu

și Iuda

108:8
Gen. 49:10
, toiagul Meu de cârmuire;

9Moab este ligheanul în care Mă spăl;

Îmi arunc încălţămintea asupra Edomului;

strig de bucurie asupra ţării filistenilor!”

10Cine

108:10
Ps. 60:9
mă va duce în cetatea întărită?

Cine mă va duce la Edom?

11Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat

și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?

12Dă-ne ajutor în necaz,

căci zadarnic este ajutorul omului.

13Cu

108:13
Ps. 60:12
Dumnezeu vom face mari isprăvi;

El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.