Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
145

PSALMUL 145

O cântare

145:0
Ps. 100, titlu.

de laudă a lui David

1451Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu,

și voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!

2În fiecare zi Te voi binecuvânta

și voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

3Mare

145:3
Ps. 96:4
147:5
este Domnul și foarte vrednic de laudă,

și mărimea

145:3
Iov 5:9
9:10Rom. 11:33
Lui este nepătrunsă.

4Fiecare

145:4
Is. 38:19
neam de om să laude lucrările Tale

și să vestească isprăvile Tale cele mari!

5Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale

și voi cânta minunile Tale.

6Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoșată,

și eu voi povesti mărimea Ta.

7Să se trâmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate,

și să se laude dreptatea Ta!

8Domnul este milostiv și plin de îndurare

145:8
Exod 34:6,7Num. 14:18Ps. 86:5,15
103:8
,

îndelung răbdător și plin de bunătate.

9Domnul este bun

145:9
Ps. 100:5Naum 1:7
faţă de toţi

și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.

10Toate

145:10
Ps. 19:1
lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne!

Și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta.

11Vor spune slava Împărăţiei Tale

și vor vesti puterea Ta,

12ca să facă cunoscute fiilor oamenilor puterea Ta

și strălucirea plină de slavă a împărăţiei Tale.

13Împărăţia

145:13
Ps. 146:101 Tim. 1:17
Ta este o împărăţie veșnică

și stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.

14Domnul sprijină pe toţi cei ce cad

și îndreaptă

145:14
Ps. 146:8
pe cei încovoiaţi.

15Ochii

145:15
Ps. 104:27
tuturor nădăjduiesc în Tine,

și Tu

145:15
Ps. 136:25
le dai hrana la vreme.

16Îţi deschizi mâna

și

145:16
Ps. 104:21
147:9
saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17Domnul este drept în toate căile Lui

și milostiv în toate faptele Lui.

18Domnul este lângă

145:18
Deut. 4:7
toţi cei ce-L cheamă,

lângă cei ce-L cheamă cu toată

145:18
Ioan 4:24
inima.

19El împlinește dorinţele celor ce se tem de El,

le aude strigătul și-i scapă.

20Domnul

145:20
Ps. 31:23
97:10
păzește pe toţi cei ce-L iubesc

și nimicește pe toţi cei răi.

21Gura mea să vestească lauda Domnului

și orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci!