Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

PSALMUL 16

O cântare a lui David

161Păzește-mă, Dumnezeule, căci

16:1
Ps. 25:20
în Tine mă încred!

2Eu zic Domnului: „Tu ești Domnul meu,

Tu ești singura

16:2
Iov 22:2,3
35:7,8Ps. 50:9Rom. 11:35
mea fericire!”

3Sfinţii care sunt în ţară,

oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea.

4Idolii se înmulţesc, oamenii aleargă după dumnezei străini,

dar eu n-aduc jertfele lor de sânge

și nu pun numele

16:4
Exod 23:13Ios. 23:7Osea 2:16,17
lor pe buzele mele.

5Domnul

16:5
Deut. 32:9Ps. 73:26
119:57
142:5Ier. 10:16Plâng. 3:24
este partea mea de moștenire și paharul
16:5
Ps. 11:6
meu,

Tu îmi îndrepţi sorţul meu.

6O moștenire plăcută mi-a căzut la sorţi,

o frumoasă moșie mi-a fost dată.

7Eu binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuiește,

căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima

16:7
Ps. 17:3
.

8Am necurmat pe Domnul înaintea

16:8
Fapte 2:25
ochilor mei.

Când este El la dreapta mea

16:8
Ps. 73:23
110:5
121:5
, nu mă clatin
16:8
Ps. 15:5
.

9De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește

16:9
Ps. 30:12
57:8

și trupul mi se odihnește în liniște.

10Căci

16:10
Ps. 49:15Fapte 2:27,31
13:35
nu vei lăsa sufletul
16:10
Lev. 19:28Num. 6:6
meu în Locuinţa morţilor,

nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.

11Îmi vei arăta cărarea vieţii

16:11
Mat. 7:14
;

înaintea

16:11
Ps. 17:15
21:6Mat. 5:81 Cor. 13:121 Ioan 3:2
Feţei Tale sunt bucurii nespuse

și desfătări veșnice, în dreapta

16:11
Ps. 36:8
Ta.

17

PSALMUL 17

O rugăciune a lui David

171Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele,

pleacă urechea la rugăciunea mea, făcută cu buze neprefăcute!

2Să se arate dreptatea mea înaintea Ta

și să privească ochii Tăi neprihănirea mea!

3Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta

17:3
Ps. 16:7
noaptea,

dacă mă vei încerca

17:3
Iov 23:10Ps. 26:2
66:10
139:2Zah. 13:9Mal. 3:2,31 Pet. 1:7
, nu vei găsi nimic,

căci ce-mi iese din gură, aceea și gândesc.

4Cât privește legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor Tale,

mă feresc de calea celor asupritori;

5pașii mei stau neclintiţi

17:5
Ps. 119:133
pe cărările Tale

și nu mi se clatină picioarele.

6Strig

17:6
Ps. 116:2
către Tine, căci m-asculţi, Dumnezeule!

Pleacă-Ţi urechea spre mine, ascultă cuvântul meu!

7Arată-Ţi bunătatea Ta cea minunată

17:7
Ps. 31:21
, Tu, care scapi pe cei ce caută adăpost

și-i izbăvești de potrivnicii lor prin dreapta Ta!

8Păzește-mă

17:8
Deut. 32:10Zah. 2:8
ca lumina ochiului,

ocrotește-mă, la umbra

17:8
Rut 2:12Ps. 36:7
57:1
61:4
63:7
91:1,4Mat. 23:37
aripilor Tale,

9de cei răi care mă prigonesc,

de vrăjmașii mei de moarte care mă împresoară!

10Ei își închid

17:10
Deut. 32:15Iov 15:27Ps. 73:7
119:70
inima,

au cuvinte semeţe

17:10
1 Sam. 2:3Ps. 31:18
în gură.

11Se ţin de pașii mei, mă înconjoară

17:11
1 Sam. 23:26
chiar,

mă pândesc ca

17:11
Ps. 10:8-10
să mă trântească la pământ.

12Parcă ar fi un leu lacom după pradă,

un pui de leu care stă la pândă în culcușul lui.

13Scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrăjmașului, doboară-l!

Izbăvește-mă de cel rău cu sabia

17:13
Is. 10:5
Ta!

14Scapă-mă de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia,

care își au partea lor în viaţa aceasta

17:14
Ps. 73:12Luca 16:25Iac. 5:5

și cărora le umpli pântecele cu bunătăţile Tale.

Copiii lor sunt sătui

și prisosul lor îl lasă pruncilor lor.

15Dar eu, în nevinovăţia

17:15
1 Ioan 3:2
mea, voi vedea Faţa Ta:

cum mă voi trezi, mă voi sătura

17:15
Ps. 4:6,7
16:11
65:4
de chipul Tău.

18

PSALMUL 18

Către mai-marele cântăreţilor.

Un psalm al lui David, robul Domnului.

El a spus Domnului cuvintele cântării acesteia când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul. El a zis:

181Te iubesc

18:1
Ps. 144:1
din inimă, Doamne, tăria mea!

2Doamne, Tu ești stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu!

Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund

18:2
Evr. 2:13
,

scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea!

3Eu strig: „Lăudat să fie Domnul

18:3
Ps. 76:4
!”

și sunt izbăvit de vrăjmașii mei.

4Mă înconjuraseră legăturile morţii

18:4
Ps. 116:3

și mă îngroziseră râurile pieirii;

5mă înfășuraseră legăturile mormântului

și mă prinseseră laţurile morţii.

6Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul

și am strigat către Dumnezeul meu:

din locașul Lui, El mi-a auzit glasul,

și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui.

7Atunci s-a zguduit

18:7
Fapte 4:31
pământul și s-a cutremurat,

temeliile munţilor s-au mișcat

și s-au clătinat, pentru că El Se mâniase.

8Din nările Lui se ridica fum

și un foc mistuitor ieșea din gura Lui:

cărbuni aprinși ţâșneau din ea.

9A plecat

18:9
Ps. 144:5
cerurile și S-a coborât:

un nor gros era sub picioarele Lui.

10Călărea

18:10
Ps. 99:1
pe un heruvim și zbura,

venea plutind

18:10
Ps. 104:3
pe aripile vântului.

11Întunericul Și-l făcuse învelitoare,

iar cortul Lui

18:11
Ps. 97:2
, împrejurul Lui,

erau niște ape întunecoase și nori negri.

12Din strălucirea

18:12
Ps. 97:3
care se răsfrângea înaintea Lui, ieșeau nori

care aruncau grindină și cărbuni de foc.

13Domnul a tunat în ceruri,

Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul

18:13
Ps. 29:3

cu grindină și cărbuni de foc.

14A aruncat

18:14
Ios. 10:10Ps. 144:6Is. 30:30
săgeţi și a risipit pe vrăjmașii mei,

a înmulţit loviturile trăsnetului și i-a pus pe fugă.

15Atunci s-a văzut albia

18:15
Exod 15:8Ps. 106:9
apelor

și s-au descoperit temeliile lumii,

la mustrarea Ta, Doamne,

la vuietul suflării nărilor Tale.

16El Și-a întins mâna

18:16
Ps. 144:7
de sus, m-a apucat,

m-a scos din apele cele mari;

17m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic,

de vrăjmașii mei, care erau mai tari decât mine.

18Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele;

dar Domnul a fost sprijinul meu.

19El m-a scos la loc larg

18:19
Ps. 31:8
118:5

și m-a scăpat, pentru că mă iubește.

20Domnul mi-a făcut

18:20
1 Sam. 24:19
după neprihănirea mea,

mi-a răsplătit după curăţia mâinilor mele,

21căci am păzit căile Domnului

și n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu.

22Toate poruncile Lui au fost înaintea mea

și nu m-am depărtat de la legile Lui.

23Am fost fără vină faţă de El

și m-am păzit de fărădelegea mea.

24De aceea

18:24
1 Sam. 26:23
, Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui.

25Cu cel bun,

18:25
1 Împ. 8:32
Tu Te arăţi bun,

cu omul neprihănit, Te arăţi neprihănit,

26cu cel curat, Te arăţi curat

și, cu cel stricat,

18:26
Lev. 26:23,24,27,28Prov. 3:34
Te porţi după stricăciunea lui.

27Tu mântuiești pe poporul care se smerește

și smerești privirile

18:27
Ps. 101:1Prov. 6:17
trufașe.

28Da, Tu îmi aprinzi

18:28
Iov 18:6
lumina mea.

Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu.

29Cu Tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate,

cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit.

30Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite

18:30
Deut. 32:4Dan. 4:37Apoc. 15:3
,

Cuvântul Domnului este încercat

18:30
Ps. 12:6
119:140Prov. 30:5
:

El este un scut pentru

18:30
Ps. 17:7
toţi cei ce aleargă la El.

31Căci

18:31
Deut. 32:31,391 Sam. 2:2Ps. 86:8Is. 45:5
cine este Dumnezeu afară de Domnul

și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru?

32Dumnezeu mă încinge

18:32
Ps. 91:2
cu putere

și mă povăţuiește pe calea cea dreaptă.

33El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor

18:33
2 Sam. 2:18Hab. 3:19

și mă așază pe înălţimile

18:33
Deut. 32:13
33:29
mele18:33 Cetăţuile de pe munţi.,

34El îmi deprinde

18:34
Ps. 144:1
mâinile la luptă,

așa că braţele mele întind arcul de aramă.

35Tu îmi dai scutul mântuirii Tale,

dreapta Ta mă sprijină

și îndurarea Ta mă face mare.

36Tu lărgești drumul sub pașii mei

și nu-mi alunecă gleznele

18:36
Prov. 4:12
.

37Urmăresc pe vrăjmașii mei, îi ajung

și nu mă întorc până nu-i nimicesc.

38Îi zdrobesc de nu pot să se mai ridice;

ei cad sub picioarele mele.

39Tu mă încingi cu putere pentru luptă

și răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele.

40Tu faci pe vrăjmașii mei să dea dosul înaintea mea,

și eu nimicesc pe cei ce mă urăsc.

41Ei strigă, dar n-are cine să-i scape!

Strigă către Domnul

18:41
Iov 27:9
35:12Prov. 1:28Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
, dar nu le răspunde!

42Îi pisez ca praful, pe care-l ia vântul,

îi calc în picioare ca noroiul

18:42
Zah. 10:5
de pe uliţe.

43Tu mă scapi

18:43
2 Sam. 2:9,10
3:1
din neînţelegerile poporului, mă pui în fruntea
18:43
2 Sam. 8
neamurilor;

un popor pe care nu-l cunoșteam

18:43
Is. 52:15
55:5
îmi este supus.

44El ascultă de mine la cea dintâi poruncă,

fiii străinului

18:44
Deut. 33:29Ps. 66:3
81:15
mă lingușesc
18:44
Mica 7:17
.

45Fiilor străinului li se înmoaie inima de mine

și ies tremurând din cetăţuile lor.

46Trăiască Domnul și binecuvântată să fie Stânca mea!

Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele,

47Dumnezeu, răzbunătorul meu,

care îmi supune

18:47
Ps. 47:3
popoarele

48și mă izbăvește de vrăjmașii mei!

Tu mă înalţi

18:48
Ps. 59:1
mai presus de potrivnicii mei,

mă scapi de omul asupritor.

49De aceea

18:49
Rom. 15:9
, Doamne, Te voi lăuda printre neamuri,

voi cânta spre slava Numelui Tău.

50El dă mari izbăviri

18:50
Ps. 144:10
împăratului Său

și dă îndurare unsului Său,

lui David, și seminţei lui, pe vecie

18:50
2 Sam. 7:13
.