Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
136

PSALMUL 136

1361Lăudaţi

136:1
Ps. 106:1
107:1
118:1
pe Domnul, căci este bun,

căci

136:1
1 Cron. 16:34,412 Cron. 20:21
în veac ţine îndurarea Lui!

2Lăudaţi pe Dumnezeul

136:2
Deut. 10:17
dumnezeilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

3Lăudaţi pe Domnul domnilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

4Pe Cel ce

136:4
Ps. 72:18
singur face minuni mari,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

5Pe Cel

136:5
Gen. 1:1Prov. 3:19Ier. 51:15
ce a făcut cerurile cu pricepere,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

6Pe Cel

136:6
Gen. 1:9Ps. 24:2Ier. 10:12
ce a întins pământul pe ape,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

7Pe Cel

136:7
Gen. 1:14
ce a făcut luminători mari,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

8Soarele

136:8
Gen. 1:16
, ca să stăpânească ziua,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

9Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

10Pe Cel

136:10
Exod 12:29Ps. 135:8
ce a lovit pe egipteni în întâii lor născuţi,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

11Și

136:11
Exod 12:51
13:3,17
a scos pe Israel din mijlocul lor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

12Cu

136:12
Exod 6:6
mână tare și cu braţ întins,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

13Pe Cel

136:13
Exod 14:21,22Ps. 78:13
ce a tăiat în două Marea Roșie,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

14Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

15Și

136:15
Exod 14:27Ps. 135:9
a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

16Pe Cel

136:16
Exod 13:18
15:22Deut. 8:15
ce a călăuzit pe poporul Său în pustie,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

17Pe Cel

136:17
Ps. 135:10,11
ce a lovit împăraţi mari,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

18Pe

136:18
Deut. 29:7
Cel ce a ucis împăraţi puternici,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

19Pe Sihon

136:19
Num. 21:21
, împăratul amoriţilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

20Și pe Og

136:20
Num. 21:33
, împăratul Basanului,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

21Și

136:21
Ios. 12:1Ps. 135:12
le-a dat ţara de moștenire,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

22De moștenire robului Său Israel,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

23Pe Cel ce Și-a adus

136:23
Gen. 8:1Deut. 32:36Ps. 113:7
aminte de noi când eram smeriţi,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

24Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

25Pe Cel

136:25
Ps. 104:27
145:15
147:9
ce dă hrană oricărei făpturi,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

26Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!