Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
136

PSALMUL 136

1361Lăudaţi

136:1
Ps. 106:1
107:1
118:1
pe Domnul, căci este bun,

căci

136:1
1 Cron. 16:34,412 Cron. 20:21
în veac ţine îndurarea Lui!

2Lăudaţi pe Dumnezeul

136:2
Deut. 10:17
dumnezeilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

3Lăudaţi pe Domnul domnilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

4Pe Cel ce

136:4
Ps. 72:18
singur face minuni mari,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

5Pe Cel

136:5
Gen. 1:1Prov. 3:19Ier. 51:15
ce a făcut cerurile cu pricepere,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

6Pe Cel

136:6
Gen. 1:9Ps. 24:2Ier. 10:12
ce a întins pământul pe ape,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

7Pe Cel

136:7
Gen. 1:14
ce a făcut luminători mari,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

8Soarele

136:8
Gen. 1:16
, ca să stăpânească ziua,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

9Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

10Pe Cel

136:10
Exod 12:29Ps. 135:8
ce a lovit pe egipteni în întâii lor născuţi,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

11Și

136:11
Exod 12:51
13:3,17
a scos pe Israel din mijlocul lor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

12Cu

136:12
Exod 6:6
mână tare și cu braţ întins,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

13Pe Cel

136:13
Exod 14:21,22Ps. 78:13
ce a tăiat în două Marea Roșie,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

14Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

15Și

136:15
Exod 14:27Ps. 135:9
a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

16Pe Cel

136:16
Exod 13:18
15:22Deut. 8:15
ce a călăuzit pe poporul Său în pustie,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

17Pe Cel

136:17
Ps. 135:10,11
ce a lovit împăraţi mari,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

18Pe

136:18
Deut. 29:7
Cel ce a ucis împăraţi puternici,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

19Pe Sihon

136:19
Num. 21:21
, împăratul amoriţilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

20Și pe Og

136:20
Num. 21:33
, împăratul Basanului,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

21Și

136:21
Ios. 12:1Ps. 135:12
le-a dat ţara de moștenire,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

22De moștenire robului Său Israel,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

23Pe Cel ce Și-a adus

136:23
Gen. 8:1Deut. 32:36Ps. 113:7
aminte de noi când eram smeriţi,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

24Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

25Pe Cel

136:25
Ps. 104:27
145:15
147:9
ce dă hrană oricărei făpturi,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

26Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor,

căci în veac ţine îndurarea Lui!

137

PSALMUL 137

1371Pe malurile râurilor Babilonului,

ședeam jos și plângeam

când ne aduceam aminte de Sion.

2În sălciile din ţinutul acela

ne atârnaserăm harpele.

3Căci, acolo, biruitorii noștri ne cereau cântări

și asupritorii

137:3
Ps. 79:1
noștri ne cereau bucurie zicând:

„Cântaţi-ne câteva din cântările Sionului!”

4Cum să cântăm noi cântările Domnului

pe un pământ străin?

5Dacă te voi uita, Ierusalime,

să-și uite dreapta mea destoinicia ei!

6Să mi se lipească limba

137:6
Ezec. 3:26
de cerul gurii

dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,

dacă nu voi face din Ierusalim

culmea bucuriei mele!

7Adu-Ţi aminte, Doamne, de copiii

137:7
Ier. 49:7Plâng. 4:22Ezec. 25:12Obad. 10
Edomului,

care, în ziua nenorocirii Ierusalimului,

ziceau: „Radeţi-l, radeţi-l

din temelii!”

8Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii

137:8
Is. 13:1,6Ier. 25:12
50:2
,

ferice de cine-ţi

137:8
Ier. 50:15,29Apoc. 18:6
va întoarce la fel

răul pe care ni l-ai făcut!

9Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi

și-i va zdrobi

137:9
Is. 13:16
de stâncă!

138

PSALMUL 138

Un psalm al lui David

1381Te laud din toată inima,

cânt laudele Tale înaintea

138:1
Ps. 119:46
dumnezeilor.

2

138:2
Ps. 28:2
închin în
138:2
1 Împ. 8:29,30Ps. 5:7
Templul Tău cel sfânt

și laud Numele Tău pentru bunătatea și credincioșia Ta,

căci Ţi s-a mărit

138:2
Is. 42:21
faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.

3În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat,

m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul.

4Toţi

138:4
Ps. 102:15,22
împăraţii pământului Te vor lăuda, Doamne,

când vor auzi cuvintele gurii Tale;

5ei vor lăuda căile Domnului,

căci mare este slava Domnului!

6Domnul este

138:6
Ps. 113:5,6Is. 57:15
înălţat, totuși vede
138:6
Prov. 3:34Iac. 4:61 Pet. 5:5
pe cei smeriţi

și cunoaște de departe pe cei îngâmfaţi.

7Când

138:7
Ps. 23:3,4
umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi,

Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei

și dreapta Ta mă mântuiește.

8Domnul

138:8
Ps. 57:2Filip. 1:6
va sfârși ce a început pentru mine.

Doamne, bunătatea Ta ţine în veci:

nu

138:8
Iov 10:3,8
14:15
părăsi lucrările mâinilor Tale.