Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
142

PSALMUL 142

O cântare a lui David.

O rugăciune făcută când era în peșteră

1421Cu glasul meu strig către Domnul,

cu glasul meu mă rog către Domnul.

2Îmi vărs

142:2
Ps. 102, titlu.
necazul înaintea Lui

și-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui.

3Când

142:3
Ps. 143:4
îmi este mâhnit duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea.

Pe

142:3
Ps. 140:5
drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă.

4Aruncă-Ţi

142:4
Ps. 69:20
ochii la dreapta și privește! Nimeni
142:4
Ps. 31:11
88:8,18
nu mă mai cunoaște,

orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu.

5Doamne, către Tine strig și zic: „Tu

142:5
Ps. 46:1
91:2
ești scăparea mea,

partea

142:5
Ps. 16:5
73:26
119:57Plâng. 3:24
mea de moștenire pe
142:5
Ps. 27:13
pământul celor vii.”

6Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit

142:6
Ps. 116:6
de tot!

Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine!

7Scoate-mi sufletul din temniţă, ca să laud Numele Tău!

Cei neprihăniţi vor veni să mă înconjoare

142:7
Ps. 34:2
când
142:7
Ps. 13:6
119:17
îmi vei face bine.

143

PSALMUL 143

Un psalm al lui David

1431Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la cererile mele!

Ascultă-mă în

143:1
Ps. 13:1
credincioșia și dreptatea Ta!

2Nu

143:2
Iov 14:3
intra la judecată cu robul Tău!

Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea

143:2
Exod 34:7Iov 4:17
9:2
15:14
25:4Ps. 130:3Ecl. 7:20Rom. 3:20Gal. 2:16
Ta.

3Vrăjmașul îmi urmărește sufletul,

îmi calcă viaţa în picioare la pământ:

mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme.

4Îmi

143:4
Ps. 77:3
142:3
este mâhnit duhul în mine,

îmi este tulburată inima înăuntrul meu.

5Mi-aduc

143:5
Ps. 77:5,10,11
aminte de zilele de odinioară,

mă gândesc la toate lucrările Tale,

cuget la lucrarea mâinilor Tale.

6Îmi întind

143:6
Ps. 88:9
mâinile spre Tine;

îmi suspină sufletul

143:6
Ps. 63:1
după Tine ca un pământ uscat. (Oprire)

7Grăbește de m-ascultă, Doamne!

Mi se topește duhul:

nu-mi ascunde Faţa Ta!

Căci

143:7
Ps. 28:1
aș ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă.

8Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă

143:8
Ps. 46:5
bunătatea Ta,

căci mă încred în Tine.

Arată-mi

143:8
Ps. 5:8
calea pe care trebuie să umblu,

căci la Tine îmi înalţ

143:8
Ps. 25:1
sufletul.

9Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne,

căci la Tine caut adăpost!

10Învaţă-mă

143:10
Ps. 25:4,5
139:24
să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu!

Duhul

143:10
Neem. 9:20
Tău cel bun să mă călăuzească pe calea
143:10
Is. 26:10
cea dreaptă!

11Pentru Numele Tău, Doamne, înviorează-mă

143:11
Ps. 119:25
;

în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz!

12În bunătatea Ta, nimicește

143:12
Ps. 54:5
pe vrăjmașii mei

și pierde pe toţi potrivnicii sufletului meu,

căci eu

143:12
Ps. 116:16
sunt robul Tău.

144

PSALMUL 144

Un psalm al lui David

1441Binecuvântat să fie Domnul, Stânca mea,

care-mi deprinde

144:1
2 Sam. 22:35Ps. 18:34
mâinile la luptă,

degetele la bătălie,

2Binefăcătorul

144:2
2 Sam. 22:2,3,40,48
meu și Cetăţuia mea,

Turnul meu de scăpare și Izbăvitorul meu,

Scutul meu de adăpost,

care-mi supune pe poporul meu!

3Doamne

144:3
Iov 7:17Ps. 8:4Evr. 2:6
, ce este omul ca să iei cunoștinţă de el,

fiul omului, ca să iei seama la el?

4Omul

144:4
Iov 4:19
14:2Ps. 39:5
62:9
este ca o suflare,

zilele

144:4
Ps. 102:11
lui sunt ca umbra care trece.

5Pleacă

144:5
Ps. 18:9Is. 64:1
cerurile, Doamne, și coboară-Te!

Atinge

144:5
Ps. 104:32
munţii, ca să fumege!

6Fulgeră

144:6
Ps. 18:13,14
și risipește pe vrăjmașii mei!

Aruncă-Ţi săgeţile și pune-i pe fugă!

7Întinde-Ţi

144:7
Ps. 18:16
mâinile de sus,

izbăvește-mă

144:7
Vers. 11.
și scapă-mă din apele cele mari,

din mâna fiilor

144:7
Ps. 54:3Mal. 2:11
celui străin,

8a căror gură spune neadevăruri

144:8
Ps. 12:2

și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!

9Dumnezeule, Îţi voi cânta o cântare

144:9
Ps. 33:2,3
40:3
nouă,

Te voi lăuda cu alăuta cu zece coarde.

10Tu, care

144:10
Ps. 18:50
dai împăraţilor biruinţa,

care ai scăpat de sabie ucigașă pe robul Tău David,

11izbăvește-mă

144:11
Vers. 7,8.
și scapă-mă din mâna fiilor celui străin,

a căror gură spune neadevăruri

și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!…

12Fiii noștri sunt ca

144:12
Ps. 128:3
niște odrasle, care cresc în tinereţea lor;

fetele noastre, ca niște stâlpi săpaţi frumos, care fac podoaba caselor împărătești.

13Grânarele noastre sunt pline și gem de tot felul de merinde;

turmele ni se înmulţesc cu miile, cu zecile de mii, în câmpiile noastre:

14viţelele noastre sunt prăsitoare;

nu-i nicio pagubă, nicio robie,

niciun ţipăt în uliţele noastre!

15Ferice

144:15
Deut. 33:29Ps. 33:12
65:4
146:5
de poporul care stă astfel!

Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!