Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
148

PSALMUL 148

1481Lăudaţi pe Domnul!

Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor,

lăudaţi-L în locurile cele înalte!

2Lăudaţi-L

148:2
Ps. 103:20,21
, toţi îngerii Lui!

Lăudaţi-L, toate oștirile Lui!

3Lăudaţi-L, soare și lună!

Lăudaţi-L, toate stelele luminoase!

4Lăudaţi-L, cerurile

148:4
1 Împ. 8:272 Cor. 12:2
cerurilor

și voi, ape

148:4
Gen. 1:7
, care sunteţi mai presus de ceruri!

5Să laude Numele Domnului,

căci

148:5
Gen. 1:1,6,7Ps. 33:6-9
El a poruncit și au fost făcute,

6le-a

148:6
Ps. 89:37
119:90,91Ier. 31:35,36
33:25
întărit pe veci de veci,

le-a dat legi și nu le va călca.

7Lăudaţi pe Domnul de jos, de pe pământ,

balauri

148:7
Is. 43:20
de mare și adâncuri toate,

8foc și grindină, zăpadă și ceaţă,

vânturi năprasnice, care

148:8
Ps. 147:15-18
împliniţi poruncile Lui,

9munţi

148:9
Is. 44:23
49:13
55:12
și dealuri toate,

pomi roditori și cedri, toţi,

10fiare și vite, toate,

târâtoare și păsări înaripate,

11împăraţi ai pământului și popoare toate,

voievozi și toţi judecătorii pământului,

12tineri și tinere,

bătrâni și copii!

13Să laude Numele Domnului!

Căci numai Numele

148:13
Ps. 8:1Is. 12:4
Lui este înălţat:

măreţia

148:13
Ps. 113:4
Lui este mai presus de pământ și ceruri.

14El

148:14
Ps. 75:10
a înălţat tăria poporului Său:

iată o pricină de laudă

148:14
Ps. 149:9
pentru toţi credincioșii Lui,

pentru copiii lui Israel, popor

148:14
Efes. 2:17
de lângă El.

Lăudaţi pe Domnul!

149

PSALMUL 149

1491Lăudaţi pe Domnul!

Cântaţi

149:1
Ps. 33:3Is. 42:10
Domnului o cântare nouă,

cântaţi laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui!

2Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut

149:2
Iov 35:10Ps. 100:3Is. 54:5
,

să se veselească fiii Sionului de Împăratul

149:2
Zah. 9:9Mat. 21:5
lor!

3Să laude

149:3
Ps. 81:2
150:4
Numele Lui cu jocuri,

să-L laude cu toba și cu harpa!

4Căci Domnul

149:4
Ps. 35:27
are plăcere de poporul Său

și slăvește

149:4
Ps. 132:16
pe cei nenorociţi mântuindu-i.

5Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcaţi în slavă,

să scoată strigăte

149:5
Iov 35:10
de bucurie în așternutul lor!

6Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor

și sabia

149:6
Evr. 4:12Apoc. 1:16
cu două tăișuri, în mâna lor,

7ca să facă răzbunare asupra neamurilor

și să pedepsească popoarele;

8să lege pe împăraţii lor cu lanţuri

și pe mai-marii lor cu obezi de fier,

9ca

149:9
Deut. 7:1,2
să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă!

Aceasta

149:9
Ps. 148:14
este o cinste pentru toţi credincioșii Lui.

Lăudaţi pe Domnul!

150

PSALMUL 150

1501Lăudaţi pe Domnul!

Lăudaţi pe Dumnezeu în Locașul Lui cel Sfânt,

lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!

2Lăudaţi-L

150:2
Ps. 145:5,6
pentru isprăvile Lui cele mari,

lăudaţi-L după mărimea

150:2
Deut. 3:24
Lui nemărginită!

3Lăudaţi-L

150:3
Ps. 81:2
149:3
cu sunet de trâmbiţă,

lăudaţi-L cu alăuta și harpa!

4Lăudaţi-L cu

150:4
Exod 15:20
timpane și cu jocuri,

lăudaţi-L cântând cu instrumente cu

150:4
Ps. 33:2
92:3
144:9Is. 38:20
coarde și cu cavalul!

5Lăudaţi-L cu

150:5
1 Cron. 15:16,19,28
16:5
25:1,6
chimvale sunătoare,

lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare!

6Tot ce are suflare să laude pe Domnul!

Lăudaţi pe Domnul!