Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

PSALMUL 12

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe harpa cu opt coarde.

Un psalm al lui David

121Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși

12:1
Is. 57:1Mica 7:2
,

pier credincioșii dintre fiii oamenilor!

2Oamenii își spun minciuni

12:2
Ps. 10:7
unii altora,

pe buze au lucruri lingușitoare

12:2
Ps. 28:3
62:4Ier. 9:8Rom. 16:18
, vorbesc cu inimă prefăcută.

3Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare,

limba care vorbește cu trufie

12:3
1 Sam. 2:3Ps. 17:10Dan. 7:8,25
,

4pe cei ce zic: „Suntem tari cu limba noastră,

căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi?”

5„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi și pentru că săracii gem,

acum”, zice Domnul, „Mă scol

12:5
Exod 3:7,8Is. 33:10
și aduc mântuire celor obijduiţi
12:5
Ps. 10:5
.”

6Cuvintele Domnului sunt cuvinte

12:6
2 Sam. 22:31Ps. 18:30
19:8
119:140Prov. 30:5
curate,

un argint lămurit în cuptor de pământ și curăţit de șapte ori.

7Tu, Doamne, îi vei păzi

și-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.

8Pretutindeni mișună cei răi,

când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.