Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
109

PSALMUL 109

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

1091Dumnezeul laudei mele, nu

109:1
Ps. 83:1
tăcea!

2Căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea și înșelătoare,

îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă,

3mă înconjoară cu cuvântări pline de ură

și se războiesc cu mine fără

109:3
Ps. 35:7
69:4Ioan 15:25
temei.

4Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici,

dar eu alerg la rugăciune.

5Ei

109:5
Ps. 35:7,12
38:20
îmi întorc rău pentru bine

și ură pentru dragostea mea.

6Pe vrăjmașul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău

și un pârâș

109:6
Zah. 3:1
să stea la dreapta lui!

7Când va fi judecat, să fie găsit vinovat

și rugăciunea

109:7
Prov. 28:9
lui să treacă drept un păcat!

8Puţine să-i fie zilele la număr

și slujba să i-o ia altul

109:8
Fapte 1:20
!

9Să-i rămână copiii orfani

109:9
Exod 22:24

și nevastă-sa văduvă!

10Copiii lui să umble fără niciun căpătâi și să cerșească,

să-și caute pâinea departe de locuinţa lor dărâmată!

11Cel ce l-a împrumutat

109:11
Iov 5:5
18:9
să-i pună mâna pe tot ce are

și străinii să-i jefuiască rodul muncii lui!

12Nimeni să nu mai ţină la el

și nimeni să n-aibă milă de orfanii lui!

13Urmașii lui să fie nimiciţi

109:13
Iov 18:19Ps. 37:28

și să li se stingă numele

109:13
Prov. 10:7
în neamul următor!

14Nelegiuirea

109:14
Exod 20:5
părinţilor săi să rămână ca aducere aminte înaintea Domnului

și să nu se

109:14
Neem. 4:5Ier. 18:23
șteargă păcatul mamei lui!

15Domnul să-i aibă totdeauna înaintea ochilor,

ca să le șteargă

109:15
Iov 18:17Ps. 34:16
pomenirea de pe pământ,

16pentru că nu și-a adus aminte să facă îndurare,

pentru că a prigonit pe cel nenorocit și pe cel lipsit,

până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită

109:16
Ps. 34:18
!

17Îi plăcea

109:17
Prov. 14:14Ezec. 35:6
blestemul: să cadă asupra lui!

Nu-i plăcea binecuvântarea: să se depărteze de el!

18Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui,

îi pătrunde

109:18
Num. 5:22
ca apa înăuntrul lui,

ca untdelemnul în oase!

19De aceea, să-i slujească de veșmânt ca să se acopere,

de cingătoare cu care să fie totdeauna încins!

20Aceasta să fie, din partea Domnului, plata vrăjmașilor mei

și a celor ce vorbesc cu răutate de mine!

21Iar Tu, Doamne Dumnezeule,

lucrează pentru mine din pricina Numelui Tău,

căci mare este bunătatea Ta; izbăvește-mă!

22Sunt nenorocit și lipsit

și îmi e rănită inima înăuntrul meu.

23Pier ca

109:23
Ps. 102:11
144:4
umbra gata să treacă,

sunt izgonit ca o lăcustă.

24Mi-au slăbit genunchii

109:24
Evr. 12:12
de post

și mi s-a sleit trupul de slăbiciune.

25Am ajuns de ocara

109:25
Ps. 22:6,7Mat. 27:39
lor;

când mă privesc ei, dau din cap.

26Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu!

Scapă-mă prin bunătatea Ta!

27Și

109:27
Iov 37:7
să știe că mâna Ta,

că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta!

28Măcar că ei blestemă

109:28
2 Sam. 16:11,12
, Tu binecuvântează;

măcar că se ridică ei împotriva mea, vor fi înfruntaţi, iar robul

109:28
Is. 65:14
Tău se va bucura.

29Potrivnicii

109:29
Ps. 35:26
132:18
mei să se îmbrace cu ocara,

să se acopere cu rușinea lor cum se acoperă cu o manta!

30Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul,

Îl

109:30
Ps. 35:18
111:1
voi mări în mijlocul mulţimii,

31căci El

109:31
Ps. 16:8
73:23
110:5
121:5
stă la dreapta săracului

ca să-l izbăvească de cei ce-l osândesc.

110

PSALMUL 110

Un psalm al lui David

1101Domnul

110:1
Ps. 45:6,7Mat. 22:44Marcu 12:36Luca 20:42Fapte 2:341 Cor. 15:25Evr. 1:131 Pet. 3:22
a zis Domnului meu: „Șezi la dreapta Mea

până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.”

2Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând:

„Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi!”

3Poporul

110:3
Jud. 5:2
Tău este plin de înflăcărare când Îţi aduni oștirea;

cu

110:3
Ps. 96:9
podoabe sfinte, ca din sânul zorilor,

vine tineretul Tău la Tine, ca roua.

4Domnul a jurat și nu-I

110:4
Num. 23:19
va părea rău:

„Tu

110:4
Evr. 5:6
6:20
7:17,21Zah. 6:13
ești preot în veac,

în felul lui Melhisedec.”

5Domnul, de la

110:5
Ps. 16:8
dreapta Ta,

zdrobește pe împăraţi în

110:5
Ps. 2:5,12Rom. 2:5Apoc. 11:18
ziua mâniei Lui.

6El face dreptate printre neamuri:

totul este plin de trupuri moarte;

El zdrobește

110:6
Ps. 68:21Hab. 3:13
capete pe toată întinderea ţării.

7El bea din

110:7
Jud. 7:5,6
pârâu în timpul mersului,

de

110:7
Is. 53:12
aceea Își înalţă capul.

111

PSALMUL 111

1111Lăudaţi pe Domnul!

Voi lăuda

111:1
Ps. 35:18
89:5
107:32
109:30
149:1
pe Domnul din toată inima mea,

în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare.

2Mari

111:2
Iov 38—41Ps. 92:5
139:14Apoc. 15:3
sunt lucrările Domnului,

cercetate

111:2
Ps. 143:5
de toţi cei ce le iubesc!

3Strălucire și măreţie

111:3
Ps. 145:4,5,10
este lucrarea Lui,

și dreptatea Lui ţine în veci!

4El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui;

Domnul este îndurător și milostiv

111:4
Ps. 86:5
103:8
.

5El a dat hrană

111:5
Mat. 6:26,33
celor ce se tem de El;

El Își aduce pururea aminte de legământul Lui.

6El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui,

căci le-a dat moștenirea neamurilor.

7Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie

111:7
Apoc. 15:3
și dreptate;

toate poruncile Lui sunt adevărate

111:7
Ps. 19:7
,

8întărite

111:8
Is. 40:8Mat. 5:18
pentru veșnicie,

făcute

111:8
Ps. 19:9Apoc. 15:3
cu credincioșie și neprihănire.

9A trimis poporului Său izbăvirea

111:9
Mat. 1:21Luca 1:68
,

a așezat legământul Său în veci;

Numele Lui este sfânt

111:9
Luca 1:49
și înfricoșat.

10Frica de Domnul este începutul

111:10
Deut. 4:6Iov 28:28Prov. 1:7
9:10Ecl. 12:13
înţelepciunii;

toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă

și slava Lui ţine în veci.