Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
125

PSALMUL 125

O cântare a treptelor

1251Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.

2Cum este înconjurat Ierusalimul de munţi,

așa înconjoară Domnul pe poporul Său,

de acum și până în veac.

3Căci toiagul

125:3
Prov. 22:8Is. 14:5
de cârmuire al răutăţii nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniţi,

pentru ca cei neprihăniţi să nu întindă mâinile spre nelegiuire.

4Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni

și peste cei cu inima fără prihană!

5Dar pe cei ce apucă pe căi

125:5
Prov. 2:15
lăturalnice,

să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău!

Pacea

125:5
Ps. 128:6Gal. 6:16
să fie peste Israel!

126

PSALMUL 126

O cântare a treptelor

1261Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă

126:1
Fapte 12:9
visam.

2Atunci, gura

126:2
Iov 8:21
ne era plină de strigăte de bucurie

și limba, de cântări de veselie.

Atunci se spunea printre neamuri:

„Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!”

3Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi

și de aceea suntem plini de bucurie.

4Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război

ca pe niște râuri în partea de miazăzi!

5Cei

126:5
Ier. 31:9
ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie.

6Cel ce umblă plângând când aruncă sămânţa

se întoarce cu veselie când își strânge snopii.

127

PSALMUL 127

O cântare a treptelor.

Un psalm al lui Solomon

1271Dacă nu zidește Domnul o casă,

degeaba lucrează cei ce o zidesc;

dacă nu

127:1
Ps. 121:3-5
păzește Domnul o cetate,

degeaba veghează cel ce o păzește.

2Degeaba vă sculaţi de dimineaţă și vă culcaţi târziu

ca să mâncaţi

127:2
Gen. 3:17,19
o pâine câștigată cu durere,

căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn.

3Iată, fiii

127:3
Gen. 33:5
48:4Ios. 24:3,4
sunt o moștenire de la Domnul,

rodul

127:3
Deut. 28:4
pântecelui este o răsplată dată de El.

4Ca săgeţile în mâna unui războinic,

așa sunt fiii făcuţi la tinereţe.

5Ferice de omul care își umple tolba de săgeţi cu ei!

Căci ei

127:5
Iov 5:4Prov. 27:11
nu vor rămâne de rușine

când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.