Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
139

PSALMUL 139

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

1391Doamne, Tu mă cercetezi

139:1
Ps. 17:3Ier. 12:3
de aproape și mă cunoști,

2știi

139:2
2 Împ. 19:27
când stau jos și când mă scol

și de departe îmi pătrunzi

139:2
Mat. 9:4Ioan 2:24,25
gândul.

3Știi

139:3
Iov 31:4
când umblu și când mă culc

și cunoști toate căile mele.

4Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă,

și Tu

139:4
Evr. 4:13
, Doamne, îl și cunoști în totul.

5Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte

și-Ţi pui mâna peste mine.

6O știinţă

139:6
Iov 42:3Ps. 40:5
131:1
atât de minunată este mai presus de puterile mele:

este prea înaltă ca s-o pot prinde.

7Unde

139:7
Ier. 23:24Iona 1:3
mă voi duce departe de Duhul Tău

și unde voi fugi departe de Faţa Ta?

8Dacă

139:8
Amos 9:2-4
mă voi sui în cer, Tu ești acolo;

dacă

139:8
Iov 26:6Prov. 15:11
mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te și acolo.

9Dacă voi lua aripile zorilor

și mă voi duce să locuiesc la marginea mării,

10și acolo mâna Ta mă va călăuzi

și dreapta Ta mă va apuca.

11Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi

și se va face noapte lumina dimprejurul meu”,

12iată că nici chiar întunericul

139:12
Iov 26:6
34:22Dan. 2:22Evr. 4:13
nu este întunecos pentru Tine,

ci noaptea strălucește ca ziua

și întunericul, ca lumina.

13Tu mi-ai întocmit rărunchii,

Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele:

14Te laud că sunt o făptură așa de minunată.

Minunate sunt lucrările Tale

și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!

15Trupul

139:15
Iov 10:8,9Ecl. 11:5
meu nu era ascuns de Tine

când am fost făcut într-un loc tainic,

ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.

16Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau

și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite,

mai înainte de a fi fost vreuna din ele.

17Cât

139:17
Ps. 40:5
de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule,

și cât de mare este numărul lor!

18Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip.

Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.

19O, Dumnezeule, de ai ucide

139:19
Is. 14:4
pe cel rău!

Depărtaţi-vă

139:19
Ps. 119:115
de la mine, oameni setoși de sânge!

20Ei vorbesc

139:20
Iuda 15
despre Tine în chip nelegiuit,

Îţi iau Numele ca să mintă, ei, vrăjmașii Tăi!

21

139:21
2 Cron. 19:2Ps. 119:158
nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc

și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta?

22Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită;

îi privesc ca pe vrăjmași ai mei.

23Cercetează-mă

139:23
Iov 31:6Ps. 26:2
, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima!

Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile!

24Vezi dacă sunt pe o cale rea

și du-mă

139:24
Ps. 5:8
143:10
pe calea veșniciei!

140

PSALMUL 140

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

1401Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi!

Păzește-mă

140:1
Vers. 4.
de oamenii asupritori,

2care cugetă lucruri rele în inima lor

și sunt totdeauna

140:2
Ps. 56:6
gata să aţâţe războiul!

3Ei își ascut limba ca un șarpe,

au pe buze o otravă de năpârcă

140:3
Ps. 58:4Rom. 3:13
. (Oprire)

4Păzește-mă

140:4
Ps. 71:4
, Doamne, de mâinile celui rău!

Ferește-mă

140:4
Vers. 1.
de oamenii asupritori,

care se gândesc să mă doboare!

5Niște

140:5
Ps. 35:7
57:6
119:110
141:9Ier. 18:22
îngâmfaţi îmi întind curse și laţuri,

pun reţele de-a lungul drumului

și îmi întind capcane. (Oprire)

6Eu zic Domnului: „Tu ești Dumnezeul meu!

Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele!

7Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele,

Tu-mi acoperi capul în ziua luptei.”

8Nu împlini, Doamne, dorinţele celui rău,

nu lăsa să-i izbutească planurile, ca

140:8
Deut. 32:27
să nu se fălească! (Oprire)

9Asupra capului celor ce mă înconjoară

să cadă

140:9
Ps. 7:16
94:23Prov. 12:13
18:7
nelegiuirea buzelor lor!

10Cărbuni

140:10
Ps. 11:6
aprinși să cadă peste ei!

În foc să fie aruncaţi

în adâncuri, de unde să nu se mai scoale!

11Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ

și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și-l duce la pierzanie.

12Știu că Domnul face

140:12
1 Împ. 8:45Ps. 9:4
dreptate celui obijduit,

dreptate celor lipsiţi.

13Da, cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău,

oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.

141

PSALMUL 141

Un psalm al lui David

1411Doamne, eu Te chem; vino degrabă

141:1
Ps. 70:5
la mine!

Ia aminte la glasul meu când Te chem!

2Ca

141:2
Apoc. 8:3
tămâia să fie rugăciunea
141:2
Apoc. 5:8
8:3,4
mea înaintea Ta

și ca

141:2
Ps. 134:21 Tim. 2:8
jertfa de seară să fie ridicarea
141:2
Exod 29:39
mâinilor mele!

3Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele

și păzește ușa buzelor mele!

4Nu-mi abate inima la lucruri rele,

la fapte vinovate împreună cu oamenii care fac răul,

și

141:4
Prov. 23:6
să nu mănânc din ospeţele lor!

5Lovească-mă cel

141:5
Prov. 9:8
19:25
25:12Gal. 6:1
neprihănit, căci lovirea lui îmi este bine-venită;

pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca untdelemnul turnat pe capul meu!

Să nu-mi întorc capul de la ea:

dar rugăciunea mea se va înălţa întruna împotriva răutăţii lor.

6Când li se vor prăvăli judecătorii de-a lungul stâncilor,

atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute.

7Cum se brăzdează și se spintecă pământul,

așa ni se risipesc oasele la

141:7
2 Cor. 1:9
gura mormântului.

8De aceea, către Tine, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept

141:8
2 Cron. 20:12Ps. 25:15
123:1,2
ochii,

la Tine caut adăpost; nu-mi părăsi sufletul!

9Păzește-mă de

141:9
Ps. 119:110
140:5
142:3
cursa pe care mi-o întind ei

și de piedicile celor ce fac răul!

10Să cadă

141:10
Ps. 35:8
cei răi în laţurile lor,

în timp ce eu să scap!