Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
135

PSALMUL 135

1351Lăudaţi pe Domnul!

Lăudaţi Numele Domnului,

lăudaţi-L

135:1
Ps. 113:1
134:1
, robi ai Domnului,

2care

135:2
Luca 2:37
staţi în Casa Domnului,

în curţile

135:2
Ps. 92:13
96:8
116:19
Casei Dumnezeului nostru!

3Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun

135:3
Ps. 119:68
;

cântaţi Numele Lui, căci

135:3
Ps. 147:1
este binevoitor!

4Căci Domnul Și-a ales pe Iacov

135:4
Exod 19:5Deut. 7:6,7
10:15
,

pe Israel, ca să fie al Lui.

5Știu că Domnul este mare

135:5
Ps. 95:3
97:9

și că Domnul nostru este mai presus de toţi dumnezeii.

6Domnul face tot

135:6
Ps. 115:3
ce vrea

în ceruri și pe pământ,

în mări și în toate adâncurile.

7El

135:7
Ier. 10:13
51:16
ridică norii de la marginile pământului,

135:7
Iov 28:25,26
38:24Zah. 10:1
naștere la fulgere și ploaie

și scoate vântul din cămările

135:7
Iov 38:22
lui.

8El

135:8
Exod 12:12,29Ps. 78:51
136:10
a lovit pe întâii născuţi ai Egiptului,

de la oameni până la dobitoace.

9A trimis

135:9
Exod 7—10
14
semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule:

împotriva

135:9
Ps. 136:15
lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui.

10A

135:10
Num. 21:24-26,34,35Ps. 136:17
lovit multe neamuri

și a ucis împăraţi puternici:

11pe Sihon, împăratul amoriţilor,

pe Og, împăratul Basanului,

și pe toţi împăraţii

135:11
Ios. 12:7
Canaanului;

12și

135:12
Ps. 78:55
136:21,22
le-a dat ţara de moștenire,

de moștenire poporului Său Israel.

13Doamne, Numele

135:13
Exod 3:15Ps. 102:12
Tău rămâne pe vecie;

Doamne, pomenirea Ta ţine din neam în neam,

14căci

135:14
Deut. 32:36
Domnul va judeca pe poporul Său

și va avea milă de robii Săi.

15Idolii

135:15
Ps. 115:4-8
neamurilor sunt argint și aur,

lucrare făcută de mâinile oamenilor.

16Au gură, și nu vorbesc,

au ochi, și nu văd,

17au urechi, și totuși n-aud,

da, n-au suflare în gură.

18Ca ei sunt cei ce-i fac,

toţi cei ce se încred în ei.

19Casa lui Israel, binecuvântaţi

135:19
Ps. 115:9
pe Domnul!

Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul!

20Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul!

Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!

21Domnul să fie binecuvântat din

135:21
Ps. 134:3
Sion,

El, care locuiește în Ierusalim!

Lăudaţi pe Domnul!