Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
134

PSALMUL 134

O cântare a treptelor

1341Iată, binecuvântaţi pe Domnul, toţi

134:1
Ps. 135:1,2
robii Domnului,

care

134:1
1 Cron. 9:33
staţi noaptea în Casa Domnului!

2Ridicaţi-vă

134:2
1 Tim. 2:8
mâinile spre Sfântul Locaș

și binecuvântaţi pe Domnul!

3Domnul să te binecuvânteze din

134:3
Ps. 124:8
Sion,

El, care

134:3
Ps. 128:5
135:21
a făcut cerurile și pământul!

135

PSALMUL 135

1351Lăudaţi pe Domnul!

Lăudaţi Numele Domnului,

lăudaţi-L

135:1
Ps. 113:1
134:1
, robi ai Domnului,

2care

135:2
Luca 2:37
staţi în Casa Domnului,

în curţile

135:2
Ps. 92:13
96:8
116:19
Casei Dumnezeului nostru!

3Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun

135:3
Ps. 119:68
;

cântaţi Numele Lui, căci

135:3
Ps. 147:1
este binevoitor!

4Căci Domnul Și-a ales pe Iacov

135:4
Exod 19:5Deut. 7:6,7
10:15
,

pe Israel, ca să fie al Lui.

5Știu că Domnul este mare

135:5
Ps. 95:3
97:9

și că Domnul nostru este mai presus de toţi dumnezeii.

6Domnul face tot

135:6
Ps. 115:3
ce vrea

în ceruri și pe pământ,

în mări și în toate adâncurile.

7El

135:7
Ier. 10:13
51:16
ridică norii de la marginile pământului,

135:7
Iov 28:25,26
38:24Zah. 10:1
naștere la fulgere și ploaie

și scoate vântul din cămările

135:7
Iov 38:22
lui.

8El

135:8
Exod 12:12,29Ps. 78:51
136:10
a lovit pe întâii născuţi ai Egiptului,

de la oameni până la dobitoace.

9A trimis

135:9
Exod 7—10
14
semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule:

împotriva

135:9
Ps. 136:15
lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui.

10A

135:10
Num. 21:24-26,34,35Ps. 136:17
lovit multe neamuri

și a ucis împăraţi puternici:

11pe Sihon, împăratul amoriţilor,

pe Og, împăratul Basanului,

și pe toţi împăraţii

135:11
Ios. 12:7
Canaanului;

12și

135:12
Ps. 78:55
136:21,22
le-a dat ţara de moștenire,

de moștenire poporului Său Israel.

13Doamne, Numele

135:13
Exod 3:15Ps. 102:12
Tău rămâne pe vecie;

Doamne, pomenirea Ta ţine din neam în neam,

14căci

135:14
Deut. 32:36
Domnul va judeca pe poporul Său

și va avea milă de robii Săi.

15Idolii

135:15
Ps. 115:4-8
neamurilor sunt argint și aur,

lucrare făcută de mâinile oamenilor.

16Au gură, și nu vorbesc,

au ochi, și nu văd,

17au urechi, și totuși n-aud,

da, n-au suflare în gură.

18Ca ei sunt cei ce-i fac,

toţi cei ce se încred în ei.

19Casa lui Israel, binecuvântaţi

135:19
Ps. 115:9
pe Domnul!

Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul!

20Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul!

Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!

21Domnul să fie binecuvântat din

135:21
Ps. 134:3
Sion,

El, care locuiește în Ierusalim!

Lăudaţi pe Domnul!

136

PSALMUL 136

1361Lăudaţi

136:1
Ps. 106:1
107:1
118:1
pe Domnul, căci este bun,

căci

136:1
1 Cron. 16:34,412 Cron. 20:21
în veac ţine îndurarea Lui!

2Lăudaţi pe Dumnezeul

136:2
Deut. 10:17
dumnezeilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

3Lăudaţi pe Domnul domnilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

4Pe Cel ce

136:4
Ps. 72:18
singur face minuni mari,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

5Pe Cel

136:5
Gen. 1:1Prov. 3:19Ier. 51:15
ce a făcut cerurile cu pricepere,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

6Pe Cel

136:6
Gen. 1:9Ps. 24:2Ier. 10:12
ce a întins pământul pe ape,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

7Pe Cel

136:7
Gen. 1:14
ce a făcut luminători mari,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

8Soarele

136:8
Gen. 1:16
, ca să stăpânească ziua,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

9Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

10Pe Cel

136:10
Exod 12:29Ps. 135:8
ce a lovit pe egipteni în întâii lor născuţi,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

11Și

136:11
Exod 12:51
13:3,17
a scos pe Israel din mijlocul lor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

12Cu

136:12
Exod 6:6
mână tare și cu braţ întins,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

13Pe Cel

136:13
Exod 14:21,22Ps. 78:13
ce a tăiat în două Marea Roșie,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

14Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

15Și

136:15
Exod 14:27Ps. 135:9
a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

16Pe Cel

136:16
Exod 13:18
15:22Deut. 8:15
ce a călăuzit pe poporul Său în pustie,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

17Pe Cel

136:17
Ps. 135:10,11
ce a lovit împăraţi mari,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

18Pe

136:18
Deut. 29:7
Cel ce a ucis împăraţi puternici,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

19Pe Sihon

136:19
Num. 21:21
, împăratul amoriţilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

20Și pe Og

136:20
Num. 21:33
, împăratul Basanului,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

21Și

136:21
Ios. 12:1Ps. 135:12
le-a dat ţara de moștenire,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

22De moștenire robului Său Israel,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

23Pe Cel ce Și-a adus

136:23
Gen. 8:1Deut. 32:36Ps. 113:7
aminte de noi când eram smeriţi,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

24Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

25Pe Cel

136:25
Ps. 104:27
145:15
147:9
ce dă hrană oricărei făpturi,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

26Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!