Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
146

PSALMUL 146

1461Lăudaţi pe Domnul!

Laudă

146:1
Ps. 103:1
, suflete, pe Domnul!

2Voi lăuda pe Domnul cât

146:2
Ps. 104:33
voi trăi,

voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.

3Nu

146:3
Ps. 118:8,9Is. 2:22
vă încredeţi în cei mari,

în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.

4Suflarea lor trece

146:4
Ps. 104:29Ecl. 12:7Is. 2:22
, se întorc în pământ

și în aceeași zi le pier și planurile

146:4
1 Cor. 2:6
lor.

5Ferice

146:5
Ps. 144:15Ier. 17:7
de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov,

ferice de cine-și pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!

6El

146:6
Gen. 1:1Apoc. 14:7
a făcut cerurile și pământul,

marea și tot ce este în ea.

El ţine credincioșia în veci.

7El

146:7
Ps. 103:6
face dreptate celor asupriţi;

146:7
Ps. 107:9
pâine celor flămânzi;

Domnul

146:7
Ps. 68:6
107:10,14
izbăvește pe prinșii de război;

8Domnul

146:8
Mat. 9:30Ioan 9:7-32
deschide ochii orbilor;

Domnul

146:8
Ps. 145:14
147:6Luca 13:13
îndreaptă pe cei încovoiaţi;

Domnul iubește pe cei neprihăniţi.

9Domnul

146:9
Deut. 10:18Ps. 68:5
ocrotește pe cei străini,

sprijină pe orfan și pe văduvă,

dar

146:9
Ps. 147:6
răstoarnă calea celor răi.

10Domnul

146:10
Exod 15:18Ps. 10:16
145:13Apoc. 11:15
împărăţește în veci;

Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac!

Lăudaţi pe Domnul!