Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
140

PSALMUL 140

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David

1401Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi!

Păzește-mă

140:1
Vers. 4.
de oamenii asupritori,

2care cugetă lucruri rele în inima lor

și sunt totdeauna

140:2
Ps. 56:6
gata să aţâţe războiul!

3Ei își ascut limba ca un șarpe,

au pe buze o otravă de năpârcă

140:3
Ps. 58:4Rom. 3:13
. (Oprire)

4Păzește-mă

140:4
Ps. 71:4
, Doamne, de mâinile celui rău!

Ferește-mă

140:4
Vers. 1.
de oamenii asupritori,

care se gândesc să mă doboare!

5Niște

140:5
Ps. 35:7
57:6
119:110
141:9Ier. 18:22
îngâmfaţi îmi întind curse și laţuri,

pun reţele de-a lungul drumului

și îmi întind capcane. (Oprire)

6Eu zic Domnului: „Tu ești Dumnezeul meu!

Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele!

7Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele,

Tu-mi acoperi capul în ziua luptei.”

8Nu împlini, Doamne, dorinţele celui rău,

nu lăsa să-i izbutească planurile, ca

140:8
Deut. 32:27
să nu se fălească! (Oprire)

9Asupra capului celor ce mă înconjoară

să cadă

140:9
Ps. 7:16
94:23Prov. 12:13
18:7
nelegiuirea buzelor lor!

10Cărbuni

140:10
Ps. 11:6
aprinși să cadă peste ei!

În foc să fie aruncaţi

în adâncuri, de unde să nu se mai scoale!

11Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ

și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și-l duce la pierzanie.

12Știu că Domnul face

140:12
1 Împ. 8:45Ps. 9:4
dreptate celui obijduit,

dreptate celor lipsiţi.

13Da, cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău,

oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.

141

PSALMUL 141

Un psalm al lui David

1411Doamne, eu Te chem; vino degrabă

141:1
Ps. 70:5
la mine!

Ia aminte la glasul meu când Te chem!

2Ca

141:2
Apoc. 8:3
tămâia să fie rugăciunea
141:2
Apoc. 5:8
8:3,4
mea înaintea Ta

și ca

141:2
Ps. 134:21 Tim. 2:8
jertfa de seară să fie ridicarea
141:2
Exod 29:39
mâinilor mele!

3Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele

și păzește ușa buzelor mele!

4Nu-mi abate inima la lucruri rele,

la fapte vinovate împreună cu oamenii care fac răul,

și

141:4
Prov. 23:6
să nu mănânc din ospeţele lor!

5Lovească-mă cel

141:5
Prov. 9:8
19:25
25:12Gal. 6:1
neprihănit, căci lovirea lui îmi este bine-venită;

pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca untdelemnul turnat pe capul meu!

Să nu-mi întorc capul de la ea:

dar rugăciunea mea se va înălţa întruna împotriva răutăţii lor.

6Când li se vor prăvăli judecătorii de-a lungul stâncilor,

atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute.

7Cum se brăzdează și se spintecă pământul,

așa ni se risipesc oasele la

141:7
2 Cor. 1:9
gura mormântului.

8De aceea, către Tine, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept

141:8
2 Cron. 20:12Ps. 25:15
123:1,2
ochii,

la Tine caut adăpost; nu-mi părăsi sufletul!

9Păzește-mă de

141:9
Ps. 119:110
140:5
142:3
cursa pe care mi-o întind ei

și de piedicile celor ce fac răul!

10Să cadă

141:10
Ps. 35:8
cei răi în laţurile lor,

în timp ce eu să scap!

142

PSALMUL 142

O cântare a lui David.

O rugăciune făcută când era în peșteră

1421Cu glasul meu strig către Domnul,

cu glasul meu mă rog către Domnul.

2Îmi vărs

142:2
Ps. 102, titlu.
necazul înaintea Lui

și-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui.

3Când

142:3
Ps. 143:4
îmi este mâhnit duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea.

Pe

142:3
Ps. 140:5
drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă.

4Aruncă-Ţi

142:4
Ps. 69:20
ochii la dreapta și privește! Nimeni
142:4
Ps. 31:11
88:8,18
nu mă mai cunoaște,

orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu.

5Doamne, către Tine strig și zic: „Tu

142:5
Ps. 46:1
91:2
ești scăparea mea,

partea

142:5
Ps. 16:5
73:26
119:57Plâng. 3:24
mea de moștenire pe
142:5
Ps. 27:13
pământul celor vii.”

6Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit

142:6
Ps. 116:6
de tot!

Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine!

7Scoate-mi sufletul din temniţă, ca să laud Numele Tău!

Cei neprihăniţi vor veni să mă înconjoare

142:7
Ps. 34:2
când
142:7
Ps. 13:6
119:17
îmi vei face bine.