Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
143

PSALMUL 143

Un psalm al lui David

1431Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la cererile mele!

Ascultă-mă în

143:1
Ps. 13:1
credincioșia și dreptatea Ta!

2Nu

143:2
Iov 14:3
intra la judecată cu robul Tău!

Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea

143:2
Exod 34:7Iov 4:17
9:2
15:14
25:4Ps. 130:3Ecl. 7:20Rom. 3:20Gal. 2:16
Ta.

3Vrăjmașul îmi urmărește sufletul,

îmi calcă viaţa în picioare la pământ:

mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme.

4Îmi

143:4
Ps. 77:3
142:3
este mâhnit duhul în mine,

îmi este tulburată inima înăuntrul meu.

5Mi-aduc

143:5
Ps. 77:5,10,11
aminte de zilele de odinioară,

mă gândesc la toate lucrările Tale,

cuget la lucrarea mâinilor Tale.

6Îmi întind

143:6
Ps. 88:9
mâinile spre Tine;

îmi suspină sufletul

143:6
Ps. 63:1
după Tine ca un pământ uscat. (Oprire)

7Grăbește de m-ascultă, Doamne!

Mi se topește duhul:

nu-mi ascunde Faţa Ta!

Căci

143:7
Ps. 28:1
aș ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă.

8Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă

143:8
Ps. 46:5
bunătatea Ta,

căci mă încred în Tine.

Arată-mi

143:8
Ps. 5:8
calea pe care trebuie să umblu,

căci la Tine îmi înalţ

143:8
Ps. 25:1
sufletul.

9Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne,

căci la Tine caut adăpost!

10Învaţă-mă

143:10
Ps. 25:4,5
139:24
să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu!

Duhul

143:10
Neem. 9:20
Tău cel bun să mă călăuzească pe calea
143:10
Is. 26:10
cea dreaptă!

11Pentru Numele Tău, Doamne, înviorează-mă

143:11
Ps. 119:25
;

în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz!

12În bunătatea Ta, nimicește

143:12
Ps. 54:5
pe vrăjmașii mei

și pierde pe toţi potrivnicii sufletului meu,

căci eu

143:12
Ps. 116:16
sunt robul Tău.

144

PSALMUL 144

Un psalm al lui David

1441Binecuvântat să fie Domnul, Stânca mea,

care-mi deprinde

144:1
2 Sam. 22:35Ps. 18:34
mâinile la luptă,

degetele la bătălie,

2Binefăcătorul

144:2
2 Sam. 22:2,3,40,48
meu și Cetăţuia mea,

Turnul meu de scăpare și Izbăvitorul meu,

Scutul meu de adăpost,

care-mi supune pe poporul meu!

3Doamne

144:3
Iov 7:17Ps. 8:4Evr. 2:6
, ce este omul ca să iei cunoștinţă de el,

fiul omului, ca să iei seama la el?

4Omul

144:4
Iov 4:19
14:2Ps. 39:5
62:9
este ca o suflare,

zilele

144:4
Ps. 102:11
lui sunt ca umbra care trece.

5Pleacă

144:5
Ps. 18:9Is. 64:1
cerurile, Doamne, și coboară-Te!

Atinge

144:5
Ps. 104:32
munţii, ca să fumege!

6Fulgeră

144:6
Ps. 18:13,14
și risipește pe vrăjmașii mei!

Aruncă-Ţi săgeţile și pune-i pe fugă!

7Întinde-Ţi

144:7
Ps. 18:16
mâinile de sus,

izbăvește-mă

144:7
Vers. 11.
și scapă-mă din apele cele mari,

din mâna fiilor

144:7
Ps. 54:3Mal. 2:11
celui străin,

8a căror gură spune neadevăruri

144:8
Ps. 12:2

și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!

9Dumnezeule, Îţi voi cânta o cântare

144:9
Ps. 33:2,3
40:3
nouă,

Te voi lăuda cu alăuta cu zece coarde.

10Tu, care

144:10
Ps. 18:50
dai împăraţilor biruinţa,

care ai scăpat de sabie ucigașă pe robul Tău David,

11izbăvește-mă

144:11
Vers. 7,8.
și scapă-mă din mâna fiilor celui străin,

a căror gură spune neadevăruri

și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!…

12Fiii noștri sunt ca

144:12
Ps. 128:3
niște odrasle, care cresc în tinereţea lor;

fetele noastre, ca niște stâlpi săpaţi frumos, care fac podoaba caselor împărătești.

13Grânarele noastre sunt pline și gem de tot felul de merinde;

turmele ni se înmulţesc cu miile, cu zecile de mii, în câmpiile noastre:

14viţelele noastre sunt prăsitoare;

nu-i nicio pagubă, nicio robie,

niciun ţipăt în uliţele noastre!

15Ferice

144:15
Deut. 33:29Ps. 33:12
65:4
146:5
de poporul care stă astfel!

Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!

145

PSALMUL 145

O cântare

145:0
Ps. 100, titlu.
de laudă a lui David

1451Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu,

și voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!

2În fiecare zi Te voi binecuvânta

și voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

3Mare

145:3
Ps. 96:4
147:5
este Domnul și foarte vrednic de laudă,

și mărimea

145:3
Iov 5:9
9:10Rom. 11:33
Lui este nepătrunsă.

4Fiecare

145:4
Is. 38:19
neam de om să laude lucrările Tale

și să vestească isprăvile Tale cele mari!

5Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale

și voi cânta minunile Tale.

6Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoșată,

și eu voi povesti mărimea Ta.

7Să se trâmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate,

și să se laude dreptatea Ta!

8Domnul este milostiv și plin de îndurare

145:8
Exod 34:6,7Num. 14:18Ps. 86:5,15
103:8
,

îndelung răbdător și plin de bunătate.

9Domnul este bun

145:9
Ps. 100:5Naum 1:7
faţă de toţi

și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.

10Toate

145:10
Ps. 19:1
lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne!

Și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta.

11Vor spune slava Împărăţiei Tale

și vor vesti puterea Ta,

12ca să facă cunoscute fiilor oamenilor puterea Ta

și strălucirea plină de slavă a împărăţiei Tale.

13Împărăţia

145:13
Ps. 146:101 Tim. 1:17
Ta este o împărăţie veșnică

și stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.

14Domnul sprijină pe toţi cei ce cad

și îndreaptă

145:14
Ps. 146:8
pe cei încovoiaţi.

15Ochii

145:15
Ps. 104:27
tuturor nădăjduiesc în Tine,

și Tu

145:15
Ps. 136:25
le dai hrana la vreme.

16Îţi deschizi mâna

și

145:16
Ps. 104:21
147:9
saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17Domnul este drept în toate căile Lui

și milostiv în toate faptele Lui.

18Domnul este lângă

145:18
Deut. 4:7
toţi cei ce-L cheamă,

lângă cei ce-L cheamă cu toată

145:18
Ioan 4:24
inima.

19El împlinește dorinţele celor ce se tem de El,

le aude strigătul și-i scapă.

20Domnul

145:20
Ps. 31:23
97:10
păzește pe toţi cei ce-L iubesc

și nimicește pe toţi cei răi.

21Gura mea să vestească lauda Domnului

și orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci!