Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
127

PSALMUL 127

O cântare a treptelor.

Un psalm al lui Solomon

1271Dacă nu zidește Domnul o casă,

degeaba lucrează cei ce o zidesc;

dacă nu

127:1
Ps. 121:3-5
păzește Domnul o cetate,

degeaba veghează cel ce o păzește.

2Degeaba vă sculaţi de dimineaţă și vă culcaţi târziu

ca să mâncaţi

127:2
Gen. 3:17,19
o pâine câștigată cu durere,

căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn.

3Iată, fiii

127:3
Gen. 33:5
48:4Ios. 24:3,4
sunt o moștenire de la Domnul,

rodul

127:3
Deut. 28:4
pântecelui este o răsplată dată de El.

4Ca săgeţile în mâna unui războinic,

așa sunt fiii făcuţi la tinereţe.

5Ferice de omul care își umple tolba de săgeţi cu ei!

Căci ei

127:5
Iov 5:4Prov. 27:11
nu vor rămâne de rușine

când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.

128

PSALMUL 128

O cântare a treptelor

1281Ferice de

128:1
Ps. 112:1
115:13
119:1
oricine se teme de Domnul

și umblă pe căile Lui!

2Căci

128:2
Is. 3:10
atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,

ești fericit și-ţi merge bine.

3Nevastă-ta este ca

128:3
Ezec. 19:10
o viţă roditoare înăuntrul casei tale;

copiii tăi stau ca

128:3
Ps. 52:8
144:12
niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale.

4Așa este binecuvântat

omul care se teme de Domnul.

5Să te binecuvânteze

128:5
Ps. 134:3
Domnul din Sion,

să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale

6și să vezi

128:6
Gen. 50:23
pe copiii copiilor tăi!

Pacea

128:6
Iov 42:16Ps. 125:5
să fie peste Israel!

129

PSALMUL 129

O cântare a treptelor

1291Destul m-au asuprit din tinereţe

129:1
Ezec. 23:3Osea 2:15
11:1

s-o spună

129:1
Ps. 124:1
Israel! –

2destul m-au asuprit din tinereţe,

dar nu m-au biruit.

3Plugarii au arat pe spinarea mea,

au tras brazde lungi pe ea.

4Domnul este drept:

El a tăiat funiile celor răi.

5Să se umple de rușine și să dea înapoi

toţi cei ce urăsc Sionul!

6Să fie ca iarba

129:6
Ps. 37:2
de pe acoperișuri,

care se usucă înainte de a fi smulsă!

7Secerătorul nu-și umple mâna cu ea,

cel ce leagă snopii nu-și încarcă braţul cu ea

8și trecătorii nu zic:

„Binecuvântarea

129:8
Rut 2:4Ps. 118:26
Domnului să fie peste voi!

Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”