Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

PSALMUL 12

Către mai-marele cântăreţilor.

De cântat pe harpa cu opt coarde.

Un psalm al lui David

121Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși

12:1
Is. 57:1Mica 7:2
,

pier credincioșii dintre fiii oamenilor!

2Oamenii își spun minciuni

12:2
Ps. 10:7
unii altora,

pe buze au lucruri lingușitoare

12:2
Ps. 28:3
62:4Ier. 9:8Rom. 16:18
, vorbesc cu inimă prefăcută.

3Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare,

limba care vorbește cu trufie

12:3
1 Sam. 2:3Ps. 17:10Dan. 7:8,25
,

4pe cei ce zic: „Suntem tari cu limba noastră,

căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi?”

5„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi și pentru că săracii gem,

acum”, zice Domnul, „Mă scol

12:5
Exod 3:7,8Is. 33:10
și aduc mântuire celor obijduiţi
12:5
Ps. 10:5
.”

6Cuvintele Domnului sunt cuvinte

12:6
2 Sam. 22:31Ps. 18:30
19:8
119:140Prov. 30:5
curate,

un argint lămurit în cuptor de pământ și curăţit de șapte ori.

7Tu, Doamne, îi vei păzi

și-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.

8Pretutindeni mișună cei răi,

când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

13

PSALMUL 13

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

131Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat?

Până când

13:1
Deut. 31:17Iov 13:24Ps. 44:24
88:14
89:46Is. 59:2
Îţi vei ascunde Faţa de mine?

2Până când voi avea sufletul plin de griji

și inima plină de necazuri în fiecare zi?

Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea?

3Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu!

Dă lumină

13:3
Ezra 9:8
ochilor mei, ca
13:3
Ier. 51:39
să n-adorm somnul morţii,

4ca să nu zică

13:4
Ps. 25:2
35:19
38:16
vrăjmașul meu: „L-am biruit”

și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin!

5Eu am încredere în bunătatea

13:5
Ps. 33:21
Ta,

sunt cu inima veselă din pricina mântuirii Tale:

6cânt Domnului,

căci mi-a făcut

13:6
Ps. 116:7
119:17
bine!

14

PSALMUL 14

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

141Nebunul

14:1
Ps. 10:4
53:1
zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!”

S-au stricat

14:1
Gen. 6:11,12Rom. 3:10
oamenii, fac fapte urâte;

nu este niciunul care să facă binele.

2Domnul

14:2
Ps. 33:13
102:19
Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor,

să vadă de este vreunul care să aibă pricepere

și care să caute pe Dumnezeu.

3Dar toţi

14:3
Rom. 3:10-12
s-au rătăcit, toţi s-au dovedit niște netrebnici;

nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

4Și-au pierdut mintea toţi cei ce săvârșesc fărădelegea

de mănâncă

14:4
Ier. 10:25Amos 8:4Mica 3:3
pe poporul meu cum mănâncă pâinea

și nu cheamă

14:4
Ps. 79:6Is. 64:7
pe Domnul?

5Ei vor tremura de spaimă

când Se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit.

6Râdeţi voi de nădejdea celui nenorocit…,

dar scăparea lui este Domnul

14:6
Ps. 9:9
142:5
.

7O, de

14:7
Ps. 53:6
ar porni din Sion izbăvirea lui Israel!…

Când

14:7
Iov 42:10Ps. 126:1
va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război ai poporului Său,

Iacov se va veseli și Israel se va bucura.