Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
144

PSALMUL 144

Un psalm al lui David

1441Binecuvântat să fie Domnul, Stânca mea,

care-mi deprinde

144:1
2 Sam. 22:35Ps. 18:34
mâinile la luptă,

degetele la bătălie,

2Binefăcătorul

144:2
2 Sam. 22:2,3,40,48
meu și Cetăţuia mea,

Turnul meu de scăpare și Izbăvitorul meu,

Scutul meu de adăpost,

care-mi supune pe poporul meu!

3Doamne

144:3
Iov 7:17Ps. 8:4Evr. 2:6
, ce este omul ca să iei cunoștinţă de el,

fiul omului, ca să iei seama la el?

4Omul

144:4
Iov 4:19
14:2Ps. 39:5
62:9
este ca o suflare,

zilele

144:4
Ps. 102:11
lui sunt ca umbra care trece.

5Pleacă

144:5
Ps. 18:9Is. 64:1
cerurile, Doamne, și coboară-Te!

Atinge

144:5
Ps. 104:32
munţii, ca să fumege!

6Fulgeră

144:6
Ps. 18:13,14
și risipește pe vrăjmașii mei!

Aruncă-Ţi săgeţile și pune-i pe fugă!

7Întinde-Ţi

144:7
Ps. 18:16
mâinile de sus,

izbăvește-mă

144:7
Vers. 11.
Ps. 69:1,2,14
și scapă-mă din apele cele mari,

din mâna fiilor

144:7
Ps. 54:3Mal. 2:11
celui străin,

8a căror gură spune neadevăruri

144:8
Ps. 12:2

și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!

9Dumnezeule, Îţi voi cânta o cântare

144:9
Ps. 33:2,3
40:3
nouă,

Te voi lăuda cu alăuta cu zece coarde.

10Tu, care

144:10
Ps. 18:50
dai împăraţilor biruinţa,

care ai scăpat de sabie ucigașă pe robul Tău David,

11izbăvește-mă

144:11
Vers. 7,8.

și scapă-mă din mâna fiilor celui străin,

a căror gură spune neadevăruri

și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!…

12Fiii noștri sunt ca

144:12
Ps. 128:3
niște odrasle, care cresc în tinereţea lor;

fetele noastre, ca niște stâlpi săpaţi frumos, care fac podoaba caselor împărătești.

13Grânarele noastre sunt pline și gem de tot felul de merinde;

turmele ni se înmulţesc cu miile, cu zecile de mii, în câmpiile noastre:

14viţelele noastre sunt prăsitoare;

nu-i nicio pagubă, nicio robie,

niciun ţipăt în uliţele noastre!

15Ferice

144:15
Deut. 33:29Ps. 33:12
65:4
146:5
de poporul care stă astfel!

Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!