Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

PSALMUL 11

Către mai-marele cântăreţilor.

Făcut de David

111La Domnul

11:1
Ps. 56:11
găsesc scăpare! Cum
11:1
1 Sam. 26:19,20
puteţi să-mi spuneţi:

„Fugi în munţii voștri ca o pasăre”?

2Căci iată că cei răi

11:2
Ps. 64:3,4
încordează arcul,

își potrivesc săgeata

11:2
Ps. 21:12
pe coardă,

ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată.

3Și când se surpă

11:3
Ps. 82:5
temeliile,

ce ar putea să mai facă cel neprihănit?

4Domnul

11:4
Hab. 2:20
este în Templul Lui cel sfânt, Domnul Își are scaunul
11:4
Ps. 2:4Is. 66:1Mat. 5:34
23:22Fapte 7:49Apoc. 4:2
de domnie în ceruri.

Ochii

11:4
Ps. 33:13
34:15,16
66:7
Lui privesc și pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor.

5Domnul încearcă

11:5
Gen. 22:1Iac. 1:12
pe cel neprihănit,

dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia.

6Peste cei răi plouă

11:6
Gen. 19:24Ezec. 38:22
cărbuni, foc și pucioasă:

un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte

11:6
Gen. 43:341 Sam. 1:4
9:23Ps. 75:8
.

7Căci Domnul este drept, iubește dreptatea

11:7
Ps. 45:7
146:8
,

și cei neprihăniţi privesc Faţa

11:7
Iov 36:7Ps. 33:18
34:151 Pet. 3:12
Lui.

12

PSALMUL 12

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe harpa cu opt coarde.

Un psalm al lui David

121Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși

12:1
Is. 57:1Mica 7:2
,

pier credincioșii dintre fiii oamenilor!

2Oamenii își spun minciuni

12:2
Ps. 10:7
unii altora,

pe buze au lucruri lingușitoare

12:2
Ps. 28:3
62:4Ier. 9:8Rom. 16:18
, vorbesc cu inimă prefăcută.

3Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare,

limba care vorbește cu trufie

12:3
1 Sam. 2:3Ps. 17:10Dan. 7:8,25
,

4pe cei ce zic: „Suntem tari cu limba noastră,

căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi?”

5„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi și pentru că săracii gem,

acum”, zice Domnul, „Mă scol

12:5
Exod 3:7,8Is. 33:10
și aduc mântuire celor obijduiţi
12:5
Ps. 10:5
.”

6Cuvintele Domnului sunt cuvinte

12:6
2 Sam. 22:31Ps. 18:30
19:8
119:140Prov. 30:5
curate,

un argint lămurit în cuptor de pământ și curăţit de șapte ori.

7Tu, Doamne, îi vei păzi

și-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.

8Pretutindeni mișună cei răi,

când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

13

PSALMUL 13

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

131Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat?

Până când

13:1
Deut. 31:17Iov 13:24Ps. 44:24
88:14
89:46Is. 59:2
Îţi vei ascunde Faţa de mine?

2Până când voi avea sufletul plin de griji

și inima plină de necazuri în fiecare zi?

Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea?

3Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu!

Dă lumină

13:3
Ezra 9:8
ochilor mei, ca
13:3
Ier. 51:39
să n-adorm somnul morţii,

4ca să nu zică

13:4
Ps. 25:2
35:19
38:16
vrăjmașul meu: „L-am biruit”

și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin!

5Eu am încredere în bunătatea

13:5
Ps. 33:21
Ta,

sunt cu inima veselă din pricina mântuirii Tale:

6cânt Domnului,

căci mi-a făcut

13:6
Ps. 116:7
119:17
bine!