Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
128

PSALMUL 128

O cântare a treptelor

1281Ferice de

128:1
Ps. 112:1
115:13
119:1
oricine se teme de Domnul

și umblă pe căile Lui!

2Căci

128:2
Is. 3:10
atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,

ești fericit și-ţi merge bine.

3Nevastă-ta este ca

128:3
Ezec. 19:10
o viţă roditoare înăuntrul casei tale;

copiii tăi stau ca

128:3
Ps. 52:8
144:12
niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale.

4Așa este binecuvântat

omul care se teme de Domnul.

5Să te binecuvânteze

128:5
Ps. 134:3
Domnul din Sion,

să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale

6și să vezi

128:6
Gen. 50:23
pe copiii copiilor tăi!

Pacea

128:6
Iov 42:16Ps. 125:5
să fie peste Israel!

129

PSALMUL 129

O cântare a treptelor

1291Destul m-au asuprit din tinereţe

129:1
Ezec. 23:3Osea 2:15
11:1

s-o spună

129:1
Ps. 124:1
Israel! –

2destul m-au asuprit din tinereţe,

dar nu m-au biruit.

3Plugarii au arat pe spinarea mea,

au tras brazde lungi pe ea.

4Domnul este drept:

El a tăiat funiile celor răi.

5Să se umple de rușine și să dea înapoi

toţi cei ce urăsc Sionul!

6Să fie ca iarba

129:6
Ps. 37:2
de pe acoperișuri,

care se usucă înainte de a fi smulsă!

7Secerătorul nu-și umple mâna cu ea,

cel ce leagă snopii nu-și încarcă braţul cu ea

8și trecătorii nu zic:

„Binecuvântarea

129:8
Rut 2:4Ps. 118:26
Domnului să fie peste voi!

Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”

130

PSALMUL 130

O cântare a treptelor

1301Din fundul

130:1
Plâng. 3:55Ioan 2:2
adâncului, Te chem, Doamne!

2Doamne, ascultă-mi glasul!

Să ia aminte urechile Tale

la glasul cererilor mele!

3Dacă

130:3
Ps. 143:2Rom. 3:20,23,24
ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor,

cine ar putea sta în picioare, Doamne?

4Dar la Tine este iertare

130:4
Exod 34:7
,

ca să fii de temut

130:4
1 Împ. 8:40Ps. 2:11Ier. 33:8,9
.

5Eu nădăjduiesc

130:5
Ps. 27:14
33:20
40:1Is. 8:17
26:8
30:18
în Domnul, sufletul meu nădăjduiește

și aștept

130:5
Ps. 119:81
făgăduinţa Lui.

6Sufletul

130:6
Ps. 63:6
119:147
meu așteaptă pe Domnul

mai mult decât așteaptă străjerii dimineaţa,

da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineaţa.

7Israele, pune-ţi nădejdea

130:7
Ps. 131:3
în Domnul,

căci la

130:7
Ps. 86:5,15Is. 55:7
Domnul este îndurarea

și la El este belșug de răscumpărare!

8El

130:8
Ps. 103:3,4Mat. 1:21
va răscumpăra pe Israel

din toate nelegiuirile lui.