Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
148

PSALMUL 148

1481Lăudaţi pe Domnul!

Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor,

lăudaţi-L în locurile cele înalte!

2Lăudaţi-L

148:2
Ps. 103:20,21
, toţi îngerii Lui!

Lăudaţi-L, toate oștirile Lui!

3Lăudaţi-L, soare și lună!

Lăudaţi-L, toate stelele luminoase!

4Lăudaţi-L, cerurile

148:4
1 Împ. 8:272 Cor. 12:2
cerurilor

și voi, ape

148:4
Gen. 1:7
, care sunteţi mai presus de ceruri!

5Să laude Numele Domnului,

căci

148:5
Gen. 1:1,6,7Ps. 33:6-9
El a poruncit și au fost făcute,

6le-a

148:6
Ps. 89:37
119:90,91Ier. 31:35,36
33:25
întărit pe veci de veci,

le-a dat legi și nu le va călca.

7Lăudaţi pe Domnul de jos, de pe pământ,

balauri

148:7
Is. 43:20
de mare și adâncuri toate,

8foc și grindină, zăpadă și ceaţă,

vânturi năprasnice, care

148:8
Ps. 147:15-18
împliniţi poruncile Lui,

9munţi

148:9
Is. 44:23
49:13
55:12
și dealuri toate,

pomi roditori și cedri, toţi,

10fiare și vite, toate,

târâtoare și păsări înaripate,

11împăraţi ai pământului și popoare toate,

voievozi și toţi judecătorii pământului,

12tineri și tinere,

bătrâni și copii!

13Să laude Numele Domnului!

Căci numai Numele

148:13
Ps. 8:1Is. 12:4
Lui este înălţat:

măreţia

148:13
Ps. 113:4
Lui este mai presus de pământ și ceruri.

14El

148:14
Ps. 75:10
a înălţat tăria poporului Său:

iată o pricină de laudă

148:14
Ps. 149:9
pentru toţi credincioșii Lui,

pentru copiii lui Israel, popor

148:14
Efes. 2:17
de lângă El.

Lăudaţi pe Domnul!