Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
123

PSALMUL 123

O cântare a treptelor

1231La Tine îmi

123:1
Ps. 121:1
141:8
ridic ochii,

la Tine, care locuiești

123:1
Ps. 2:4
11:4
115:3
în ceruri.

2Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor

și ochii roabei la mâna stăpânei ei,

așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru,

până va avea milă de noi.

3Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi,

căci suntem sătui de dispreţ;

4ne este sătul sufletul

de batjocurile celor îngâmfaţi,

de dispreţul celor trufași.

124

PSALMUL 124

O cântare a treptelor.

Un psalm al lui David

1241De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,

să spună

124:1
Ps. 129:1
Israel acum!

2De n-ar fi fost Domnul de partea noastră

când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,

3ne-ar

124:3
Ps. 56:1,2
57:3Prov. 1:12
fi înghiţit de vii

când li s-a aprins mânia împotriva noastră;

4ne-ar fi înecat apele,

ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;

5ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice.

6Binecuvântat să fie Domnul,

care nu ne-a dat pradă dinţilor lor!

7Sufletul ne-a scăpat ca

124:7
Ps. 91:3Prov. 6:5
pasărea din laţul păsărarului;

laţul s-a rupt, și noi am scăpat.

8Ajutorul

124:8
Ps. 121:2
nostru este în Numele Domnului,

care

124:8
Gen. 1:1Ps. 134:3
a făcut cerurile și pământul.

125

PSALMUL 125

O cântare a treptelor

1251Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.

2Cum este înconjurat Ierusalimul de munţi,

așa înconjoară Domnul pe poporul Său,

de acum și până în veac.

3Căci toiagul

125:3
Prov. 22:8Is. 14:5
de cârmuire al răutăţii nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniţi,

pentru ca cei neprihăniţi să nu întindă mâinile spre nelegiuire.

4Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni

și peste cei cu inima fără prihană!

5Dar pe cei ce apucă pe căi

125:5
Prov. 2:15
lăturalnice,

să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău!

Pacea

125:5
Ps. 128:6Gal. 6:16
să fie peste Israel!