Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
146

PSALMUL 146

1461Lăudaţi pe Domnul!

Laudă

146:1
Ps. 103:1
, suflete, pe Domnul!

2Voi lăuda pe Domnul cât

146:2
Ps. 104:33
voi trăi,

voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.

3Nu

146:3
Ps. 118:8,9Is. 2:22
vă încredeţi în cei mari,

în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.

4Suflarea lor trece

146:4
Ps. 104:29Ecl. 12:7Is. 2:22
, se întorc în pământ

și în aceeași zi le pier și planurile

146:4
1 Cor. 2:6
lor.

5Ferice

146:5
Ps. 144:15Ier. 17:7
de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov,

ferice de cine-și pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!

6El

146:6
Gen. 1:1Apoc. 14:7
a făcut cerurile și pământul,

marea și tot ce este în ea.

El ţine credincioșia în veci.

7El

146:7
Ps. 103:6
face dreptate celor asupriţi;

146:7
Ps. 107:9
pâine celor flămânzi;

Domnul

146:7
Ps. 68:6
107:10,14
izbăvește pe prinșii de război;

8Domnul

146:8
Mat. 9:30Ioan 9:7-32
deschide ochii orbilor;

Domnul

146:8
Ps. 145:14
147:6Luca 13:13
îndreaptă pe cei încovoiaţi;

Domnul iubește pe cei neprihăniţi.

9Domnul

146:9
Deut. 10:18Ps. 68:5
ocrotește pe cei străini,

sprijină pe orfan și pe văduvă,

dar

146:9
Ps. 147:6
răstoarnă calea celor răi.

10Domnul

146:10
Exod 15:18Ps. 10:16
145:13Apoc. 11:15
împărăţește în veci;

Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac!

Lăudaţi pe Domnul!

147

PSALMUL 147

1471Lăudaţi pe Domnul!

Căci

147:1
Ps. 92:1
este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru,

căci este

147:1
Ps. 135:3
plăcut și se cuvine să-L lăudăm
147:1
Ps. 33:1
.

2Domnul zidește

147:2
Ps. 102:16
iarăși Ierusalimul,

strânge

147:2
Deut. 30:3
pe surghiuniţii lui Israel,

3tămăduiește

147:3
Ps. 51:17Is. 57:15
61:1Luca 4:18
pe cei cu inima zdrobită

și le leagă rănile.

4El socotește

147:4
Gen. 15:5Is. 40:26
numărul stelelor

și le dă nume la toate.

5Mare

147:5
1 Cron. 16:25Ps. 48:1
96:4
145:3
este Domnul nostru și puternic prin tăria
147:5
Naum 1:3
Lui,

priceperea

147:5
Is. 40:28
Lui este fără margini.

6Domnul

147:6
Ps. 146:8,9
sprijină pe cei nenorociţi

și doboară pe cei răi la pământ.

7Cântaţi Domnului cu mulţumiri,

lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu harpa!

8El

147:8
Iov 38:26,27Ps. 104:13,14
acoperă cerul cu nori,

pregătește ploaia pentru pământ

și face să răsară iarba pe munţi.

9El

147:9
Iov 38:41Ps. 104:27,28
136:25
145:15
dă hrană vitelor

și puilor

147:9
Iov 38:41Mat. 6:26
corbului când strigă.

10Nu

147:10
Ps. 33:16-18Osea 1:7
de puterea calului Se bucură El,

nu-Și găsește plăcerea în picioarele omului.

11Domnul iubește pe cei ce se tem de El,

pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.

12Laudă pe Domnul, Ierusalime,

laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!

13Căci El întărește zăvoarele porţilor,

El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău;

14El

147:14
Is. 60:17,18
dă pace ţinutului tău

și te satură cu cel mai bun grâu

147:14
Ps. 132:15
.

15El

147:15
Iov 37:12Ps. 107:20
Își trimite poruncile pe pământ,

Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare.

16El

147:16
Iov 37:6
dă zăpada ca lâna,

El presară bruma albă ca cenușa.

17El Își azvârle gheaţa în bucăţi:

cine poate sta înaintea frigului Său?

18El

147:18
Vers. 15.
Își trimite Cuvântul Său și le topește;

pune să sufle vântul Lui, și apele curg.

19El

147:19
Deut. 33:2-4Ps. 76:1
78:5
103:7
descoperă lui Iacov Cuvântul Său,

lui Israel, legile

147:19
Mal. 4:4
și poruncile Sale.

20El n-a

147:20
Deut. 4:32-34Rom. 3:1,2
lucrat așa cu toate neamurile

și ele nu cunosc poruncile Lui.

Lăudaţi pe Domnul!

148

PSALMUL 148

1481Lăudaţi pe Domnul!

Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor,

lăudaţi-L în locurile cele înalte!

2Lăudaţi-L

148:2
Ps. 103:20,21
, toţi îngerii Lui!

Lăudaţi-L, toate oștirile Lui!

3Lăudaţi-L, soare și lună!

Lăudaţi-L, toate stelele luminoase!

4Lăudaţi-L, cerurile

148:4
1 Împ. 8:272 Cor. 12:2
cerurilor

și voi, ape

148:4
Gen. 1:7
, care sunteţi mai presus de ceruri!

5Să laude Numele Domnului,

căci

148:5
Gen. 1:1,6,7Ps. 33:6-9
El a poruncit și au fost făcute,

6le-a

148:6
Ps. 89:37
119:90,91Ier. 31:35,36
33:25
întărit pe veci de veci,

le-a dat legi și nu le va călca.

7Lăudaţi pe Domnul de jos, de pe pământ,

balauri

148:7
Is. 43:20
de mare și adâncuri toate,

8foc și grindină, zăpadă și ceaţă,

vânturi năprasnice, care

148:8
Ps. 147:15-18
împliniţi poruncile Lui,

9munţi

148:9
Is. 44:23
49:13
55:12
și dealuri toate,

pomi roditori și cedri, toţi,

10fiare și vite, toate,

târâtoare și păsări înaripate,

11împăraţi ai pământului și popoare toate,

voievozi și toţi judecătorii pământului,

12tineri și tinere,

bătrâni și copii!

13Să laude Numele Domnului!

Căci numai Numele

148:13
Ps. 8:1Is. 12:4
Lui este înălţat:

măreţia

148:13
Ps. 113:4
Lui este mai presus de pământ și ceruri.

14El

148:14
Ps. 75:10
a înălţat tăria poporului Său:

iată o pricină de laudă

148:14
Ps. 149:9
pentru toţi credincioșii Lui,

pentru copiii lui Israel, popor

148:14
Efes. 2:17
de lângă El.

Lăudaţi pe Domnul!