Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
119

PSALMUL 119

1191Ferice de cei fără prihană în calea lor,

care

119:1
Ps. 128:1
umblă întotdeauna după Legea Domnului!

2Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui,

care-L caută din toată inima lor,

3care

119:3
1 Ioan 3:9
5:18
nu săvârșesc nicio nelegiuire

și umblă în căile Lui!

4Tu ai dat poruncile Tale

ca să fie păzite cu sfinţenie.

5O, de ar ţinti căile mele

la păzirea orânduirilor Tale!

6Atunci

119:6
Iov 22:261 Ioan 2:28
nu voi roși de rușine

la vederea tuturor poruncilor Tale!

7Te voi lăuda

119:7
Vers. 171.

cu inimă neprihănită

când voi învăţa legile dreptăţii Tale.

8Vreau să păzesc orânduirile Tale:

nu mă părăsi de tot!

9Cum își va ţine tânărul curată cărarea?

Îndreptându-se după Cuvântul Tău.

10Te

119:10
2 Cron. 15:15
caut din toată inima mea;

nu mă lăsa să mă abat

119:10
Vers. 21,118.

de la poruncile Tale.

11Strâng Cuvântul Tău în

119:11
Ps. 37:31Luca 2:19,51
inima mea,

ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

12Binecuvântat să fii Tu, Doamne!

Învaţă-mă

119:12
Vers. 26,33,64,68,108,124,135.
Ps. 25:4
orânduirile Tale!

13Cu buzele mele vestesc

119:13
Ps. 34:11

toate hotărârile gurii Tale.

14Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur

de parc-aș avea toate comorile.

15Mă gândesc

119:15
Ps. 1:2
adânc la poruncile Tale

și cărările Tale le am sub ochi.

16Mă desfătez

119:16
Ps. 1:2
în orânduirile Tale

și nu uit Cuvântul Tău.

17

119:17
Ps. 116:7
bine robului Tău, ca să trăiesc

și să păzesc Cuvântul Tău!

18Deschide-mi ochii, ca să văd

lucrurile minunate ale Legii Tale!

19Sunt un străin

119:19
Gen. 47:91 Cron. 29:15Ps. 39:122 Cor. 5:6Evr. 11:13
pe pământ:

nu-mi ascunde poruncile Tale!

20Totdeauna mi se topește

119:20
Ps. 42:1,2
63:1
84:2
sufletul de dor

după legile Tale.

21Tu mustri pe cei îngâmfaţi, pe blestemaţii aceștia

care se

119:21
Vers. 10,110,118.

rătăcesc de la poruncile Tale.

22Ridică

119:22
Ps. 39:8
de pe mine ocara și dispreţul,

căci păzesc învăţăturile Tale!

23Să tot stea voievozii și să vorbească împotriva mea:

robul Tău cugetă

119:23
Vers. 15.

adânc la orânduirile Tale.

24Învăţăturile

119:24
Vers. 77,92.

Tale sunt desfătarea mea

și sfătuitorii mei.

25Sufletul meu este lipit

119:25
Ps. 44:25
de ţărână:

înviorează-mă

119:25
Vers. 40.
Ps. 143:11
după făgăduinţa Ta!

26Eu îmi istorisesc căile și Tu mă asculţi:

învaţă-mă

119:26
Vers. 12.
Ps. 25:4Ps. 27:11
86:11
orânduirile Tale!

27Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale

și voi

119:27
Ps. 145:5,6
cugeta la lucrurile Tale cele minunate!

28Îmi plânge sufletul

119:28
Ps. 107:26
de durere:

ridică-mă, după Cuvântul Tău!

29Depărtează-mă de calea necredincioșiei către Tine

și dă-mi îndurarea Ta, ca să urmez Legea Ta!

30Aleg calea adevărului,

pun legile Tale sub ochii mei.

31Mă ţin de învăţăturile Tale,

Doamne, nu mă lăsa de rușine!

32Alerg pe calea poruncilor Tale,

căci îmi scoţi inima la

119:32
1 Împ. 4:29Is. 60:52 Cor. 6:11
larg.

33Învaţă-mă

119:33
Vers. 12.

, Doamne, calea orânduirilor Tale,

ca s-o ţin până

119:33
Vers. 112.
Mat. 10:22Apoc. 2:26
la sfârșit!

34Dă-mi

119:34
Vers. 73.
Prov. 2:6Iac. 1:5
pricepere, ca să păzesc Legea Ta

și s-o ţin din toată inima mea!

35Povăţuiește-mă pe cărarea poruncilor Tale,

căci îmi place

119:35
Vers. 16.

de ea!

36Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale,

și nu spre câștig

119:36
Ezec. 33:31Marcu 7:21,22Luca 12:151 Tim. 6:10Evr. 13:5
!

37Abate-mi

119:37
Is. 33:15
ochii de la vederea
119:37
Prov. 23:5
lucrurilor deșarte,

înviorează-mă

119:37
Vers. 40.

în calea Ta!

38Împlinește-Ţi

119:38
2 Sam. 7:25
făgăduinţa faţă de robul Tău,

făgăduinţa făcută pentru cei ce se tem de Tine!

39Depărtează de la mine ocara de care mă tem!

Căci judecăţile Tale sunt pline de bunătate.

40Iată, doresc

119:40
Vers. 20.

să împlinesc poruncile Tale:

fă-mă să trăiesc

119:40
Vers. 25,37,88,107,149,156,159.

în neprihănirea cerută de Tine!

41Să vină

119:41
Ps. 106:4
, Doamne, îndurarea Ta peste mine,

mântuirea Ta, după făgăduinţa Ta!

42Și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește,

căci mă încred în Cuvântul Tău.

43Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului!

Căci nădăjduiesc în judecăţile Tale.

44Voi păzi Legea Ta necurmat,

totdeauna și pe vecie.

45Voi umbla în loc larg,

căci caut poruncile Tale.

46Voi

119:46
Ps. 138:1Mat. 10:18,19Fapte 26:1,2
vorbi despre învăţăturile Tale înaintea împăraţilor

și nu-mi va roși obrazul.

47Mă desfătez

119:47
Vers. 16.

în poruncile Tale,

căci le iubesc.

48Îmi întind mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc,

și vreau să mă gândesc

119:48
Vers. 15.

adânc la orânduirile Tale.

49Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău,

în care m-ai făcut să-mi pun

119:49
Vers. 74,81,147.

nădejdea!

50Aceasta este mângâierea

119:50
Rom. 15:4
mea în necazul meu:

că făgăduinţa Ta îmi dă iarăși viaţă.

51Niște îngâmfaţi mi-aruncă batjocuri

119:51
Ier. 20:7
,

totuși eu nu mă abat

119:51
Iov 23:11Ps. 44:18
de la Legea Ta.

52Mă gândesc la judecăţile Tale de odinioară, Doamne,

și mă mângâi.

53M-apucă o mânie

119:53
Ezra 9:3
aprinsă la vederea celor răi,

care părăsesc Legea Ta.

54Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele

în casa pribegiei mele.

55Noaptea îmi aduc

119:55
Ps. 63:6
aminte de Numele Tău, Doamne,

și păzesc Legea Ta.

56Așa mi se cuvine,

căci păzesc poruncile Tale.

57Partea

119:57
Ps. 16:5Ier. 10:16Plâng. 3:24
mea, Doamne, o spun,

este să păzesc cuvintele Tale.

58Te rog din toată inima mea:

ai milă de mine, după

119:58
Vers. 41.

făgăduinţa Ta!

59Mă gândesc

119:59
Luca 15:17,18
la căile mele

și îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale.

60Mă grăbesc și nu preget

să păzesc poruncile Tale.

61Cursele celor răi mă înconjoară,

dar nu uit Legea Ta.

62Mă scol la

119:62
Fapte 16:25
miezul nopţii să Te laud

pentru judecăţile Tale cele drepte.

63Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine

și cu cei ce păzesc poruncile Tale.

64Pământul, Doamne, este plin de bunătatea

119:64
Ps. 33:5
Ta;

învaţă-mă orânduirile Tale!

65Tu faci bine robului Tău,

Doamne, după făgăduinţa Ta.

66Învaţă-mă

119:66
Vers. 12,25.

să am înţelegere și pricepere,

căci cred în poruncile Tale!

67Până

119:67
Vers. 71.
Ier. 31:18,19Evr. 12:11
ce am fost smerit, rătăceam;

dar acum păzesc Cuvântul Tău.

68Tu ești bun

119:68
Ps. 106:1
107:1Mat. 19:17
și binefăcător:

învaţă-mă

119:68
Vers. 12,25.

orânduirile Tale!

69Niște îngâmfaţi urzesc

119:69
Iov 13:4Ps. 109:2
neadevăruri împotriva mea;

dar eu păzesc din toată inima mea poruncile Tale.

70Inima lor este nesimţitoare

119:70
Ps. 17:10Is. 6:10Fapte 28:27
ca grăsimea,

dar eu mă desfătez în

119:70
Vers. 35.

Legea Ta.

71Este spre

119:71
Vers. 67.
Evr. 12:10,11
binele meu că m-ai smerit,

ca să învăţ orânduirile Tale.

72Mai

119:72
Vers. 127.
Ps. 19:10Prov. 8:10,11,19
mult preţuiește pentru mine legea gurii Tale

decât o mie de lucruri de aur și de argint.

73Mâinile

119:73
Iov 10:8Ps. 100:3
138:8
139:14
Tale m-au făcut și m-au întocmit;

dă-mi pricepere

119:73
Vers. 34,144.

, ca să învăţ poruncile Tale!

74Cei

119:74
Ps. 34:2
ce se tem de Tine mă văd și se bucură,

căci nădăjduiesc în făgăduinţele

119:74
Vers. 49,147.

Tale.

75Știu, Doamne, că judecăţile Tale sunt drepte:

din

119:75
Evr. 12:10
credincioșie m-ai smerit.

76Fă ca bunătatea Ta să-mi fie mângâiere,

cum ai făgăduit robului Tău!

77Să vină

119:77
Vers. 41.

peste mine îndurările Tale, ca să trăiesc,

căci Legea

119:77
Vers. 24,47,174.

Ta este desfătarea mea.

78Să fie înfruntaţi

119:78
Ps. 25:3
îngâmfaţii care mă asupresc fără
119:78
Vers. 86.

temei!

Căci eu mă gândesc

119:78
Vers. 23.

adânc la poruncile Tale.

79Să se întoarcă la mine cei ce se tem de Tine

și cei ce cunosc învăţăturile Tale!

80Inima să-mi fie neîmpărţită în orânduirile Tale,

ca să nu fiu dat de rușine!

81Îmi tânjește

119:81
Ps. 73:26
84:2
sufletul după mântuirea Ta:

nădăjduiesc în făgăduinţa

119:81
Vers. 74,114.

Ta.

82Mi se topesc

119:82
Vers. 123.
Ps. 69:3
ochii după făgăduinţa Ta

și zic: „Când mă vei mângâia?”

83Căci am ajuns

119:83
Iov 30:30
ca un burduf pus în fum,

totuși nu uit orânduirile Tale.

84Care

119:84
Ps. 39:4
este numărul zilelor robului Tău?

Când

119:84
Apoc. 6:10
vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc?

85Niște îngâmfaţi

119:85
Ps. 35:7Prov. 16:27
sapă gropi înaintea mea;

nu lucrează după Legea Ta.

86Toate poruncile Tale nu sunt decât credincioșie;

ei mă prigonesc

119:86
Vers. 78.

fără
119:86
Ps. 35:19
38:19
temei: ajută-mă!

87Gata, gata să mă doboare și să mă prăpădească,

dar eu nu părăsesc poruncile Tale.

88Înviorează-mă

119:88
Vers. 40.

după bunătatea Ta,

ca să păzesc învăţăturile gurii Tale!

89Cuvântul Tău, Doamne,

dăinuiește în

119:89
Ps. 89:2Mat. 24:34,351 Pet. 1:25
veci în ceruri.

90Credincioșia Ta ţine din neam în neam;

Tu ai întemeiat pământul, și el rămâne tare.

91După legile

119:91
Ier. 33:25
Tale stă în picioare totul astăzi,

căci toate lucrurile Îţi sunt supuse.

92Dacă n-ar fi fost Legea

119:92
Vers. 24.

Ta desfătarea mea,

aș fi pierit în ticăloșia mea.

93Niciodată nu voi uita poruncile Tale,

căci prin ele mă înviorezi.

94Al Tău sunt: mântuiește-mă,

căci caut poruncile Tale!

95Niște răi mă așteaptă ca să mă piardă,

dar eu iau aminte la învăţăturile Tale.

96Văd că tot

119:96
Mat. 5:18
24:35
ce este desăvârșit are margini,

poruncile Tale însă sunt fără margini.

97Cât de mult iubesc Legea Ta!

Toată ziua mă gândesc

119:97
Ps. 1:2
la ea.

98Poruncile Tale mă fac mai înţelept

119:98
Deut. 4:6,8
decât vrăjmașii mei,

căci totdeauna le am cu mine.

99Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei,

căci

119:99
2 Tim. 3:15
mă gândesc la învăţăturile Tale.

100Am mai

119:100
Iov 32:7-9
multă pricepere decât bătrânii,

căci păzesc poruncile Tale.

101Îmi ţin

119:101
Prov. 1:15
piciorul departe de orice drum rău,

ca să păzesc Cuvântul Tău.

102Nu mă depărtez de legile Tale,

căci Tu mă înveţi.

103Ce

119:103
Ps. 19:10Prov. 8:11
dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele!

Mai dulci decât mierea în gura mea!

104Prin poruncile Tale mă fac mai priceput,

de aceea urăsc

119:104
Vers. 128.

orice cale a minciunii.

105Cuvântul Tău este o candelă

119:105
Prov. 6:23
pentru picioarele mele

și o lumină pe cărarea mea.

106Jur

119:106
Neem. 10:29
, și mă voi ţine de jurământ,

că voi păzi legile Tale cele drepte.

107Sunt foarte amărât:

înviorează-mă

119:107
Vers. 88.

, Doamne, după Cuvântul Tău!

108Primește, Doamne, simţămintele

119:108
Osea 14:2Evr. 13:15
pe care le spune gura mea

și învaţă-mă

119:108
Vers. 12,26.

legile Tale!

109Viaţa

119:109
Iov 13:14
îmi este necurmat în primejdie,

și totuși nu uit Legea Ta.

110Niște răi îmi întind

119:110
Ps. 140:5
141:9
curse,

dar eu nu

119:110
Vers. 10,21.

mă rătăcesc de la poruncile Tale.

111Învăţăturile Tale sunt moștenirea

119:111
Deut. 33:4
mea de veci,

căci ele

119:111
Vers. 77,92,174.

sunt bucuria inimii mele.

112Îmi plec inima să împlinesc orânduirile Tale,

totdeauna și până

119:112
Vers. 33.

la sfârșit.

113Urăsc pe oamenii nehotărâţi,

dar iubesc Legea Ta.

114Tu ești adăpostul

119:114
Ps. 32:7
91:1
și scutul meu;

eu nădăjduiesc în făgăduinţa

119:114
Vers. 81.

Ta.

115Depărtaţi-vă

119:115
Ps. 6:8
139:19Mat. 7:23
de mine, răilor,

ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu!

116Sprijină-mă, după făgăduinţa Ta, ca să trăiesc

și nu mă lăsa

119:116
Ps. 25:2Rom. 5:5
9:33
10:11
de rușine în nădejdea mea!

117Fii sprijinul meu, ca să fiu scăpat

și să mă veselesc neîncetat de orânduirile Tale!

118Tu dispreţuiești pe toţi cei ce se depărtează

119:118
Vers. 21.

de orânduirile Tale,

căci înșelătoria lor este zadarnică.

119Ca

119:119
Ezec. 22:18
spuma iei pe toţi cei răi de pe pământ,

de aceea eu iubesc învăţăturile Tale.

120Mi se înfioară carnea

119:120
Hab. 3:16
de frica Ta

și mă tem de judecăţile Tale.

121Păzesc legea și dreptatea:

nu mă lăsa în voia asupritorilor mei!

122Ia sub ocrotirea

119:122
Evr. 7:22
Ta binele robului Tău

și nu mă lăsa apăsat de niște îngâmfaţi!

123Mi se topesc ochii

119:123
Vers. 81,82.

după mântuirea Ta

și după făgăduinţa Ta cea dreaptă.

124Poartă-Te cu robul Tău după bunătatea Ta

și învaţă-mă

119:124
Vers. 12.

orânduirile Tale!

125Eu sunt robul

119:125
Ps. 116:16
Tău; dă-mi pricepere,

ca să cunosc învăţăturile Tale!

126Este vremea ca Domnul să lucreze,

căci ei calcă Legea Ta.

127De aceea

119:127
Vers. 72.
Ps. 19:10Prov. 8:11
, eu iubesc poruncile Tale

mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat.

128De aceea, găsesc drepte toate poruncile Tale

și urăsc

119:128
Vers. 104.

orice cale a minciunii.

129Învăţăturile Tale sunt minunate,

de aceea le păzește sufletul meu.

130Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină,

dă pricepere

119:130
Ps. 19:7Prov. 1:4
celor fără răutate.

131Deschid gura și oftez,

căci sunt

119:131
Vers. 20.

lacom după poruncile Tale.

132Întoarce-Ţi

119:132
Ps. 106:4
Faţa spre mine și ai milă de mine,

după

119:132
2 Tes. 1:6,7
obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău!

133Întărește-mi

119:133
Ps. 17:5
pașii în Cuvântul Tău

și nu

119:133
Ps. 19:13Rom. 6:12
lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine!

134Izbăvește-mă de

119:134
Luca 1:74
asuprirea oamenilor,

ca să păzesc poruncile Tale!

135Fă să strălucească Faţa

119:135
Ps. 4:6
Ta peste robul Tău

și învaţă-mă

119:135
Vers. 12,26.

orânduirile Tale!

136Ochii îmi varsă șiroaie

119:136
Ier. 9:1
14:17Ezec. 9:4
de ape,

pentru că Legea Ta nu este păzită.

137Tu ești drept

119:137
Ezra 9:15Neem. 9:33Ier. 12:1Dan. 9:7
, Doamne,

și judecăţile Tale sunt fără prihană.

138Tu Îţi întemeiezi învăţăturile

119:138
Ps. 19:7-9
pe dreptate

și pe cea mai mare credincioșie.

139Râvna

119:139
Ps. 69:9Ioan 2:17
mea mă mănâncă,

pentru că potrivnicii mei uită cuvintele Tale.

140Cuvântul Tău este cu totul încercat

119:140
Ps. 12:6
18:30
19:8Prov. 30:5
,

și robul Tău îl iubește.

141Sunt mic și dispreţuit,

dar nu uit poruncile Tale.

142Dreptatea Ta este o dreptate veșnică

și Legea Ta este adevărul

119:142
Vers. 151.
Ps. 19:9Ioan 17:17
.

143Necazul și strâmtorarea mă ajung,

dar poruncile Tale sunt desfătarea

119:143
Vers. 77.

mea.

144Învăţăturile Tale sunt drepte pe vecie:

dă-mi pricepere

119:144
Vers. 34,73,169.

, ca să trăiesc!

145Te chem din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne,

ca să păzesc orânduirile Tale!

146Te chem: mântuiește-mă,

ca să păzesc învăţăturile Tale!

147O iau înaintea

119:147
Ps. 5:3
88:13
130:6
zorilor și strig;

nădăjduiesc

119:147
Vers. 74.

în făgăduinţele Tale.

148O iau înaintea

119:148
Ps. 63:1,6
străjilor de noapte și deschid ochii,

ca să mă gândesc adânc la Cuvântul Tău.

149Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta,

înviorează-mă

119:149
Vers. 40,154.

, Doamne, după judecata Ta!

150Se apropie cei ce urmăresc mișelia

și se depărtează de Legea Ta.

151Dar Tu ești aproape

119:151
Ps. 145:18
, Doamne,

și

119:151
Vers. 142.

toate poruncile Tale sunt adevărul.

152De multă vreme știu, din învăţăturile Tale,

că le-ai așezat pentru

119:152
Luca 21:33
totdeauna.

153Vezi-mi

119:153
Plâng. 5:1
ticăloșia și izbăvește-mă,

căci nu uit Legea Ta!

154Apără-mi

119:154
1 Sam. 24:15Ps. 35:1Mica 7:9
pricina și răscumpără-mă,

înviorează-mă

119:154
Vers. 40.

, după făgăduinţa Ta!

155Mântuirea este departe

119:155
Iov 5:4
de cei răi,

căci ei nu caută orânduirile Tale.

156Mari sunt îndurările Tale, Doamne!

Înviorează-mă

119:156
Vers. 149.

după judecăţile Tale!

157Mulţi sunt prigonitorii și potrivnicii mei,

dar nu

119:157
Ps. 44:18
mă depărtez de învăţăturile Tale.

158Văd cu scârbă

119:158
Vers. 136.
Ezec. 9:4
pe cei necredincioși Ţie,

care nu păzesc Cuvântul Tău.

159Vezi cât de mult iubesc eu poruncile Tale:

înviorează-mă

119:159
Vers. 88.

, Doamne, după bunătatea Ta!

160Temelia Cuvântului Tău este adevărul

și toate legile Tale cele drepte sunt veșnice.

161Niște

119:161
1 Sam. 24:11,14
26:18
voievozi mă prigonesc fără temei,

dar inima mea nu tremură decât de cuvintele Tale.

162Mă bucur de Cuvântul Tău

ca cel ce găsește o mare pradă.

163Urăsc și nu pot suferi minciuna,

dar iubesc Legea Ta.

164De șapte ori pe zi Te laud

din pricina legilor Tale celor drepte.

165Multă

119:165
Prov. 3:2Is. 32:17
pace au cei ce iubesc Legea Ta

și nu li se întâmplă nicio nenorocire.

166Eu nădăjduiesc

119:166
Gen. 49:18
în mântuirea Ta, Doamne,

și împlinesc poruncile Tale.

167Sufletul meu ţine învăţăturile Tale

și le iubesc mult de tot!

168Păzesc poruncile și învăţăturile Tale,

căci

119:168
Prov. 5:21
toate căile mele sunt înaintea Ta.

169Să ajungă strigătul meu până la Tine, Doamne!

Dă-mi pricepere

119:169
Vers. 144.

, după făgăduinţa Ta!

170Să ajungă cererea mea până la Tine!

Izbăvește-mă, după făgăduinţa Ta!

171Buzele

119:171
Vers. 7.

mele să vestească lauda Ta,

căci Tu mă înveţi orânduirile Tale!

172Să cânte limba mea Cuvântul Tău,

căci toate poruncile Tale sunt drepte!

173Mâna Ta să-mi fie într-ajutor,

căci am

119:173
Ios. 24:22Prov. 1:29Luca 10:42
ales poruncile Tale!

174Suspin

119:174
Vers. 166.

după mântuirea Ta, Doamne,

și Legea

119:174
Vers. 16,24,47,77,111.

Ta este desfătarea mea.

175Să-mi trăiască sufletul și să Te laude,

și judecăţile Tale să mă sprijine!

176Rătăcesc

119:176
Is. 53:6Luca 15:41 Pet. 2:25
ca o oaie pierdută: caută pe robul Tău,

căci nu uit poruncile Tale!