Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
131

PSALMUL 131

O cântare a treptelor.

Un psalm al lui David

1311Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, nici priviri trufașe,

nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari

și

131:1
Rom. 12:16
prea înalte pentru mine.

2Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit

ca

131:2
Mat. 18:31 Cor. 14:20
un copil înţărcat care stă lângă mama sa;

da, sufletul meu este ca un copil înţărcat.

3Pune-ţi nădejdea

131:3
Ps. 130:7
în Domnul, Israele,

de acum și până în veac!

132

PSALMUL 132

O cântare a treptelor

1321Doamne, adu-Ţi aminte de David

și de toate necazurile lui!

2Adu-Ţi aminte cum a jurat el Domnului

și a făcut

132:2
Ps. 65:1
următoarea juruinţă Puternicului
132:2
Gen. 49:24
lui Iacov:

3„Nu voi intra în cortul în care locuiesc,

nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc,

4nu

132:4
Prov. 6:4
voi da somn ochilor mei,

nici aţipire pleoapelor mele

5până nu voi găsi

132:5
Fapte 7:46
un loc pentru Domnul,

o locuinţă pentru Puternicul lui Iacov.”

6Iată, am auzit vorbindu-se despre el la

132:6
1 Sam. 17:12
Efrata,

l-am găsit

132:6
1 Sam. 7:1
în
132:6
1 Cron. 13:5
ogorul Iaar…

7„Haidem la locuinţa Lui,

132:7
Ps. 5:7
99:5
ne închinăm înaintea așternutului picioarelor Lui!…

8Scoală-Te

132:8
Num. 10:352 Cron. 6:41,42
, Doamne, vino la locul Tău de odihnă,

Tu și chivotul

132:8
Ps. 78:61
măreţiei Tale!

9Preoţii Tăi să se îmbrace

132:9
Iov 39:14Is. 61:10
în neprihănire

și credincioșii Tăi să scoată strigăte de bucurie!

10Pentru robul Tău David,

nu lepăda pe unsul Tău!”

11Domnul

132:11
Ps. 89:3
a jurat lui David adevărul

și nu Se va întoarce de la ce a jurat:

„Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din

132:11
2 Sam. 7:121 Împ. 8:252 Cron. 6:16Luca 1:69Fapte 2:30
trupul tău.

12Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu

și învăţăturile Mele pe care li le voi da,

vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie.”

13Da

132:13
Ps. 48:1,2
, Domnul a ales Sionul,

l-a dorit ca locuinţă a Lui și a zis:

14„Acesta

132:14
Ps. 68:16
este locul Meu de odihnă pe vecie;

voi locui în el, căci l-am dorit.

15Îi voi

132:15
Ps. 147:14
binecuvânta din belșug hrana,

voi sătura cu pâine pe săracii lui.

16Voi îmbrăca în

132:16
2 Cron. 6:41Ps. 149:4
mântuire pe preoţii lui

și

132:16
Osea 11:12
credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie.

17Acolo

132:17
Ezec. 29:21Luca 1:69
voi înălţa puterea lui David,

voi pregăti

132:17
1 Împ. 15:42 Cron. 21:7
o candelă unsului Meu,

18voi îmbrăca

132:18
Ps. 35:26
109:29
cu rușine pe vrăjmașii lui

și peste el va străluci cununa lui.”

133

PSALMUL 133

O cântare a treptelor.

Un psalm al lui David

1331Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască fraţii

133:1
Gen. 13:8Evr. 13:1
împreună!

2Este ca untdelemnul

133:2
Exod 30:25,30
de preţ, care, turnat pe capul lui,

se coboară pe barbă,

pe barba lui Aaron,

se coboară pe marginea veșmintelor lui.

3Este ca roua Hermonului

133:3
Deut. 4:48
,

care se coboară pe munţii Sionului,

căci acolo

133:3
Lev. 25:21Deut. 28:8Ps. 42:8
dă Domnul binecuvântarea,

viaţa, pentru veșnicie.