Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
120

PSALMUL 120

O cântare a treptelor

1201Către Domnul strig în strâmtorarea

120:1
Ps. 118:5Iona 2:2
mea,

și El m-ascultă.

2Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă,

de limba înșelătoare!

3Ce-ţi dă El ţie, ce-ţi aduce El ţie,

limbă înșelătoare?

4Săgeţi ascuţite de războinic,

cu cărbuni aprinși de ienupăr.

5Vai de mine că locuiesc la Meșec

120:5
Gen. 10:2Ezec. 27:13
,

120:5
Gen. 25:131 Sam. 25:1Ier. 49:28,29
locuiesc în corturile Chedarului!

6Destul mi-a locuit sufletul

lângă cei ce urăsc pacea.

7Eu sunt pentru pace,

dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.

121

PSALMUL 121

O cântare a treptelor

1211Îmi ridic ochii spre munţi…

De unde-mi va veni ajutorul?

2Ajutorul

121:2
Ps. 124:8
îmi vine de la Domnul,

care a făcut cerurile și pământul.

3Da, El nu

121:3
1 Sam. 2:9Prov. 3:23,26
va îngădui să ţi se clatine piciorul;

Cel ce te păzește nu

121:3
Ps. 127:1Is. 27:3
va dormita.

4Iată că nu dormitează, nici nu doarme

Cel ce păzește pe Israel.

5Domnul este Păzitorul tău,

Domnul este umbra

121:5
Is. 25:4
ta pe mâna ta cea
121:5
Ps. 16:8
109:31
dreaptă.

6De aceea nu te va bate soarele

121:6
Ps. 91:5Is. 49:10Apoc. 7:16
ziua,

nici luna noaptea.

7Domnul te va păzi

121:7
Ps. 41:2
97:10
145:20
de orice rău,

îţi va păzi sufletul.

8Domnul te va păzi

121:8
Deut. 28:6Prov. 2:8
3:6
la plecare și la venire,

de acum și până în veac.

122

PSALMUL 122

O cântare a treptelor.

Un psalm al lui David

1221Mă bucur când mi se zice:

„Haidem

122:1
Is. 2:3Zah. 8:21
la Casa Domnului!”

2Picioarele mi se opresc

în porţile tale, Ierusalime!

3Ierusalime, tu ești zidit

ca o cetate făcută

122:3
2 Sam. 5:9
dintr-o bucată!

4Acolo

122:4
Exod 23:17Deut. 16:16
se suie seminţiile, seminţiile Domnului,

după legea

122:4
Exod 16:34
lui Israel,

ca să laude Numele Domnului.

5Căci

122:5
Deut. 17:82 Cron. 19:8
acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată,

scaunele de domnie ale casei lui David.

6Rugaţi-vă

122:6
Ps. 51:18
pentru pacea Ierusalimului!

Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă.

7Pacea să fie între zidurile tale

și liniștea, în casele tale domnești!

8Din pricina fraţilor și a prietenilor mei,

doresc pacea în sânul tău.

9Din pricina Casei Domnului Dumnezeului nostru,

fac urări pentru fericirea

122:9
Neem. 2:10
ta.