Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
110

PSALMUL 110

Un psalm al lui David

1101Domnul

110:1
Ps. 45:6,7Mat. 22:44Marcu 12:36Luca 20:42Fapte 2:341 Cor. 15:25Evr. 1:131 Pet. 3:22
a zis Domnului meu: „Șezi la dreapta Mea

până voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.”

2Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând:

„Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi!”

3Poporul

110:3
Jud. 5:2
Tău este plin de înflăcărare când Îţi aduni oștirea;

cu

110:3
Ps. 96:9
podoabe sfinte, ca din sânul zorilor,

vine tineretul Tău la Tine, ca roua.

4Domnul a jurat și nu-I

110:4
Num. 23:19
va părea rău:

„Tu

110:4
Evr. 5:6
6:20
7:17,21Zah. 6:13
ești preot în veac,

în felul lui Melhisedec.”

5Domnul, de la

110:5
Ps. 16:8
dreapta Ta,

zdrobește pe împăraţi în

110:5
Ps. 2:5,12Rom. 2:5Apoc. 11:18
ziua mâniei Lui.

6El face dreptate printre neamuri:

totul este plin de trupuri moarte;

El zdrobește

110:6
Ps. 68:21Hab. 3:13
capete pe toată întinderea ţării.

7El bea din

110:7
Jud. 7:5,6
pârâu în timpul mersului,

de

110:7
Is. 53:12
aceea Își înalţă capul.

111

PSALMUL 111

1111Lăudaţi pe Domnul!

Voi lăuda

111:1
Ps. 35:18
89:5
107:32
109:30
149:1
pe Domnul din toată inima mea,

în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare.

2Mari

111:2
Iov 38—41Ps. 92:5
139:14Apoc. 15:3
sunt lucrările Domnului,

cercetate

111:2
Ps. 143:5
de toţi cei ce le iubesc!

3Strălucire și măreţie

111:3
Ps. 145:4,5,10
este lucrarea Lui,

și dreptatea Lui ţine în veci!

4El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui;

Domnul este îndurător și milostiv

111:4
Ps. 86:5
103:8
.

5El a dat hrană

111:5
Mat. 6:26,33
celor ce se tem de El;

El Își aduce pururea aminte de legământul Lui.

6El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui,

căci le-a dat moștenirea neamurilor.

7Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie

111:7
Apoc. 15:3
și dreptate;

toate poruncile Lui sunt adevărate

111:7
Ps. 19:7
,

8întărite

111:8
Is. 40:8Mat. 5:18
pentru veșnicie,

făcute

111:8
Ps. 19:9Apoc. 15:3
cu credincioșie și neprihănire.

9A trimis poporului Său izbăvirea

111:9
Mat. 1:21Luca 1:68
,

a așezat legământul Său în veci;

Numele Lui este sfânt

111:9
Luca 1:49
și înfricoșat.

10Frica de Domnul este începutul

111:10
Deut. 4:6Iov 28:28Prov. 1:7
9:10Ecl. 12:13
înţelepciunii;

toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă

și slava Lui ţine în veci.

112

PSALMUL 112

1121Lăudaţi pe Domnul!

Ferice

112:1
Ps. 128:1
de omul care se teme de Domnul

și care

112:1
Ps. 119:16,35,47,70,143
are o mare plăcere pentru poruncile Lui!

2Sămânţa lui va fi puternică

112:2
Ps. 25:13
37:26
102:28
pe pământ;

neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.

3El are în casă bogăţie

112:3
Mat. 6:33
și belșug

și neprihănirea lui dăinuiește în veci.

4Celui fără prihană îi răsare o lumină

112:4
Iov 11:17Ps. 97:11
în întuneric,

el este milostiv, îndurător și drept.

5Ce bine-i

112:5
Ps. 37:26Luca 6:35
merge omului care face milă și împrumută pe altul

și care își rânduiește faptele

112:5
Efes. 5:15Col. 4:5
după dreptate!

6Căci el nu se clatină niciodată

112:6
Ps. 15:5
;

pomenirea

112:6
Prov. 10:7
celui neprihănit ţine în veci.

7El nu se teme de

112:7
Prov. 1:33
vești rele,

ci inima

112:7
Ps. 57:7
lui este tare, încrezătoare
112:7
Ps. 64:10
în Domnul.

8Inima îi este mângâiată, n-are

112:8
Prov. 1:33
nicio teamă,

până ce își vede

112:8
Ps. 59:10
118:7
împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui.

9El este

112:9
2 Cor. 9:9
darnic, dă celor lipsiţi;

milostenia

112:9
Deut. 24:13
lui ţine în veci;

capul

112:9
Ps. 75:10
i se înalţă cu slavă.

10Cel rău

112:10
Luca 13:28
vede lucrul acesta și se mânie,

scrâșnește din dinţi

112:10
Ps. 37:12
și se
112:10
Ps. 58:7,8
topește.

Poftele

112:10
Prov. 10:28
11:7
celor răi rămân neîmplinite.