Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
145

PSALMUL 145

O cântare

145:0
Ps. 100, titlu.
de laudă a lui David

1451Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu,

și voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!

2În fiecare zi Te voi binecuvânta

și voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

3Mare

145:3
Ps. 96:4
147:5
este Domnul și foarte vrednic de laudă,

și mărimea

145:3
Iov 5:9
9:10Rom. 11:33
Lui este nepătrunsă.

4Fiecare

145:4
Is. 38:19
neam de om să laude lucrările Tale

și să vestească isprăvile Tale cele mari!

5Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale

și voi cânta minunile Tale.

6Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoșată,

și eu voi povesti mărimea Ta.

7Să se trâmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate,

și să se laude dreptatea Ta!

8Domnul este milostiv și plin de îndurare

145:8
Exod 34:6,7Num. 14:18Ps. 86:5,15
103:8
,

îndelung răbdător și plin de bunătate.

9Domnul este bun

145:9
Ps. 100:5Naum 1:7
faţă de toţi

și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.

10Toate

145:10
Ps. 19:1
lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne!

Și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta.

11Vor spune slava Împărăţiei Tale

și vor vesti puterea Ta,

12ca să facă cunoscute fiilor oamenilor puterea Ta

și strălucirea plină de slavă a împărăţiei Tale.

13Împărăţia

145:13
Ps. 146:101 Tim. 1:17
Ta este o împărăţie veșnică

și stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.

14Domnul sprijină pe toţi cei ce cad

și îndreaptă

145:14
Ps. 146:8
pe cei încovoiaţi.

15Ochii

145:15
Ps. 104:27
tuturor nădăjduiesc în Tine,

și Tu

145:15
Ps. 136:25
le dai hrana la vreme.

16Îţi deschizi mâna

și

145:16
Ps. 104:21
147:9
saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17Domnul este drept în toate căile Lui

și milostiv în toate faptele Lui.

18Domnul este lângă

145:18
Deut. 4:7
toţi cei ce-L cheamă,

lângă cei ce-L cheamă cu toată

145:18
Ioan 4:24
inima.

19El împlinește dorinţele celor ce se tem de El,

le aude strigătul și-i scapă.

20Domnul

145:20
Ps. 31:23
97:10
păzește pe toţi cei ce-L iubesc

și nimicește pe toţi cei răi.

21Gura mea să vestească lauda Domnului

și orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci!

146

PSALMUL 146

1461Lăudaţi pe Domnul!

Laudă

146:1
Ps. 103:1
, suflete, pe Domnul!

2Voi lăuda pe Domnul cât

146:2
Ps. 104:33
voi trăi,

voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.

3Nu

146:3
Ps. 118:8,9Is. 2:22
vă încredeţi în cei mari,

în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.

4Suflarea lor trece

146:4
Ps. 104:29Ecl. 12:7Is. 2:22
, se întorc în pământ

și în aceeași zi le pier și planurile

146:4
1 Cor. 2:6
lor.

5Ferice

146:5
Ps. 144:15Ier. 17:7
de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov,

ferice de cine-și pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!

6El

146:6
Gen. 1:1Apoc. 14:7
a făcut cerurile și pământul,

marea și tot ce este în ea.

El ţine credincioșia în veci.

7El

146:7
Ps. 103:6
face dreptate celor asupriţi;

146:7
Ps. 107:9
pâine celor flămânzi;

Domnul

146:7
Ps. 68:6
107:10,14
izbăvește pe prinșii de război;

8Domnul

146:8
Mat. 9:30Ioan 9:7-32
deschide ochii orbilor;

Domnul

146:8
Ps. 145:14
147:6Luca 13:13
îndreaptă pe cei încovoiaţi;

Domnul iubește pe cei neprihăniţi.

9Domnul

146:9
Deut. 10:18Ps. 68:5
ocrotește pe cei străini,

sprijină pe orfan și pe văduvă,

dar

146:9
Ps. 147:6
răstoarnă calea celor răi.

10Domnul

146:10
Exod 15:18Ps. 10:16
145:13Apoc. 11:15
împărăţește în veci;

Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac!

Lăudaţi pe Domnul!

147

PSALMUL 147

1471Lăudaţi pe Domnul!

Căci

147:1
Ps. 92:1
este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru,

căci este

147:1
Ps. 135:3
plăcut și se cuvine să-L lăudăm
147:1
Ps. 33:1
.

2Domnul zidește

147:2
Ps. 102:16
iarăși Ierusalimul,

strânge

147:2
Deut. 30:3
pe surghiuniţii lui Israel,

3tămăduiește

147:3
Ps. 51:17Is. 57:15
61:1Luca 4:18
pe cei cu inima zdrobită

și le leagă rănile.

4El socotește

147:4
Gen. 15:5Is. 40:26
numărul stelelor

și le dă nume la toate.

5Mare

147:5
1 Cron. 16:25Ps. 48:1
96:4
145:3
este Domnul nostru și puternic prin tăria
147:5
Naum 1:3
Lui,

priceperea

147:5
Is. 40:28
Lui este fără margini.

6Domnul

147:6
Ps. 146:8,9
sprijină pe cei nenorociţi

și doboară pe cei răi la pământ.

7Cântaţi Domnului cu mulţumiri,

lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu harpa!

8El

147:8
Iov 38:26,27Ps. 104:13,14
acoperă cerul cu nori,

pregătește ploaia pentru pământ

și face să răsară iarba pe munţi.

9El

147:9
Iov 38:41Ps. 104:27,28
136:25
145:15
dă hrană vitelor

și puilor

147:9
Iov 38:41Mat. 6:26
corbului când strigă.

10Nu

147:10
Ps. 33:16-18Osea 1:7
de puterea calului Se bucură El,

nu-Și găsește plăcerea în picioarele omului.

11Domnul iubește pe cei ce se tem de El,

pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.

12Laudă pe Domnul, Ierusalime,

laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!

13Căci El întărește zăvoarele porţilor,

El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău;

14El

147:14
Is. 60:17,18
dă pace ţinutului tău

și te satură cu cel mai bun grâu

147:14
Ps. 132:15
.

15El

147:15
Iov 37:12Ps. 107:20
Își trimite poruncile pe pământ,

Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare.

16El

147:16
Iov 37:6
dă zăpada ca lâna,

El presară bruma albă ca cenușa.

17El Își azvârle gheaţa în bucăţi:

cine poate sta înaintea frigului Său?

18El

147:18
Vers. 15.
Își trimite Cuvântul Său și le topește;

pune să sufle vântul Lui, și apele curg.

19El

147:19
Deut. 33:2-4Ps. 76:1
78:5
103:7
descoperă lui Iacov Cuvântul Său,

lui Israel, legile

147:19
Mal. 4:4
și poruncile Sale.

20El n-a

147:20
Deut. 4:32-34Rom. 3:1,2
lucrat așa cu toate neamurile

și ele nu cunosc poruncile Lui.

Lăudaţi pe Domnul!