Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
129

PSALMUL 129

O cântare a treptelor

1291Destul m-au asuprit din tinereţe

129:1
Ezec. 23:3Osea 2:15
11:1

s-o spună

129:1
Ps. 124:1
Israel! –

2destul m-au asuprit din tinereţe,

dar nu m-au biruit.

3Plugarii au arat pe spinarea mea,

au tras brazde lungi pe ea.

4Domnul este drept:

El a tăiat funiile celor răi.

5Să se umple de rușine și să dea înapoi

toţi cei ce urăsc Sionul!

6Să fie ca iarba

129:6
Ps. 37:2
de pe acoperișuri,

care se usucă înainte de a fi smulsă!

7Secerătorul nu-și umple mâna cu ea,

cel ce leagă snopii nu-și încarcă braţul cu ea

8și trecătorii nu zic:

„Binecuvântarea

129:8
Rut 2:4Ps. 118:26
Domnului să fie peste voi!

Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”