Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
112

PSALMUL 112

1121Lăudaţi pe Domnul!

Ferice

112:1
Ps. 128:1
de omul care se teme de Domnul

și care

112:1
Ps. 119:16,35,47,70,143
are o mare plăcere pentru poruncile Lui!

2Sămânţa lui va fi puternică

112:2
Ps. 25:13
37:26
102:28
pe pământ;

neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.

3El are în casă bogăţie

112:3
Mat. 6:33
și belșug

și neprihănirea lui dăinuiește în veci.

4Celui fără prihană îi răsare o lumină

112:4
Iov 11:17Ps. 97:11
în întuneric,

el este milostiv, îndurător și drept.

5Ce bine-i

112:5
Ps. 37:26Luca 6:35
merge omului care face milă și împrumută pe altul

și care își rânduiește faptele

112:5
Efes. 5:15Col. 4:5
după dreptate!

6Căci el nu se clatină niciodată

112:6
Ps. 15:5
;

pomenirea

112:6
Prov. 10:7
celui neprihănit ţine în veci.

7El nu se teme de

112:7
Prov. 1:33
vești rele,

ci inima

112:7
Ps. 57:7
lui este tare, încrezătoare
112:7
Ps. 64:10
în Domnul.

8Inima îi este mângâiată, n-are

112:8
Prov. 1:33
nicio teamă,

până ce își vede

112:8
Ps. 59:10
118:7
împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui.

9El este

112:9
2 Cor. 9:9
darnic, dă celor lipsiţi;

milostenia

112:9
Deut. 24:13
lui ţine în veci;

capul

112:9
Ps. 75:10
i se înalţă cu slavă.

10Cel rău

112:10
Luca 13:28
vede lucrul acesta și se mânie,

scrâșnește din dinţi

112:10
Ps. 37:12
și se
112:10
Ps. 58:7,8
topește.

Poftele

112:10
Prov. 10:28
11:7
celor răi rămân neîmplinite.