Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
135

PSALMUL 135

1351Lăudaţi pe Domnul!

Lăudaţi Numele Domnului,

lăudaţi-L

135:1
Ps. 113:1
134:1
, robi ai Domnului,

2care

135:2
Luca 2:37
staţi în Casa Domnului,

în curţile

135:2
Ps. 92:13
96:8
116:19
Casei Dumnezeului nostru!

3Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun

135:3
Ps. 119:68
;

cântaţi Numele Lui, căci

135:3
Ps. 147:1
este binevoitor!

4Căci Domnul Și-a ales pe Iacov

135:4
Exod 19:5Deut. 7:6,7
10:15
,

pe Israel, ca să fie al Lui.

5Știu că Domnul este mare

135:5
Ps. 95:3
97:9

și că Domnul nostru este mai presus de toţi dumnezeii.

6Domnul face tot

135:6
Ps. 115:3
ce vrea

în ceruri și pe pământ,

în mări și în toate adâncurile.

7El

135:7
Ier. 10:13
51:16
ridică norii de la marginile pământului,

135:7
Iov 28:25,26
38:24Zah. 10:1
naștere la fulgere și ploaie

și scoate vântul din cămările

135:7
Iov 38:22
lui.

8El

135:8
Exod 12:12,29Ps. 78:51
136:10
a lovit pe întâii născuţi ai Egiptului,

de la oameni până la dobitoace.

9A trimis

135:9
Exod 7—10
14
semne și minuni în mijlocul tău, Egiptule:

împotriva

135:9
Ps. 136:15
lui Faraon și împotriva tuturor slujitorilor lui.

10A

135:10
Num. 21:24-26,34,35Ps. 136:17
lovit multe neamuri

și a ucis împăraţi puternici:

11pe Sihon, împăratul amoriţilor,

pe Og, împăratul Basanului,

și pe toţi împăraţii

135:11
Ios. 12:7
Canaanului;

12și

135:12
Ps. 78:55
136:21,22
le-a dat ţara de moștenire,

de moștenire poporului Său Israel.

13Doamne, Numele

135:13
Exod 3:15Ps. 102:12
Tău rămâne pe vecie;

Doamne, pomenirea Ta ţine din neam în neam,

14căci

135:14
Deut. 32:36
Domnul va judeca pe poporul Său

și va avea milă de robii Săi.

15Idolii

135:15
Ps. 115:4-8
neamurilor sunt argint și aur,

lucrare făcută de mâinile oamenilor.

16Au gură, și nu vorbesc,

au ochi, și nu văd,

17au urechi, și totuși n-aud,

da, n-au suflare în gură.

18Ca ei sunt cei ce-i fac,

toţi cei ce se încred în ei.

19Casa lui Israel, binecuvântaţi

135:19
Ps. 115:9
pe Domnul!

Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul!

20Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul!

Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!

21Domnul să fie binecuvântat din

135:21
Ps. 134:3
Sion,

El, care locuiește în Ierusalim!

Lăudaţi pe Domnul!

136

PSALMUL 136

1361Lăudaţi

136:1
Ps. 106:1
107:1
118:1
pe Domnul, căci este bun,

căci

136:1
1 Cron. 16:34,412 Cron. 20:21
în veac ţine îndurarea Lui!

2Lăudaţi pe Dumnezeul

136:2
Deut. 10:17
dumnezeilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

3Lăudaţi pe Domnul domnilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

4Pe Cel ce

136:4
Ps. 72:18
singur face minuni mari,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

5Pe Cel

136:5
Gen. 1:1Prov. 3:19Ier. 51:15
ce a făcut cerurile cu pricepere,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

6Pe Cel

136:6
Gen. 1:9Ps. 24:2Ier. 10:12
ce a întins pământul pe ape,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

7Pe Cel

136:7
Gen. 1:14
ce a făcut luminători mari,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

8Soarele

136:8
Gen. 1:16
, ca să stăpânească ziua,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

9Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

10Pe Cel

136:10
Exod 12:29Ps. 135:8
ce a lovit pe egipteni în întâii lor născuţi,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

11Și

136:11
Exod 12:51
13:3,17
a scos pe Israel din mijlocul lor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

12Cu

136:12
Exod 6:6
mână tare și cu braţ întins,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

13Pe Cel

136:13
Exod 14:21,22Ps. 78:13
ce a tăiat în două Marea Roșie,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

14Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

15Și

136:15
Exod 14:27Ps. 135:9
a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

16Pe Cel

136:16
Exod 13:18
15:22Deut. 8:15
ce a călăuzit pe poporul Său în pustie,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

17Pe Cel

136:17
Ps. 135:10,11
ce a lovit împăraţi mari,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

18Pe

136:18
Deut. 29:7
Cel ce a ucis împăraţi puternici,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

19Pe Sihon

136:19
Num. 21:21
, împăratul amoriţilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

20Și pe Og

136:20
Num. 21:33
, împăratul Basanului,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

21Și

136:21
Ios. 12:1Ps. 135:12
le-a dat ţara de moștenire,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

22De moștenire robului Său Israel,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

23Pe Cel ce Și-a adus

136:23
Gen. 8:1Deut. 32:36Ps. 113:7
aminte de noi când eram smeriţi,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

24Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

25Pe Cel

136:25
Ps. 104:27
145:15
147:9
ce dă hrană oricărei făpturi,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

26Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

137

PSALMUL 137

1371Pe malurile râurilor Babilonului,

ședeam jos și plângeam

când ne aduceam aminte de Sion.

2În sălciile din ţinutul acela

ne atârnaserăm harpele.

3Căci, acolo, biruitorii noștri ne cereau cântări

și asupritorii

137:3
Ps. 79:1
noștri ne cereau bucurie zicând:

„Cântaţi-ne câteva din cântările Sionului!”

4Cum să cântăm noi cântările Domnului

pe un pământ străin?

5Dacă te voi uita, Ierusalime,

să-și uite dreapta mea destoinicia ei!

6Să mi se lipească limba

137:6
Ezec. 3:26
de cerul gurii

dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,

dacă nu voi face din Ierusalim

culmea bucuriei mele!

7Adu-Ţi aminte, Doamne, de copiii

137:7
Ier. 49:7Plâng. 4:22Ezec. 25:12Obad. 10
Edomului,

care, în ziua nenorocirii Ierusalimului,

ziceau: „Radeţi-l, radeţi-l

din temelii!”

8Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii

137:8
Is. 13:1,6Ier. 25:12
50:2
,

ferice de cine-ţi

137:8
Ier. 50:15,29Apoc. 18:6
va întoarce la fel

răul pe care ni l-ai făcut!

9Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi

și-i va zdrobi

137:9
Is. 13:16
de stâncă!