Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
112

PSALMUL 112

1121Lăudaţi pe Domnul!

Ferice

112:1
Ps. 128:1
de omul care se teme de Domnul

și care

112:1
Ps. 119:16,35,47,70,143
are o mare plăcere pentru poruncile Lui!

2Sămânţa lui va fi puternică

112:2
Ps. 25:13
37:26
102:28
pe pământ;

neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.

3El are în casă bogăţie

112:3
Mat. 6:33
și belșug

și neprihănirea lui dăinuiește în veci.

4Celui fără prihană îi răsare o lumină

112:4
Iov 11:17Ps. 97:11
în întuneric,

el este milostiv, îndurător și drept.

5Ce bine-i

112:5
Ps. 37:26Luca 6:35
merge omului care face milă și împrumută pe altul

și care își rânduiește faptele

112:5
Efes. 5:15Col. 4:5
după dreptate!

6Căci el nu se clatină niciodată

112:6
Ps. 15:5
;

pomenirea

112:6
Prov. 10:7
celui neprihănit ţine în veci.

7El nu se teme de

112:7
Prov. 1:33
vești rele,

ci inima

112:7
Ps. 57:7
lui este tare, încrezătoare
112:7
Ps. 64:10
în Domnul.

8Inima îi este mângâiată, n-are

112:8
Prov. 1:33
nicio teamă,

până ce își vede

112:8
Ps. 59:10
118:7
împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui.

9El este

112:9
2 Cor. 9:9
darnic, dă celor lipsiţi;

milostenia

112:9
Deut. 24:13
lui ţine în veci;

capul

112:9
Ps. 75:10
i se înalţă cu slavă.

10Cel rău

112:10
Luca 13:28
vede lucrul acesta și se mânie,

scrâșnește din dinţi

112:10
Ps. 37:12
și se
112:10
Ps. 58:7,8
topește.

Poftele

112:10
Prov. 10:28
11:7
celor răi rămân neîmplinite.

113

PSALMUL 113

1131Lăudaţi pe Domnul!

Robii Domnului, lăudaţi

113:1
Ps. 135:1
,

lăudaţi Numele Domnului!

2Fie

113:2
Dan. 2:20
Numele Domnului binecuvântat

de acum și până în veac!

3De la

113:3
Is. 59:19Mal. 1:11
răsăritul soarelui până la apusul lui,

fie Numele Domnului lăudat!

4Domnul este înălţat

113:4
Ps. 79:9
99:2
mai presus de toate neamurile,

slava Lui este mai presus de

113:4
Ps. 8:1
ceruri.

5Cine

113:5
Ps. 89:6
este ca Domnul Dumnezeul nostru,

care locuiește atât de sus?

6El

113:6
Ps. 11:4
138:6Is. 57:15
Își pleacă privirile să vadă

ce se face în ceruri și pe pământ.

7El

113:7
1 Sam. 2:8Ps. 107:41
ridică pe sărac din ţărână,

înalţă pe cel lipsit din gunoi,

8ca să-i

113:8
Iov 36:7
facă să șadă împreună cu cei mari:

cu mai-marii poporului Său.

9El

113:9
1 Sam. 2:5Ps. 68:6Is. 54:1Gal. 4:27
dă o casă celei ce era stearpă,

face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei.

Lăudaţi pe Domnul!

114

PSALMUL 114

1141Când a ieșit

114:1
Exod 13:3
Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la
114:1
Ps. 81:5
un popor străin,

2Iuda

114:2
Exod 6:7
19:6
25:8
29:45,46Deut. 27:9
a ajuns Locașul Lui cel Sfânt

și Israel, stăpânirea Lui.

3Marea

114:3
Exod 14:21Ps. 77:16
a văzut lucrul acesta și a fugit,

Iordanul

114:3
Ios. 3:13,16
s-a întors înapoi,

4munţii

114:4
Ps. 29:6
68:16Hab. 3:6
au sărit ca niște berbeci

și dealurile, ca niște miei.

5Ce

114:5
Hab. 3:8
ai tu, mare, de fugi

și tu, Iordanule, de te întorci înapoi?

6Ce aveţi, munţilor, de săltaţi ca niște berbeci

și voi, dealurilor, ca niște miei?

7Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului,

înaintea Dumnezeului lui Iacov,

8care

114:8
Exod 17:6Num. 20:11Ps. 107:35
preface stânca în iaz

și cremenea în izvor de ape.