Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
107

CARTEA A CINCEA

PSALMUL 107

1071„Lăudaţi

107:1
Ps. 106:1
118:1
136:1
pe Domnul, căci este bun
107:1
Ps. 119:68Mat. 19:17
,

căci în veac ţine îndurarea Lui!”

2Așa să zică cei răscumpăraţi de Domnul,

pe

107:2
Ps. 106:10
care i-a izbăvit El din
107:2
Ps. 106:47Is. 43:5,6Ier. 29:14
31:8,10Ezec. 39:27,28
mâna vrăjmașului

3și pe care i-a strâns din toate ţările:

de la răsărit și de la apus,

de la miazănoapte și de la mare.

4Ei pribegeau prin pustie

107:4
Vers. 40.
, umblau
107:4
Deut. 32:10
pe căi neumblate

și nu găseau nicio cetate unde să poată locui.

5Sufereau de foame și de sete;

le tânjea sufletul în ei.

6Atunci

107:6
Vers. 13,19,28.
, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor;

7i-a călăuzit pe drumul

107:7
Ezra 8:21
cel drept,

ca să ajungă într-o cetate de locuit.

8O, de ar lăuda

107:8
Vers. 15,21,31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

9Căci El a potolit

107:9
Ps. 34:10Luca 1:53
setea sufletului însetat

și a umplut de bunătăţi sufletul flămând.

10Cei ce ședeau

107:10
Luca 1:79
în întuneric și în umbra morţii

trăiau legaţi

107:10
Iov 36:8
în ticăloșie și în fiare,

11pentru că se

107:11
Plâng. 3:42
răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu,

pentru că nesocotiseră sfatul

107:11
Ps. 73:24
119:24Luca 7:30Fapte 20:27
Celui Preaînalt.

12El le-a smerit inima prin suferinţă:

au căzut, și nimeni nu i-a

107:12
Ps. 22:11Is. 63:5
ajutat.

13Atunci

107:13
Vers. 6,19,28.
, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor.

14I-a scos

107:14
Ps. 68:6
146:7Fapte 12:7
din întuneric și din umbra morţii

și le-a rupt legăturile.

15O, de ar lăuda

107:15
Vers. 8,21,31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

16Căci El a sfărâmat

107:16
Is. 45:2
porţi de aramă

și a rupt zăvoare de fier.

17Nebunii, prin

107:17
Plâng. 3:39
purtarea lor vinovată

și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociţi.

18Sufletul

107:18
Iov 33:20
lor se dezgustase de orice hrană

și erau lângă

107:18
Iov 33:22Ps. 9:13
88:3
porţile morţii.

19Atunci

107:19
Vers. 6,13,28.
, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor;

20a trimis

107:20
2 Împ. 20:4,5Ps. 147:15,18Mat. 8:8
Cuvântul Său și i-a tămăduit
107:20
Ps. 30:2
103:3
,

și i-a

107:20
Iov 33:28,30Ps. 30:3
49:15
56:13
103:4
scăpat de groapă.

21O, de ar lăuda

107:21
Vers. 8,15,31.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

22Să-I

107:22
Lev. 7:12Ps. 50:14
116:17Evr. 13:15
aducă jertfe de mulţumire

și să

107:22
Ps. 9:11
73:28
118:17
vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie.

23Cei ce se coborâseră pe mare în corăbii

și făceau negoţ pe apele cele mari,

24aceia au văzut lucrările Domnului

și minunile Lui în mijlocul adâncului.

25El a zis și

107:25
Iona 1:4
a pus să sufle furtuna,

care a ridicat valurile mării.

26Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc;

sufletul

107:26
Ps. 22:14
119:28Naum 2:10
le era pierdut în faţa primejdiei.

27Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat

și zadarnică le era toată iscusinţa.

28Atunci

107:28
Vers. 6,13,19.
, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,

și El i-a izbăvit din necazurile lor.

29A oprit

107:29
Ps. 89:9Mat. 8:26
furtuna, a adus liniștea

și valurile s-au potolit.

30Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit

și Domnul i-a dus în limanul dorit.

31O, de ar lăuda

107:31
Vers. 8,15,21.
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui

și pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

32Să-L înalţe în

107:32
Ps. 22:22,25
111:1
adunarea poporului

și să-L laude în adunarea bătrânilor!

33El preface

107:33
1 Împ. 17:1,7
râurile în pustiu

și izvoarele de apă, în pământ uscat,

34ţara

107:34
Gen. 13:10
14:3
19:25
roditoare, în ţară sărată,

din pricina răutăţii locuitorilor ei.

35Tot El preface

107:35
Ps. 114:8Is. 41:18
pustiul în iaz

și pământul uscat, în izvoare de ape.

36Așază acolo pe cei flămânzi,

și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea;

37însămânţează ogoare, sădesc vii

și le culeg roadele.

38El

107:38
Gen. 12:2
17:16,20
îi binecuvântează și se
107:38
Exod 1:7
înmulţesc nespus

și nu le împuţinează vitele.

39Dacă sunt împuţinaţi

107:39
2 Împ. 10:32
și apăsaţi prin asuprire,

nenorocire și suferinţă,

40El

107:40
Iov 12:21,24
varsă dispreţul peste cei mari

și-i face să pribegească prin pustiuri fără drum,

41dar

107:41
1 Sam. 2:8Ps. 113:7,8
ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș

și înmulţește

107:41
Ps. 78:52
familiile ca pe niște turme.

42Oamenii

107:42
Iov 22:19Ps. 52:6
58:10
fără prihană văd lucrul acesta și se bucură,

și orice nelegiuire

107:42
Iov 5:16Ps. 63:11Prov. 10:11Rom. 3:19
își închide gura!

43Cine

107:43
Ps. 64:9Ier. 9:12Osea 14:9
este înţelept, să ia seama la aceste lucruri

și să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.

108

PSALMUL 108

O cântare. Un psalm al lui David

1081Gata

108:1
Ps. 57:7
îmi este inima să cânte, Dumnezeule!

Voi cânta, voi suna din instrumentele mele; aceasta este slava mea!

2Deșteptaţi-vă

108:2
Ps. 57:8-11
, alăută și harpă!

Mă voi trezi în zori de zi.

3Te voi lăuda printre popoare, Doamne,

Te voi cânta printre neamuri.

4Căci mare este bunătatea Ta și se înalţă mai presus de ceruri,

iar credincioșia Ta până la nori.

5Înalţă-Te

108:5
Ps. 57:5,11
peste ceruri, Dumnezeule,

și fie slava Ta peste tot pământul!

6Pentru ca

108:6
Ps. 60:5
preaiubiţii Tăi să fie izbăviţi,

scapă-ne prin dreapta Ta și ascultă-ne!

7Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Lui: „Voi birui,

voi împărţi Sihemul, voi măsura valea Sucot;

8al Meu este Galaadul, al Meu Manase;

Efraim este întăritura capului Meu

și Iuda

108:8
Gen. 49:10
, toiagul Meu de cârmuire;

9Moab este ligheanul în care Mă spăl;

Îmi arunc încălţămintea asupra Edomului;

strig de bucurie asupra ţării filistenilor!”

10Cine

108:10
Ps. 60:9
mă va duce în cetatea întărită?

Cine mă va duce la Edom?

11Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat

și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?

12Dă-ne ajutor în necaz,

căci zadarnic este ajutorul omului.

13Cu

108:13
Ps. 60:12
Dumnezeu vom face mari isprăvi;

El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

109

PSALMUL 109

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

1091Dumnezeul laudei mele, nu

109:1
Ps. 83:1
tăcea!

2Căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea și înșelătoare,

îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă,

3mă înconjoară cu cuvântări pline de ură

și se războiesc cu mine fără

109:3
Ps. 35:7
69:4Ioan 15:25
temei.

4Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici,

dar eu alerg la rugăciune.

5Ei

109:5
Ps. 35:7,12
38:20
îmi întorc rău pentru bine

și ură pentru dragostea mea.

6Pe vrăjmașul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău

și un pârâș

109:6
Zah. 3:1
să stea la dreapta lui!

7Când va fi judecat, să fie găsit vinovat

și rugăciunea

109:7
Prov. 28:9
lui să treacă drept un păcat!

8Puţine să-i fie zilele la număr

și slujba să i-o ia altul

109:8
Fapte 1:20
!

9Să-i rămână copiii orfani

109:9
Exod 22:24

și nevastă-sa văduvă!

10Copiii lui să umble fără niciun căpătâi și să cerșească,

să-și caute pâinea departe de locuinţa lor dărâmată!

11Cel ce l-a împrumutat

109:11
Iov 5:5
18:9
să-i pună mâna pe tot ce are

și străinii să-i jefuiască rodul muncii lui!

12Nimeni să nu mai ţină la el

și nimeni să n-aibă milă de orfanii lui!

13Urmașii lui să fie nimiciţi

109:13
Iov 18:19Ps. 37:28

și să li se stingă numele

109:13
Prov. 10:7
în neamul următor!

14Nelegiuirea

109:14
Exod 20:5
părinţilor săi să rămână ca aducere aminte înaintea Domnului

și să nu se

109:14
Neem. 4:5Ier. 18:23
șteargă păcatul mamei lui!

15Domnul să-i aibă totdeauna înaintea ochilor,

ca să le șteargă

109:15
Iov 18:17Ps. 34:16
pomenirea de pe pământ,

16pentru că nu și-a adus aminte să facă îndurare,

pentru că a prigonit pe cel nenorocit și pe cel lipsit,

până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită

109:16
Ps. 34:18
!

17Îi plăcea

109:17
Prov. 14:14Ezec. 35:6
blestemul: să cadă asupra lui!

Nu-i plăcea binecuvântarea: să se depărteze de el!

18Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui,

îi pătrunde

109:18
Num. 5:22
ca apa înăuntrul lui,

ca untdelemnul în oase!

19De aceea, să-i slujească de veșmânt ca să se acopere,

de cingătoare cu care să fie totdeauna încins!

20Aceasta să fie, din partea Domnului, plata vrăjmașilor mei

și a celor ce vorbesc cu răutate de mine!

21Iar Tu, Doamne Dumnezeule,

lucrează pentru mine din pricina Numelui Tău,

căci mare este bunătatea Ta; izbăvește-mă!

22Sunt nenorocit și lipsit

și îmi e rănită inima înăuntrul meu.

23Pier ca

109:23
Ps. 102:11
144:4
umbra gata să treacă,

sunt izgonit ca o lăcustă.

24Mi-au slăbit genunchii

109:24
Evr. 12:12
de post

și mi s-a sleit trupul de slăbiciune.

25Am ajuns de ocara

109:25
Ps. 22:6,7Mat. 27:39
lor;

când mă privesc ei, dau din cap.

26Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu!

Scapă-mă prin bunătatea Ta!

27Și

109:27
Iov 37:7
să știe că mâna Ta,

că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta!

28Măcar că ei blestemă

109:28
2 Sam. 16:11,12
, Tu binecuvântează;

măcar că se ridică ei împotriva mea, vor fi înfruntaţi, iar robul

109:28
Is. 65:14
Tău se va bucura.

29Potrivnicii

109:29
Ps. 35:26
132:18
mei să se îmbrace cu ocara,

să se acopere cu rușinea lor cum se acoperă cu o manta!

30Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul,

Îl

109:30
Ps. 35:18
111:1
voi mări în mijlocul mulţimii,

31căci El

109:31
Ps. 16:8
73:23
110:5
121:5
stă la dreapta săracului

ca să-l izbăvească de cei ce-l osândesc.