Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
124

PSALMUL 124

O cântare a treptelor.

Un psalm al lui David

1241De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,

să spună

124:1
Ps. 129:1
Israel acum!

2De n-ar fi fost Domnul de partea noastră

când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,

3ne-ar

124:3
Ps. 56:1,2
57:3Prov. 1:12
fi înghiţit de vii

când li s-a aprins mânia împotriva noastră;

4ne-ar fi înecat apele,

ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;

5ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice.

6Binecuvântat să fie Domnul,

care nu ne-a dat pradă dinţilor lor!

7Sufletul ne-a scăpat ca

124:7
Ps. 91:3Prov. 6:5
pasărea din laţul păsărarului;

laţul s-a rupt, și noi am scăpat.

8Ajutorul

124:8
Ps. 121:2
nostru este în Numele Domnului,

care

124:8
Gen. 1:1Ps. 134:3
a făcut cerurile și pământul.

125

PSALMUL 125

O cântare a treptelor

1251Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.

2Cum este înconjurat Ierusalimul de munţi,

așa înconjoară Domnul pe poporul Său,

de acum și până în veac.

3Căci toiagul

125:3
Prov. 22:8Is. 14:5
de cârmuire al răutăţii nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniţi,

pentru ca cei neprihăniţi să nu întindă mâinile spre nelegiuire.

4Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni

și peste cei cu inima fără prihană!

5Dar pe cei ce apucă pe căi

125:5
Prov. 2:15
lăturalnice,

să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău!

Pacea

125:5
Ps. 128:6Gal. 6:16
să fie peste Israel!

126

PSALMUL 126

O cântare a treptelor

1261Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă

126:1
Fapte 12:9
visam.

2Atunci, gura

126:2
Iov 8:21
ne era plină de strigăte de bucurie

și limba, de cântări de veselie.

Atunci se spunea printre neamuri:

„Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!”

3Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi

și de aceea suntem plini de bucurie.

4Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război

ca pe niște râuri în partea de miazăzi!

5Cei

126:5
Ier. 31:9
ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie.

6Cel ce umblă plângând când aruncă sămânţa

se întoarce cu veselie când își strânge snopii.