Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
108

PSALMUL 108

O cântare. Un psalm al lui David

1081Gata

108:1
Ps. 57:7
îmi este inima să cânte, Dumnezeule!

Voi cânta, voi suna din instrumentele mele; aceasta este slava mea!

2Deșteptaţi-vă

108:2
Ps. 57:8-11
, alăută și harpă!

Mă voi trezi în zori de zi.

3Te voi lăuda printre popoare, Doamne,

Te voi cânta printre neamuri.

4Căci mare este bunătatea Ta și se înalţă mai presus de ceruri,

iar credincioșia Ta până la nori.

5Înalţă-Te

108:5
Ps. 57:5,11
peste ceruri, Dumnezeule,

și fie slava Ta peste tot pământul!

6Pentru ca

108:6
Ps. 60:5
preaiubiţii Tăi să fie izbăviţi,

scapă-ne prin dreapta Ta și ascultă-ne!

7Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Lui: „Voi birui,

voi împărţi Sihemul, voi măsura valea Sucot;

8al Meu este Galaadul, al Meu Manase;

Efraim este întăritura capului Meu

și Iuda

108:8
Gen. 49:10
, toiagul Meu de cârmuire;

9Moab este ligheanul în care Mă spăl;

Îmi arunc încălţămintea asupra Edomului;

strig de bucurie asupra ţării filistenilor!”

10Cine

108:10
Ps. 60:9
mă va duce în cetatea întărită?

Cine mă va duce la Edom?

11Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat

și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre?

12Dă-ne ajutor în necaz,

căci zadarnic este ajutorul omului.

13Cu

108:13
Ps. 60:12
Dumnezeu vom face mari isprăvi;

El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

109

PSALMUL 109

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

1091Dumnezeul laudei mele, nu

109:1
Ps. 83:1
tăcea!

2Căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea și înșelătoare,

îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă,

3mă înconjoară cu cuvântări pline de ură

și se războiesc cu mine fără

109:3
Ps. 35:7
69:4Ioan 15:25
temei.

4Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici,

dar eu alerg la rugăciune.

5Ei

109:5
Ps. 35:7,12
38:20
îmi întorc rău pentru bine

și ură pentru dragostea mea.

6Pe vrăjmașul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău

și un pârâș

109:6
Zah. 3:1
să stea la dreapta lui!

7Când va fi judecat, să fie găsit vinovat

și rugăciunea

109:7
Prov. 28:9
lui să treacă drept un păcat!

8Puţine să-i fie zilele la număr

și slujba să i-o ia altul

109:8
Fapte 1:20
!

9Să-i rămână copiii orfani

109:9
Exod 22:24

și nevastă-sa văduvă!

10Copiii lui să umble fără niciun căpătâi și să cerșească,

să-și caute pâinea departe de locuinţa lor dărâmată!

11Cel ce l-a împrumutat

109:11
Iov 5:5
18:9
să-i pună mâna pe tot ce are

și străinii să-i jefuiască rodul muncii lui!

12Nimeni să nu mai ţină la el

și nimeni să n-aibă milă de orfanii lui!

13Urmașii lui să fie nimiciţi

109:13
Iov 18:19Ps. 37:28

și să li se stingă numele

109:13
Prov. 10:7
în neamul următor!

14Nelegiuirea

109:14
Exod 20:5
părinţilor săi să rămână ca aducere aminte înaintea Domnului

și să nu se

109:14
Neem. 4:5Ier. 18:23
șteargă păcatul mamei lui!

15Domnul să-i aibă totdeauna înaintea ochilor,

ca să le șteargă

109:15
Iov 18:17Ps. 34:16
pomenirea de pe pământ,

16pentru că nu și-a adus aminte să facă îndurare,

pentru că a prigonit pe cel nenorocit și pe cel lipsit,

până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită

109:16
Ps. 34:18
!

17Îi plăcea

109:17
Prov. 14:14Ezec. 35:6
blestemul: să cadă asupra lui!

Nu-i plăcea binecuvântarea: să se depărteze de el!

18Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui,

îi pătrunde

109:18
Num. 5:22
ca apa înăuntrul lui,

ca untdelemnul în oase!

19De aceea, să-i slujească de veșmânt ca să se acopere,

de cingătoare cu care să fie totdeauna încins!

20Aceasta să fie, din partea Domnului, plata vrăjmașilor mei

și a celor ce vorbesc cu răutate de mine!

21Iar Tu, Doamne Dumnezeule,

lucrează pentru mine din pricina Numelui Tău,

căci mare este bunătatea Ta; izbăvește-mă!

22Sunt nenorocit și lipsit

și îmi e rănită inima înăuntrul meu.

23Pier ca

109:23
Ps. 102:11
144:4
umbra gata să treacă,

sunt izgonit ca o lăcustă.

24Mi-au slăbit genunchii

109:24
Evr. 12:12
de post

și mi s-a sleit trupul de slăbiciune.

25Am ajuns de ocara

109:25
Ps. 22:6,7Mat. 27:39
lor;

când mă privesc ei, dau din cap.

26Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu!

Scapă-mă prin bunătatea Ta!

27Și

109:27
Iov 37:7
să știe că mâna Ta,

că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta!

28Măcar că ei blestemă

109:28
2 Sam. 16:11,12
, Tu binecuvântează;

măcar că se ridică ei împotriva mea, vor fi înfruntaţi, iar robul

109:28
Is. 65:14
Tău se va bucura.

29Potrivnicii

109:29
Ps. 35:26
132:18
mei să se îmbrace cu ocara,

să se acopere cu rușinea lor cum se acoperă cu o manta!

30Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul,

Îl

109:30
Ps. 35:18
111:1
voi mări în mijlocul mulţimii,

31căci El

109:31
Ps. 16:8
73:23
110:5
121:5
stă la dreapta săracului

ca să-l izbăvească de cei ce-l osândesc.

110

PSALMUL 110

Un psalm al lui David

1101Domnul

110:1
Ps. 45:6,7Mat. 22:44Marcu 12:36Luca 20:42Fapte 2:341 Cor. 15:25Evr. 1:131 Pet. 3:22
a zis Domnului meu: „Șezi la dreapta Mea

până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.”

2Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând:

„Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi!”

3Poporul

110:3
Jud. 5:2
Tău este plin de înflăcărare când Îţi aduni oștirea;

cu

110:3
Ps. 96:9
podoabe sfinte, ca din sânul zorilor,

vine tineretul Tău la Tine, ca roua.

4Domnul a jurat și nu-I

110:4
Num. 23:19
va părea rău:

„Tu

110:4
Evr. 5:6
6:20
7:17,21Zah. 6:13
ești preot în veac,

în felul lui Melhisedec.”

5Domnul, de la

110:5
Ps. 16:8
dreapta Ta,

zdrobește pe împăraţi în

110:5
Ps. 2:5,12Rom. 2:5Apoc. 11:18
ziua mâniei Lui.

6El face dreptate printre neamuri:

totul este plin de trupuri moarte;

El zdrobește

110:6
Ps. 68:21Hab. 3:13
capete pe toată întinderea ţării.

7El bea din

110:7
Jud. 7:5,6
pârâu în timpul mersului,

de

110:7
Is. 53:12
aceea Își înalţă capul.