Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
109

PSALMUL 109

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

1091Dumnezeul laudei mele, nu

109:1
Ps. 83:1
tăcea!

2Căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea și înșelătoare,

îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă,

3mă înconjoară cu cuvântări pline de ură

și se războiesc cu mine fără

109:3
Ps. 35:7
69:4Ioan 15:25
temei.

4Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici,

dar eu alerg la rugăciune.

5Ei

109:5
Ps. 35:7,12
38:20
îmi întorc rău pentru bine

și ură pentru dragostea mea.

6Pe vrăjmașul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău

și un pârâș

109:6
Zah. 3:1
să stea la dreapta lui!

7Când va fi judecat, să fie găsit vinovat

și rugăciunea

109:7
Prov. 28:9
lui să treacă drept un păcat!

8Puţine să-i fie zilele la număr

și slujba să i-o ia altul

109:8
Fapte 1:20
!

9Să-i rămână copiii orfani

109:9
Exod 22:24

și nevastă-sa văduvă!

10Copiii lui să umble fără niciun căpătâi și să cerșească,

să-și caute pâinea departe de locuinţa lor dărâmată!

11Cel ce l-a împrumutat

109:11
Iov 5:5
18:9
să-i pună mâna pe tot ce are

și străinii să-i jefuiască rodul muncii lui!

12Nimeni să nu mai ţină la el

și nimeni să n-aibă milă de orfanii lui!

13Urmașii lui să fie nimiciţi

109:13
Iov 18:19Ps. 37:28

și să li se stingă numele

109:13
Prov. 10:7
în neamul următor!

14Nelegiuirea

109:14
Exod 20:5
părinţilor săi să rămână ca aducere aminte înaintea Domnului

și să nu se

109:14
Neem. 4:5Ier. 18:23
șteargă păcatul mamei lui!

15Domnul să-i aibă totdeauna înaintea ochilor,

ca să le șteargă

109:15
Iov 18:17Ps. 34:16
pomenirea de pe pământ,

16pentru că nu și-a adus aminte să facă îndurare,

pentru că a prigonit pe cel nenorocit și pe cel lipsit,

până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită

109:16
Ps. 34:18
!

17Îi plăcea

109:17
Prov. 14:14Ezec. 35:6
blestemul: să cadă asupra lui!

Nu-i plăcea binecuvântarea: să se depărteze de el!

18Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui,

îi pătrunde

109:18
Num. 5:22
ca apa înăuntrul lui,

ca untdelemnul în oase!

19De aceea, să-i slujească de veșmânt ca să se acopere,

de cingătoare cu care să fie totdeauna încins!

20Aceasta să fie, din partea Domnului, plata vrăjmașilor mei

și a celor ce vorbesc cu răutate de mine!

21Iar Tu, Doamne Dumnezeule,

lucrează pentru mine din pricina Numelui Tău,

căci mare este bunătatea Ta; izbăvește-mă!

22Sunt nenorocit și lipsit

și îmi e rănită inima înăuntrul meu.

23Pier ca

109:23
Ps. 102:11
144:4
umbra gata să treacă,

sunt izgonit ca o lăcustă.

24Mi-au slăbit genunchii

109:24
Evr. 12:12
de post

și mi s-a sleit trupul de slăbiciune.

25Am ajuns de ocara

109:25
Ps. 22:6,7Mat. 27:39
lor;

când mă privesc ei, dau din cap.

26Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu!

Scapă-mă prin bunătatea Ta!

27Și

109:27
Iov 37:7
să știe că mâna Ta,

că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta!

28Măcar că ei blestemă

109:28
2 Sam. 16:11,12
, Tu binecuvântează;

măcar că se ridică ei împotriva mea, vor fi înfruntaţi, iar robul

109:28
Is. 65:14
Tău se va bucura.

29Potrivnicii

109:29
Ps. 35:26
132:18
mei să se îmbrace cu ocara,

să se acopere cu rușinea lor cum se acoperă cu o manta!

30Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul,

Îl

109:30
Ps. 35:18
111:1
voi mări în mijlocul mulţimii,

31căci El

109:31
Ps. 16:8
73:23
110:5
121:5
stă la dreapta săracului

ca să-l izbăvească de cei ce-l osândesc.