Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

PSALMUL 10

101Pentru ce stai așa de departe, Doamne?

Pentru ce Te ascunzi la vreme de necaz?

2Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociţi

și ei cad

10:2
Ps. 7:16
9:15,16Prov. 5:22
jertfă curselor urzite de el.

3Căci cel rău se fălește

10:3
Ps. 94:4
cu pofta lui,

iar răpitorul

10:3
Prov. 28:4Rom. 1:32
batjocorește și nesocotește pe Domnul.

4Cel rău zice cu trufie: „Nu

10:4
Ps. 14:2
pedepsește Domnul!

Nu este Dumnezeu!” Iată toate gândurile

10:4
Ps. 14:1
53:1
lui.

5Treburile îi merg bine în orice vreme;

judecăţile

10:5
Prov. 24:7Is. 26:11
Tale sunt prea înalte pentru el, ca să le poată vedea,

și suflă cu dispreţ

10:5
Ps. 12:5
împotriva tuturor potrivnicilor lui.

6El zice

10:6
Ps. 30:6Ecl. 8:11Is. 56:12
în inima lui: „Nu mă clatin,

în veci

10:6
Apoc. 18:7
sunt scutit de nenorocire!”

7Gura

10:7
Rom. 3:14
îi este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri

și sub limbă

10:7
Iov 20:12
are răutate și fărădelege
10:7
Ps. 12:2
.

8Stă la pândă lângă sate

și ucide pe cel nevinovat în locuri

10:8
Hab. 3:14
dosnice;

ochii lui pândesc

10:8
Ps. 17:11
pe cel nenorocit.

9Stă

10:9
Ps. 17:12Mica 7:2
la pândă în ascunzătoarea lui, ca leul în vizuină:

stă la pândă să prindă pe cel nenorocit.

Îl prinde și-l trage în laţul lui;

10se îndoaie, se pleacă

și-i cad săracii în gheare!

11El zice în inima lui: „Dumnezeu uită!

Își ascunde

10:11
Iov 22:13Ps. 73:11
94:7Ezec. 8:12
9:9
Faţa și în veac nu va vedea!”

12Scoală-Te, Doamne Dumnezeule, ridică

10:12
Mica 5:9
mâna!

Nu uita pe cei nenorociţi!

13Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu?

Pentru ce să zică în inima lui că Tu nu pedepsești?

14Dar Tu vezi; căci Tu privești necazul și suferinţa, ca să iei în mână pricina lor.

În nădejdea Ta se lasă

10:14
2 Tim. 1:121 Pet. 4:19
cel nenorocit

și Tu vii în ajutor orfanului

10:14
Ps. 68:5Osea 14:3
.

15Zdrobește

10:15
Ps. 37:17
braţul celui rău,

pedepsește-i fărădelegile, ca să piară din ochii Tăi!

16Domnul

10:16
Ps. 29:10
145:13
146:10Ier. 10:10Plâng. 5:19Dan. 4:34
6:261 Tim. 1:17
este Împărat în veci de veci;

neamurile sunt nimicite din ţara Lui.

17Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne!

Le întărești

10:17
1 Cron. 29:18
inima, Îţi pleci urechea spre ei,

18ca să faci

10:18
Ps. 82:3Is. 11:4
dreptate orfanului și celui asuprit

și ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din pământ.

11

PSALMUL 11

Către mai-marele cântăreţilor.

Făcut de David

111La Domnul

11:1
Ps. 56:11
găsesc scăpare! Cum
11:1
1 Sam. 26:19,20
puteţi să-mi spuneţi:

„Fugi în munţii voștri ca o pasăre”?

2Căci iată că cei răi

11:2
Ps. 64:3,4
încordează arcul,

își potrivesc săgeata

11:2
Ps. 21:12
pe coardă,

ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată.

3Și când se surpă

11:3
Ps. 82:5
temeliile,

ce ar putea să mai facă cel neprihănit?

4Domnul

11:4
Hab. 2:20
este în Templul Lui cel sfânt, Domnul Își are scaunul
11:4
Ps. 2:4Is. 66:1Mat. 5:34
23:22Fapte 7:49Apoc. 4:2
de domnie în ceruri.

Ochii

11:4
Ps. 33:13
34:15,16
66:7
Lui privesc și pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor.

5Domnul încearcă

11:5
Gen. 22:1Iac. 1:12
pe cel neprihănit,

dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia.

6Peste cei răi plouă

11:6
Gen. 19:24Ezec. 38:22
cărbuni, foc și pucioasă:

un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte

11:6
Gen. 43:341 Sam. 1:4
9:23Ps. 75:8
.

7Căci Domnul este drept, iubește dreptatea

11:7
Ps. 45:7
146:8
,

și cei neprihăniţi privesc Faţa

11:7
Iov 36:7Ps. 33:18
34:151 Pet. 3:12
Lui.

12

PSALMUL 12

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe harpa cu opt coarde.

Un psalm al lui David

121Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși

12:1
Is. 57:1Mica 7:2
,

pier credincioșii dintre fiii oamenilor!

2Oamenii își spun minciuni

12:2
Ps. 10:7
unii altora,

pe buze au lucruri lingușitoare

12:2
Ps. 28:3
62:4Ier. 9:8Rom. 16:18
, vorbesc cu inimă prefăcută.

3Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare,

limba care vorbește cu trufie

12:3
1 Sam. 2:3Ps. 17:10Dan. 7:8,25
,

4pe cei ce zic: „Suntem tari cu limba noastră,

căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi?”

5„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi și pentru că săracii gem,

acum”, zice Domnul, „Mă scol

12:5
Exod 3:7,8Is. 33:10
și aduc mântuire celor obijduiţi
12:5
Ps. 10:5
.”

6Cuvintele Domnului sunt cuvinte

12:6
2 Sam. 22:31Ps. 18:30
19:8
119:140Prov. 30:5
curate,

un argint lămurit în cuptor de pământ și curăţit de șapte ori.

7Tu, Doamne, îi vei păzi

și-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.

8Pretutindeni mișună cei răi,

când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.