Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

PSALMUL 13

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

131Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat?

Până când

13:1
Deut. 31:17Iov 13:24Ps. 44:24
88:14
89:46Is. 59:2
Îţi vei ascunde Faţa de mine?

2Până când voi avea sufletul plin de griji

și inima plină de necazuri în fiecare zi?

Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea?

3Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu!

Dă lumină

13:3
Ezra 9:8
ochilor mei, ca
13:3
Ier. 51:39
să n-adorm somnul morţii,

4ca să nu zică

13:4
Ps. 25:2
35:19
38:16
vrăjmașul meu: „L-am biruit”

și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin!

5Eu am încredere în bunătatea

13:5
Ps. 33:21
Ta,

sunt cu inima veselă din pricina mântuirii Tale:

6cânt Domnului,

căci mi-a făcut

13:6
Ps. 116:7
119:17
bine!

14

PSALMUL 14

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

141Nebunul

14:1
Ps. 10:4
53:1
zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!”

S-au stricat

14:1
Gen. 6:11,12Rom. 3:10
oamenii, fac fapte urâte;

nu este niciunul care să facă binele.

2Domnul

14:2
Ps. 33:13
102:19
Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor,

să vadă de este vreunul care să aibă pricepere

și care să caute pe Dumnezeu.

3Dar toţi

14:3
Rom. 3:10-12
s-au rătăcit, toţi s-au dovedit niște netrebnici;

nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

4Și-au pierdut mintea toţi cei ce săvârșesc fărădelegea

de mănâncă

14:4
Ier. 10:25Amos 8:4Mica 3:3
pe poporul meu cum mănâncă pâinea

și nu cheamă

14:4
Ps. 79:6Is. 64:7
pe Domnul?

5Ei vor tremura de spaimă

când Se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit.

6Râdeţi voi de nădejdea celui nenorocit…,

dar scăparea lui este Domnul

14:6
Ps. 9:9
142:5
.

7O, de

14:7
Ps. 53:6
ar porni din Sion izbăvirea lui Israel!…

Când

14:7
Iov 42:10Ps. 126:1
va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război ai poporului Său,

Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

15

PSALMUL 15

Un psalm al lui David

151Doamne, cine

15:1
Ps. 24:3
va locui în cortul Tău?

Cine va locui pe muntele

15:1
Ps. 2:6
3:4
Tău cel sfânt?

2Cel ce

15:2
Is. 33:15
umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu

și spune

15:2
Zah. 8:16Efes. 4:25
adevărul din inimă.

3Acela nu clevetește

15:3
Lev. 19:16Ps. 34:13
cu limba lui, nu face rău semenului său

și nu aruncă

15:3
Exod 23:1
ocară asupra aproapelui său.

4El privește

15:4
Est. 3:2
cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit,

dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul.

El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ

15:4
Jud. 11:35
în paguba lui.

5El nu-și dă banii

15:5
Exod 22:25Lev. 25:36Deut. 23:19Ezec. 18:8
22:12
cu dobândă

și nu ia mită

15:5
Exod 23:8Deut. 16:19
împotriva celui nevinovat.

Cel ce se poartă așa nu se clatină

15:5
Ps. 16:82 Pet. 1:10
niciodată.