Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
137

PSALMUL 137

1371Pe malurile râurilor Babilonului,

ședeam jos și plângeam

când ne aduceam aminte de Sion.

2În sălciile din ţinutul acela

ne atârnaserăm harpele.

3Căci, acolo, biruitorii noștri ne cereau cântări

și asupritorii

137:3
Ps. 79:1
noștri ne cereau bucurie zicând:

„Cântaţi-ne câteva din cântările Sionului!”

4Cum să cântăm noi cântările Domnului

pe un pământ străin?

5Dacă te voi uita, Ierusalime,

să-și uite dreapta mea destoinicia ei!

6Să mi se lipească limba

137:6
Ezec. 3:26
de cerul gurii

dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,

dacă nu voi face din Ierusalim

culmea bucuriei mele!

7Adu-Ţi aminte, Doamne, de copiii

137:7
Ier. 49:7Plâng. 4:22Ezec. 25:12Obad. 10
Edomului,

care, în ziua nenorocirii Ierusalimului,

ziceau: „Radeţi-l, radeţi-l

din temelii!”

8Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii

137:8
Is. 13:1,6Ier. 25:12
50:2
,

ferice de cine-ţi

137:8
Ier. 50:15,29Apoc. 18:6
va întoarce la fel

răul pe care ni l-ai făcut!

9Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi

și-i va zdrobi

137:9
Is. 13:16
de stâncă!

138

PSALMUL 138

Un psalm al lui David

1381Te laud din toată inima,

cânt laudele Tale înaintea

138:1
Ps. 119:46
dumnezeilor.

2

138:2
Ps. 28:2
închin în
138:2
1 Împ. 8:29,30Ps. 5:7
Templul Tău cel sfânt

și laud Numele Tău pentru bunătatea și credincioșia Ta,

căci Ţi s-a mărit

138:2
Is. 42:21
faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.

3În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat,

m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul.

4Toţi

138:4
Ps. 102:15,22
împăraţii pământului Te vor lăuda, Doamne,

când vor auzi cuvintele gurii Tale;

5ei vor lăuda căile Domnului,

căci mare este slava Domnului!

6Domnul este

138:6
Ps. 113:5,6Is. 57:15
înălţat, totuși vede
138:6
Prov. 3:34Iac. 4:61 Pet. 5:5
pe cei smeriţi

și cunoaște de departe pe cei îngâmfaţi.

7Când

138:7
Ps. 23:3,4
umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi,

Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei

și dreapta Ta mă mântuiește.

8Domnul

138:8
Ps. 57:2Filip. 1:6
va sfârși ce a început pentru mine.

Doamne, bunătatea Ta ţine în veci:

nu

138:8
Iov 10:3,8
14:15
părăsi lucrările mâinilor Tale.

139

PSALMUL 139

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

1391Doamne, Tu mă cercetezi

139:1
Ps. 17:3Ier. 12:3
de aproape și mă cunoști,

2știi

139:2
2 Împ. 19:27
când stau jos și când mă scol

și de departe îmi pătrunzi

139:2
Mat. 9:4Ioan 2:24,25
gândul.

3Știi

139:3
Iov 31:4
când umblu și când mă culc

și cunoști toate căile mele.

4Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă,

și Tu

139:4
Evr. 4:13
, Doamne, îl și cunoști în totul.

5Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte

și-Ţi pui mâna peste mine.

6O știinţă

139:6
Iov 42:3Ps. 40:5
131:1
atât de minunată este mai presus de puterile mele:

este prea înaltă ca s-o pot prinde.

7Unde

139:7
Ier. 23:24Iona 1:3
mă voi duce departe de Duhul Tău

și unde voi fugi departe de Faţa Ta?

8Dacă

139:8
Amos 9:2-4
mă voi sui în cer, Tu ești acolo;

dacă

139:8
Iov 26:6Prov. 15:11
mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te și acolo.

9Dacă voi lua aripile zorilor

și mă voi duce să locuiesc la marginea mării,

10și acolo mâna Ta mă va călăuzi

și dreapta Ta mă va apuca.

11Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi

și se va face noapte lumina dimprejurul meu”,

12iată că nici chiar întunericul

139:12
Iov 26:6
34:22Dan. 2:22Evr. 4:13
nu este întunecos pentru Tine,

ci noaptea strălucește ca ziua

și întunericul, ca lumina.

13Tu mi-ai întocmit rărunchii,

Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele:

14Te laud că sunt o făptură așa de minunată.

Minunate sunt lucrările Tale

și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!

15Trupul

139:15
Iov 10:8,9Ecl. 11:5
meu nu era ascuns de Tine

când am fost făcut într-un loc tainic,

ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.

16Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau

și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite,

mai înainte de a fi fost vreuna din ele.

17Cât

139:17
Ps. 40:5
de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule,

și cât de mare este numărul lor!

18Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip.

Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.

19O, Dumnezeule, de ai ucide

139:19
Is. 14:4
pe cel rău!

Depărtaţi-vă

139:19
Ps. 119:115
de la mine, oameni setoși de sânge!

20Ei vorbesc

139:20
Iuda 15
despre Tine în chip nelegiuit,

Îţi iau Numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi!

21

139:21
2 Cron. 19:2Ps. 119:158
nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc

și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta?

22Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită;

îi privesc ca pe vrăjmași ai mei.

23Cercetează-mă

139:23
Iov 31:6Ps. 26:2
, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima!

Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile!

24Vezi dacă sunt pe o cale rea

și du-mă

139:24
Ps. 5:8
143:10
pe calea veșniciei!