Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
111

PSALMUL 111

1111Lăudaţi pe Domnul!

Voi lăuda

111:1
Ps. 35:18
89:5
107:32
109:30
149:1
pe Domnul din toată inima mea,

în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare.

2Mari

111:2
Iov 38—41Ps. 92:5
139:14Apoc. 15:3
sunt lucrările Domnului,

cercetate

111:2
Ps. 143:5
de toţi cei ce le iubesc!

3Strălucire și măreţie

111:3
Ps. 145:4,5,10
este lucrarea Lui,

și dreptatea Lui ţine în veci!

4El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui;

Domnul este îndurător și milostiv

111:4
Ps. 86:5
103:8
.

5El a dat hrană

111:5
Mat. 6:26,33
celor ce se tem de El;

El Își aduce pururea aminte de legământul Lui.

6El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui,

căci le-a dat moștenirea neamurilor.

7Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie

111:7
Apoc. 15:3
și dreptate;

toate poruncile Lui sunt adevărate

111:7
Ps. 19:7
,

8întărite

111:8
Is. 40:8Mat. 5:18
pentru veșnicie,

făcute

111:8
Ps. 19:9Apoc. 15:3
cu credincioșie și neprihănire.

9A trimis poporului Său izbăvirea

111:9
Mat. 1:21Luca 1:68
,

a așezat legământul Său în veci;

Numele Lui este sfânt

111:9
Luca 1:49
și înfricoșat.

10Frica de Domnul este începutul

111:10
Deut. 4:6Iov 28:28Prov. 1:7
9:10Ecl. 12:13
înţelepciunii;

toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă

și slava Lui ţine în veci.

112

PSALMUL 112

1121Lăudaţi pe Domnul!

Ferice

112:1
Ps. 128:1
de omul care se teme de Domnul

și care

112:1
Ps. 119:16,35,47,70,143
are o mare plăcere pentru poruncile Lui!

2Sămânţa lui va fi puternică

112:2
Ps. 25:13
37:26
102:28
pe pământ;

neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.

3El are în casă bogăţie

112:3
Mat. 6:33
și belșug

și neprihănirea lui dăinuiește în veci.

4Celui fără prihană îi răsare o lumină

112:4
Iov 11:17Ps. 97:11
în întuneric,

el este milostiv, îndurător și drept.

5Ce bine-i

112:5
Ps. 37:26Luca 6:35
merge omului care face milă și împrumută pe altul

și care își rânduiește faptele

112:5
Efes. 5:15Col. 4:5
după dreptate!

6Căci el nu se clatină niciodată

112:6
Ps. 15:5
;

pomenirea

112:6
Prov. 10:7
celui neprihănit ţine în veci.

7El nu se teme de

112:7
Prov. 1:33
vești rele,

ci inima

112:7
Ps. 57:7
lui este tare, încrezătoare
112:7
Ps. 64:10
în Domnul.

8Inima îi este mângâiată, n-are

112:8
Prov. 1:33
nicio teamă,

până ce își vede

112:8
Ps. 59:10
118:7
împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui.

9El este

112:9
2 Cor. 9:9
darnic, dă celor lipsiţi;

milostenia

112:9
Deut. 24:13
lui ţine în veci;

capul

112:9
Ps. 75:10
i se înalţă cu slavă.

10Cel rău

112:10
Luca 13:28
vede lucrul acesta și se mânie,

scrâșnește din dinţi

112:10
Ps. 37:12
și se
112:10
Ps. 58:7,8
topește.

Poftele

112:10
Prov. 10:28
11:7
celor răi rămân neîmplinite.

113

PSALMUL 113

1131Lăudaţi pe Domnul!

Robii Domnului, lăudaţi

113:1
Ps. 135:1
,

lăudaţi Numele Domnului!

2Fie

113:2
Dan. 2:20
Numele Domnului binecuvântat

de acum și până în veac!

3De la

113:3
Is. 59:19Mal. 1:11
răsăritul soarelui până la apusul lui,

fie Numele Domnului lăudat!

4Domnul este înălţat

113:4
Ps. 79:9
99:2
mai presus de toate neamurile,

slava Lui este mai presus de

113:4
Ps. 8:1
ceruri.

5Cine

113:5
Ps. 89:6
este ca Domnul Dumnezeul nostru,

care locuiește atât de sus?

6El

113:6
Ps. 11:4
138:6Is. 57:15
Își pleacă privirile să vadă

ce se face în ceruri și pe pământ.

7El

113:7
1 Sam. 2:8Ps. 107:41
ridică pe sărac din ţărână,

înalţă pe cel lipsit din gunoi,

8ca să-i

113:8
Iov 36:7
facă să șadă împreună cu cei mari:

cu mai-marii poporului Său.

9El

113:9
1 Sam. 2:5Ps. 68:6Is. 54:1Gal. 4:27
dă o casă celei ce era stearpă,

face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei.

Lăudaţi pe Domnul!