Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
111

PSALMUL 111

1111Lăudaţi pe Domnul!

Voi lăuda

111:1
Ps. 35:18
89:5
107:32
109:30
149:1
pe Domnul din toată inima mea,

în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare.

2Mari

111:2
Iov 38—41Ps. 92:5
139:14Apoc. 15:3
sunt lucrările Domnului,

cercetate

111:2
Ps. 143:5
de toţi cei ce le iubesc!

3Strălucire și măreţie

111:3
Ps. 145:4,5,10
este lucrarea Lui,

și dreptatea Lui ţine în veci!

4El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui;

Domnul este îndurător și milostiv

111:4
Ps. 86:5
103:8
.

5El a dat hrană

111:5
Mat. 6:26,33
celor ce se tem de El;

El Își aduce pururea aminte de legământul Lui.

6El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui,

căci le-a dat moștenirea neamurilor.

7Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie

111:7
Apoc. 15:3
și dreptate;

toate poruncile Lui sunt adevărate

111:7
Ps. 19:7
,

8întărite

111:8
Is. 40:8Mat. 5:18
pentru veșnicie,

făcute

111:8
Ps. 19:9Apoc. 15:3
cu credincioșie și neprihănire.

9A trimis poporului Său izbăvirea

111:9
Mat. 1:21Luca 1:68
,

a așezat legământul Său în veci;

Numele Lui este sfânt

111:9
Luca 1:49
și înfricoșat.

10Frica de Domnul este începutul

111:10
Deut. 4:6Iov 28:28Prov. 1:7
9:10Ecl. 12:13
înţelepciunii;

toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă

și slava Lui ţine în veci.